Radni zwiększyli budżet na przebudowę deptaka przy Hawelańskiej

29 kwietnia 2021, 15:16
fot. archiwum
Podczas środowej Sesji Rady Miasta Gorzowa, radni podjęli uchwałę w sprawie przesunięcia 900 tys. zł z budżetu miasta na przebudowę deptaka przy ul. Hawelańskiej wraz z ul. Hawelańską i Wełniany Rynek. Zwiększony budżet ma pozwolić na znalezienie wykonawcy prac.

W połowie kwietnia władze Gorzowa unieważniły przetarg na przebudowę deptaka przy ul. Hawelańskiej wraz z ul. Hawelańską i Wełniany Rynek. Wszystko przez to, że miasto miało na ten cel przeznaczone 2 mln 595 tys. 547,43 zł, natomiast do przetargu zgłosiły się trzy firmy, których oferty przekraczały założony budżet. Najtańszą ofertę spełniającą wymagania złożyła firma Agencja Usługowa Stanisław Cap z Międzyrzecza na kwotę 4 mln 011 tys. 588,47 zł, co oznaczało, że była ona wyższa od założonego budżetu aż o 1 mln 416 tys. 041,04 zł. 

Dlatego też podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa, która odbyła się w środę 28 kwietnia, gorzowscy radni zdecydowali o przesunięciu kwoty 900 tys. zł z budżetu miasta na przebudowę deptaka przy Hawelańskiej. Pierwotnie pieniądze były przeznaczone na III etap przebudowy ul. Spichrzowej, czyli budowę nowego odcinka drogi od ul. Hejmanowskiej do Teatralnej. 

Przesunięcie pieniędzy oznacza, że budżet na przebudowę deptaka przy ul. Hawelańskiej wraz z ul. Hawelańską i Wełniany Rynek zwiększył się do 3 mln 495 tys. 547,43 zł. Patrząc na ostatnią ofertę, to może być wciąż za mało, aby znaleźć wykonawcę inwestycji.

W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony nowy przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. To oznacza, że są coraz mniejsze szanse na zrealizowanie inwestycji jeszcze w 2021 roku, ponieważ potencjalny wykonawca będzie miał 7 miesięcy na ukończenie prac.

Jak zmieni się ul. Hawelańska i Wełniany Rynek?

Potencjalny wykonawca będzie musiał zająć się robotami budowlanymi związanymi z modernizacją ul. Hawelańskiej i ul. Wełniany Rynek polegającej na przebudowie istniejącej nawierzchni deptaku ul. Hawelańskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Wełniany Rynek, łącznie z placem wokół Studni Czarownic. A także przebudową ul. Wełaniany Rynek na odcinku od ul. Sikorskiego do Hawelańskiej.  onadto pracę obejmą przebudowę istniejącego odwodnienia, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego czy zjazdów. Ponadto wykonawca będzie musiał się zająć budową sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy w granicy pasa drogowego. Istniejącą sieć wodociągową należy zlikwidować lub trwale zaślepić. 

Dodatkowo wykonawca będzie musiał dokonać nowych nasadzeń zieleni, a także ustawić nowe ławki, śmietniki, stojaki rowerowe i słupki blokujące wjazd pojazdów – będą to wysuwane słupki blokujące wjazd od strony Studni Czarownic, natomiast od strony deptaku przy ul. Sikorskiego zostanie zamontowana specjalna barierka uniemożliwiająca wjazd. Zlikwidowane zostaną miejsca postojowe od wysokości sklepu Kaczorek do studni czarownic - obecnie część miejsc jest i tak wyłączona za sprawą donic.

Natomiast w rejonie budynku nr 4a przy ul. Wełniany Rynek przewidziano kopertę dla osób niepełnosprawnych oraz jedną kopertę na wyłączność dla pojazdów zaopatrzenia na czas za i wyładunku do 15 minut. Miejsca parkingowe znajdą się natomiast na początkowym odcinku ul. Wełniany Rynek od strony ul. Sikorskiego. 

Według dokumentacji do której dotarł portal gorzowianin.com, na deptaku przy ul. Hawelańskiej zostaną wykonane wyniesione rabaty (2m na 2m), trwale związane z gruntem przeznaczone pod nasadzenia drzew. Przy ul. Wełniany Rynek powstanie ciąg pieszo-jezdny, bez wydzielenia jezdni. Ponadto przy ul. Hawelańskiej i ul. Wełniany Rynek zostaną przygotowane miejsca nasadzeń drzew bezpośrednio w gruncie (rabata 1,5m na 1,5m w poziomie chodnika wraz z ozdobną kratą wokół pnia drzew).


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości


x