Woodstock’owe objazdy

1 sierpnia 2011, 16:36
(fot. Bartosz Zakrzewski)
Coraz mniej czasu pozostało do inauguracji XVII Przystanku Woodstock. To jedna z największych imprez masowych na świeżym powietrzu, która każdego roku ściąga tysiące fanów. Wiąże się to z licznymi utrudnieniami, zarówno na drogach prowadzących do Kostrzyna n/O, jak i w samym mieście.

Lubuscy policjanci zapowiadają, że doświadczenia wyniesione z lat ubiegłych pozwolą im zminimalizować wysokie w tym okresie natężenie ruchu drogowego. Utrudnienia będą wynikać m.in. ze znacznej ilości przybywających na imprezę uczestników; przyjazdu zwielokrotnionej liczby pociągów blokujących ruch pojazdów na strzeżonych przejazdach kolejowych czy zwielokrotnienia ruchu osób pieszych na terenie samego Kostrzyna. Funkcjonariusze przewidują ponadto duży ruch na przejściu granicznym.

Na czas trwania imprezy (od godz. 14 dnia 03.08.2011 r. do godz. 20 dnia 07.08.2011 r.) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego, która:

- zamyka dla ruchu przelotowego dwie główne ulice Kostrzyna (ul. Sportowa – kierunek na Szczecin oraz ul. Gorzowska - kierunek na Gorzów Wlkp.), a także ul. Północną (już od dnia 01.08.2011 r.) leżącą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 - będącą obwodnicą Kostrzyna w kierunku Szczecin - Gorzów Wlkp.;

- wprowadza objazdy ul. Gorzowskiej dla samochodów przybywających z kierunku Gorzowa Wlkp.;

- wprowadza ograniczony objazd (ulicy Sportowej) dla samochodów z kierunku Szczecina z zakazem wjazdu samochodów o wysokości większej niż 3,4 m – znaki zakazu na objeździe ustawione będą zarówno od strony Szczecina, jak i już na terenie miasta (z objazdu nie będą mogły korzystać samochody o wysokości większej niż 3,4 m);

- wprowadza objazd dla samochodów ciężarowych o wysokości większej niż 3,4 m od strony Szczecina następującą trasą: w Sarbinowie (m. przed Kostrzynem n/O na terenie województwa zachodniopomorskiego) należy jechać drogą krajową nr 23 (w kierunku m. Dębno) do skrzyżowania z drogą na m. Cychry (ok. 5 km przed m. Dębno), a następnie przez miejscowości Bogusław, Kamień Wielki i Kamień Mały znajdującą się już na drodze woj. nr 132 prowadzącej do Kostrzyna n/O;

- wprowadza objazd dla samochodów o wysokości powyżej 3,4m udających się w kierunku Szczecina (a będących na terenie Kostrzyna n/O) następującą trasą: Kostrzyn n/O – objazd ul. Gorzowskiej przez Warniki – Kamień Mały – skręt na drogę powiatową – Kamień Wielki – Bogusław – Cychry – droga krajowa nr 23 – skręt na m. Sarbinowo – w m. Sarbinowo skręt na drogę krajowa nr 31 w kierunku na Szczecin (wytyczone objazdy będą oznakowane oraz dodatkowo w punktach newralgicznych będą funkcjonować posterunki regulacji ruchem);

- na terenie Kostrzyna wprowadzonych zostanie wiele ograniczeń ruchu pojazdów (zakazy ruchu lub zakazy wjazdu) oraz zakazów zatrzymywania się.

W związku z opisywanymi wyżej utrudnieniami w ruchu drogowym sugeruje się planowanie tras przejazdu z ominięciem Kostrzyna. Do zabezpieczenia bezpieczeństwa ruchu drogowego użyte będą znaczne siły składające z policjantów ruchu drogowego współdziałających m.in. z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego i Służby Ochrony Kolei. Uczestnicy ruchu drogowego są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do wprowadzonego na czas imprezy oznakowania oraz poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem drogowym, co będzie rygorystycznie egzekwowane (m.in. sprawdzana będzie trzeźwość kierujących, a pojazdy parkujące w miejscach niedozwolonych będą usuwane na koszt właściciela).

fp


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości