Organizacja ruchu w okolicach cmentarza na Żwirowej

29 października 2019, 10:30, red
fot. archiwum
Mieszkańcy Gorzowa oraz osoby przyjezdne muszą się liczyć z tym, że od wtorku 29 października do niedzieli 3 listopada na ulicach dojazdowych do cmentarza przy ul. Żwirowej będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu drogowego. W piątek 1 listopada w godz. 7-20 wjazd w ul. Żwirową będzie zamknięty.

- Organizacja ruchu w okresie przedświątecznym i 1 listopada została zaprojektowana tak, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu w rejonie cmentarza, usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej oraz poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Najważniejszą zmianą jest to, że 1 listopada w godz. 7-20 wjazd w ul. Żwirową od strony ul. Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich i Słowiańskiej będzie zamknięty dla samochodów osobowych – komentuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu.

ZMIANY PRZY BRAMIE „B”

Od wtorku 29 października do niedzieli 3 listopada w związku ze zwiększoną częstotliwością kursowania autobusów, zmianie ulegnie organizacja ruchu przy pętli autobusowej przy bramie „B”. Pierwszy segment parkingu, z którego korzystają autobusy, udostępniony będzie tylko dla autobusów MZK. Ponadto na wyjeździe z parkingu i pętli wprowadzone zostanie oznakowanie, nadające pierwszeństwo przejazdu dla autobusów wyjeżdżających z pętli.

ULICA ŻWIROWA

Wjazd w ulicę Żwirową od skrzyżowania z ulicą Kosynierów Gdyńskich i Roosevelta zostanie zamknięty dla ruchu kołowego w piątek 1 listopada w godz. 7-20. Dodatkowo w zależności od natężenia ruchu i zapełnienia parkingów przy ulicy Żwirowej, zamknięcia wjazdu można spodziewać się w dniach od czwartku 31 października do niedzieli 3 listopada. O zamknięciu ulicy będzie decydować policja.

Ograniczenie wjazdu nie dotyczyć będzie pojazdów uprzywilejowanych, autobusów MZK oraz taksówek (tylko poj. osobowe), dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo. O ruchu pozostałych pojazdów decydować będą funkcjonariusze policji.

Dodatkowo od czwartku 31 października do piątku 1 listopada zamknięty zostanie również wyjazd z ul. Błotnej w ul. Żwirową. Natomiast od czwartku 31 października do niedzieli 3 listopada zostanie zamknięty wyjazd z ul. Owocowej, Zagłoby i Świerkowej w ul. Żwirową (nie dotyczy mieszkańców przyległych ulic).

W celu zapewnienia płynności ruchu w ciągu ulicy Żwirowej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania. Pozostawione pojazdy będą usuwane na koszt ich właściciela. W powyższych dniach dojazd do bramy B cmentarza komunalnego możliwy będzie wyłączenie drogą od strony Chwalęcic.

Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i kierowców od czwartku 31 października do niedzieli 3 listopada zostanie zawieszony przystanek autobusowy „Błotna” dla autobusów jadących z cmentarza w kierunku do ul. Kosynierów Gdyńskich. W jego miejsce wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy na ul. Kosynierów Gdyńskich, za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską.

SKRZYŻOWANIE ULIC KOSYNIERÓW GDYŃSKICH – ROOSEVELTA – ŻWIROWEJ

W momencie zamknięcia wjazdu w ul. Żwirową na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta – Słowiańska - Żwirowej nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Na skrzyżowaniu ustawione zostaną odpowiednie znaki nakazu, wskazujące możliwe kierunki ruchu. W okresie największego natężenia ruchu na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruchem pojazdów kierować będą funkcjonariusze policji.

ULICA KOSYNIERÓW GDYŃSKICH

W dniach 31 października – 1 listopada funkcjonować będzie przystanek autobusowy na prawym pasie ul. Kosynierów Gdyńskich, bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską. Pojazdy jadące w kierunku centrum będą miały możliwość wyminięcia autobusów stojących na przystanku lewym pasem ruchu.

Od czwartku 31 października do niedzieli 3 listopada dla kierowców jadących ul. Kosynierów Gdyńskich zaleca się objazd w kierunku osiedla Piaski i Górczyn ulicami Mickiewicza i Mieszka I. Jeśli to możliwe prosimy o omijanie skrzyżowania ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta - Żwirowej. Funkcjonariusze policji decydować będą również o ograniczeniach w ruchu kołowym na ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z Mickiewicza i Roosevelta, priorytet mają autobusy oraz osoby niepełnosprawne.

Dodatkowo w przypadku problemów komunikacyjnych na ul. Kosynierów Gdyńskich policja wyłączy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Matejki oraz Kosynierów Gdyńskich – Mickiewicza – Mościckiego.

PARKOWANIE OD CZWARTKU 31 PAŹDZIERNIKA DO NIEDZIELI 3 LISTOPADA

Na czas ograniczenia dojazdu do cmentarza komunalnego dla mieszkańców udostępnione zostaną dodatkowe miejsca do parkowania. W dniach od czwartku 31 października od godz. 17 do niedzieli 3 listopada kierowcy będą mogli zaparkować na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej (jezdnia północna) na odcinku od drugiego wyjazdu ze Słowianki do ronda Słowiańskiego. Również w tym terminie będzie dostępny parking Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich oraz parking przy markecie „Products” przy ul. Żwirowej czy też na jezdni przy lewej krawędzi jednokierunkowego odcinka ul. Słowiańskiej.

Co istotne, w tym roku nie będzie parkinu na placu cyrkowym w parku Słowiańskim, tak jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Dostępne będą również istniejące parkingi przy cmentarzu, które funkcjonować będą w następujący sposób. Parking przy bramie „A” przeznaczony będzie od czwartku 31 października do piątku 1 listopada dla osób niepełnosprawnych, a część południowa parkingu wyznaczona zostaje dla postoju taksówek. Parking przy bramie „B” dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców, z wyłączeniem ostatniego segmentu, przeznaczonego pod handel i pierwszego, wydzielonego dla MZK.

ULICA SŁOWIAŃSKA

Utrudnienia na ul. Słowiańskiej od czwartku 31 października do niedzieli 3 listopada związane będą ze zwężeniem jezdni, przeznaczonej dla ruchu kołowego. W wymienionym okresie na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej zorganizowany zostanie parking.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości