Które gminy najbardziej zalegają w opłatach za śmieci?

7 lutego 2019, 11:41, ak
fot. archiwum
Na początku stycznia władze Związku Celowego Gmin MG6 przedstawiły raport, z którego wynikało, że mieszkańcy nie segregują prawidłowo śmieci Jak się okazuje, segregacja to nie jedyny problem. Wszystkie gminy, w tym również Gorzów zalegają w opłatach za śmieci. Dług wynosi prawie 8 mln zł.

Od ponad roku w Gorzowie i ościennych gminach działa nowy system gospodarki odpadami z podziałem na 5 frakcji. Dlatego też na początku stycznia 2019 roku władze Związku Celowego Gmin MG6 przedstawiły raport dotyczący tego jak działa system i czy mieszkańcy segregują śmieci zgodnie z wytycznymi. Jak się okazuje, chociaż 95% mieszkańców Gorzowa deklaruje segregację śmieci na 5 frakcji, to jednak nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości. Odbierane odpady nie są we właściwy sposób segregowane.

Brak prawidłowej segregacji, to nie jedyny problem Związku Celowego Gmin MG6. Dużo większy kłopot to długi mieszkańców, którzy zalegają w opłatach za wywóz śmierci. Za lata 2013-2017 mieszkańcy miasta Gorzów, gminy Deszczno, Bogdaniec, Lubiszyn, Kłodawa i Santok zalegali z opłatami aż 7 mln 859 tys. 387,83 zł.

Najwięcej osób nie płaciło za śmieci w Gorzowie. Dług naszego miasta to aż 53,94%, czyli 4 mln 239 tys. 353,79 zł. Z kolei najbardziej zadłużoną gminą jest Deszczno, dług mieszkańców gminy wynosi 10,59%, czyli 832 tys. 309,17 zł. Z kolei w przypadku gminy Santok zaległości wynoszą 10,49% - 824 tys. 449,78 zł. Nieco mniejsze zadłużenie, bo 9,32%, czyli 732 tys. 494,94 zł ma gmina Kłodawa. A gmina Lubiszyn zalega z opłatami na poziomie 8,50% - 668 tys. 047,96 zł. Natomiast najmniej zadłużoną gminą, jeżeli chodzi o wywóz odpadów jest gmina Bogdaniec. Jej dług wynosi 7,16% - 562 tys. 732,16 zł.

Dlatego też Związek Celowy Gmin MG6 podjął decyzję o ściąganiu należności od osób, które zalegają z opłatami. - 1 marca 2018 roku zarząd związku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia procedury dotyczącej postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej przez Związek Celowy Gmin MG-6, która znacznie usprawniła prace biura. Na jej podstawie pracownicy działu windykacji wystawili w 2018 roku 11 479 upomnień na wartość 6 mln 334 tys. 494,69 zł oraz 4 151 tytułów wykonawczych, które obejmowały przede wszystkim rok 2013 oraz lata następne – opowiada Katarzyna Szczepańska, dyrektor biura Związku Celowego Gmin MG6.

Dzięki temu, do 31 grudnia 2018 roku ponad 60 urzędów skarbowych w całym kraju skutecznie windykowało należności odzyskując kwotę 634 tys. 173,39 zł. Większość mieszkańców dokonywała wpłat już na podstawie upomnienia mając świadomość następstw nie uregulowania swoich należności.

- Dzięki procedurze windykacyjnej, działaniom pracowników biura MG-6 oraz urzędów skarbowych za okres 2013-2017 skutecznie odzyskano kwotę 2 mln 867 tys. 855,43 zł. Dług mieszkańców w stosunku do MG6 za wskazany okres wynosi 4 mln 991 tys. 532,40 zł aczkolwiek wiele z tej kwoty jest już w zakresie działań urzędów skarbowych, które systematycznie realizują swoje zadania – podkreśla dyrektor Szczepańska.

Związek nie ustaje w działaniach windykacyjnych. Tylko od początku 2019 roku wystawiono kolejne 500 upomnień oraz 300 tytułów wykonawczych. Niestety mieszkańcy nie płacą systematycznie na odbiór odpadów i za 2018 rok powstał kolejny dług w wysokości 2,5 mln zł.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości