Śląska z szansą na dofinansowanie

15 listopada 2018, 10:17, red
Przebudowa ulicy Śląskiej w Gorzowie znalazła się na zatwierdzonej przez wojewodę lubuskiego wstępnej liście rankingowej rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Tym samym inwestycja ma szansę na dofinansowanie w kwocie 3 mln zł.

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Śląskiej została przygotowana w tym roku, teraz miasto będzie musiało ogłosić przetarg na wybór wykonawcy, tak aby móc ruszyć z robotami w 2019 roku. Ul. Śląska ma zostać przebudowana na odcinku od ul. Towarowej do ul. Wał Poprzeczny. Według wstępnych szacunków miasta, cała inwestycja ma kosztować około 7,1 mln zł.

W ramach inwestycji, oprócz nowego asfaltu zostaną wybudowane ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowy i utwardzenia doczeka się plac w miejscu pętli autobusowej. Prace obejmą również przebudowę wodociągu, budowę zjazdów oraz skrzyżowań wraz z przebudową istniejących skrzyżowań oraz odwodnienie jezdni.

Miasto chce ruszyć z pracami w 2019 roku, dlatego też został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Gorzowska inwestycja zajęła wysokie dziesiąte miejsce wśród 18 dróg powiatowych, które mają szanse na rządowe dofinansowanie.

Minister infrastruktury decyzję podejmie do 20 grudnia 2018 roku, a wojewoda ostateczną listę opublikuje do końca roku. Wówczas dowiemy się czy ul. Śląska uzyska rządowe dofinansowanie.

W rządowym „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w 2019 roku na województwo lubuskie zaplanowano dotację w kwocie 47 mln 625 tys. 301 zł (do równego podziału na drogi powiatowe i gminne). Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 64 wnioski (41 wniosków dotyczących dróg gminnych i 23 dróg powiatowych). Na etapie oceny formalnej odrzucono 10 wniosków.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości