Wiadomości

Ranking "Sukces kadencji". Jak wypadł Gorzów?

18 października 2018, 14:16, red
fot. gorzowianin.com
Pismo Wspólnota tuż przed zbliżającymi się wyborami samorządowym przygotowało ranking "Sukcesu kadencji", czyli zmian jakie zaszły w samorządzie tuż przed końcem kadencji. Jak w tym zestawieniu wypadł Gorzów i Zielona Góra?

„Sukces kadencji” to opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego ranking pokazujący kondycję finansową i sukcesy ekonomiczne oraz infrastrukturalne miast wojewódzkich w Polsce w latach 2013-2017. Ranking  Wspólnoty został stworzony na podstawie danych pochodzących z GUS oraz ze sprawozdań budżetowych samorządów oraz kilku innych źródeł.

Na końcowy wskaźnik sukcesu, czyli „sukces kadencji” wpływa suma czterech składników cząstkowych odnoszących się do sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej, czyli zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca), sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej, w tym zmiana odsetka zarejestrowanych bezrobotnych czy nowe zarejestrowane podmioty gospodarcze), sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej m.in. wielkość wydatków finansowanych z dotacji unijnych czy powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku) i sukcesu społecznego (wskaźnik sukcesu edukacyjnego, w tym wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach podstawowych czy zmiana odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych opieką przedszkolną).

Jak w tym rankingu wypadł Gorzów pod rządami Jacka Wójcickiego oraz Zielona Góra pod rządami Janusza Kubickiego? Jeżeli chodzi o sukces kadencji, to Gorzów znalazł się na 17 miejscu, a Zielona Góra zajęła ostatnie 18 miejsce jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. To spadek o 5 pozycji w przypadku Gorzowa i o 2 w przypadku Zielonej Góry w porównaniu do lat 2009-2013.

W kategorii sukces finansowy nasze miasto zajmuje przyzwoite 12 miejsce, natomiast Zielona Góra jest na ostatnim, 18 miejscu. W przypadku Gorzowa jest to awans o jedną pozycję, a jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to spadek o 3 miejsca.

Kategoria sukces infrastrukturalny to Gorzów ponownie zajmuje miejsce 12 i tutaj jest to awans w rankingu o 5 pozycji. Natomiast Zielona Góra jest na miejscu 16 z awansem o 2 pozycje.

W przypadku sukcesu ekonomicznego Gorzów zajmuje bez zmian 12 pozycję w zestawieniu, a nasi południowi sąsiedzi ponownie zamykają ranking na 18 miejscu. W przypadku Zielonej Góry jest to spadek aż o 15 pozycji.

Natomiast jeżeli chodzi o sukces społeczny, to Gorzów po raz pierwszy znalazł się na ostatnim, 18 miejscu spadając aż o 14 pozycji. Z kolei Zielona Góra wypadła tutaj lepiej i zajęła 15 miejsce, pomimo spadku o 2 pozycje.

Ranking sukces kadencji
1. Warszawa
2. Poznań
3. Kraków
4. Rzeszów
5. Olsztyn
6. Kielce
7. Wrocław
8. Gdańsk
9. Szczecin
10. Białystok
11. Lublin
12. Katowice
13. Toruń
14. Opole
15. Łódź
16. Bydgoszcz
17. Gorzów
18. Zielona Góra


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości