Wiadomości

Przerwa w ubezpieczeniu OC - co trzeba wiedzieć

31 stycznia 2018, 11:37, red
Obowiązkiem posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ich ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Należy najpóźniej w dniu rejestracji samochodu w urzędzie wykupić polisę OC, w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Później właściciel musi jedynie przedłużać polisę po upływie 12 miesięcy od jej zawarcia, albo podpisywać nową umowę ubezpieczeniową. Co stanie się, jeśli wystąpi jakakolwiek przerwa w okresie trwania kolejnych umów ubezpieczenia OC?

Każdy brak OC odnotowany w bazie UFG

UFG to skrót od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który prowadzi bazę danych z informacjami dotyczącym obowiązkowych ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych. System, którym dysponuje UFG, sygnalizuje każdą przerwę w ciągłości polisy OC danego pojazdu. Działa więc jak wirtualny policjant.

Kara bez kontroli drogowej

W bazach funduszu znajdują się dane dostępne z Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. System Informatyczny UFG może wytypować losowo pojazd, który prawdopodobnie ma przerwę w ubezpieczeniu OC. UFG uruchamia wówczas procedurę weryfikacyjną, która przeprowadzana jest wieloetapowo:

  1. Kontrola pojazdu w CEPiK, czyli w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, gdzie sprawdza się, czy auto nie zostało wyrejestrowane.

  2. Wysłanie zapytania do firm ubezpieczeniowych, czy nie wystawiły polisy OC na okres, który pokrywałby się z przerwą w ubezpieczeniu wykrytą przez system.

  3. Wysłanie właścicielowi pojazdu wezwania do okazania ważnego na dany okres ubezpieczenia OC lub do okazania dokumentu potwierdzającego wcześniejsze zbycie pojazdu.

  4. Wysłanie do właściciela wezwania do zapłaty kary lub okazania ważnej polisy, jeśli wcześniejsza prośba pozostanie bez odpowiedzi.

Nie tylko więc policja podczas kontroli drogowej może sprawdzić ważność polisy OC i nałożyć karę na właściciela pojazdu. Kontrolę może też przeprowadzić UFG, a także wydział komunikacyjny w starostwie, Straż Graniczna, Urząd Celny, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Transportu Drogowego.

Wysokość kar za brak OC

Wykryta przerwa w okresie trwania ubezpieczenia OC może narazić właściciela pojazdu na straty finansowe. Nałożona zostanie bowiem na niego kara w wysokości ustalonej dla poszczególnych pojazdów oraz okresu trwania przerwy:

Samochód osobowy 800 zł (przerwa do 3 dni); 2000 zł (przerwa od 4 do 14 dni); 4000 zł (przerwa powyżej 14 dni)
Samochód ciężarowy 1200 zł (przerwa do 3 dni); 3000 zł (przerwa od 4 do 14 dni); 6000 zł (przerwa powyżej 14 dni)

W czasie, kiedy pojazd nie jest objęty obowiązkową ochroną w ramach OC, za ewentualne szkody osobowe lub majątkowe spowodowane przez kierującego, płaci właściciel z własnej kieszeni. Może więc narazić to go na poważne straty. Najpierw poszkodowani otrzymają wypłatę należnego odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale później ten sam fundusz regresem odzyska wypłacone pieniądze dla poszkodowanych od sprawcy szkody. Szczegółowe informacje na temat braku ciągłości OC znajdziesz w artykule https://ubezpieczamy-auto.pl/przerwa-w-ubezpieczeniu-oc/

Subskrybuj "Gorzowianin.com" na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Może widziałeś wypadek? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Coś Cię denerwuje? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości