Akcja przewonienia gazu ziemnego

23 października 2017, 10:05, red
Do końca października na terenie Gorzowa będzie przeprowadzana akcja przewonienia gazu ziemnego, czyli zmienienia intensywności zapachu gazu. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, przez szybsze wykrywanie nieszczelności instalacji gazowych.

Polska Spółka Gazownictwa w Gorzowie informuje, że w dniach od 23 do 30 października na terenie Gorzowa przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

- Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992 – podkreśla Wojciech Czapaluk, mistrz sieci i instalacji gazowych.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych jak np. zanieczyszczonych palników. Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości