Wiadomości

W Gorzowie po rewolucji będą cztery linie tramwajowe

7 lipca 2017, 12:51, red
fot. Mateusz Stefaniak
Jedynką pojedziemy praktycznie do Urzędu Pracy, trójką na Ustronie przez Piłsudskiego i Górczyńską. Czwórka zawiezie nas z Górczyna do centrum przesiadkowego przy dworcu. Większość tramwajów jadących w stronę Wieprzyc swój bieg kończyć będzie na osiedlu Słonecznym.

Poniżej przedstawiamy cały wywiad z Ewą Sadowską-Cieślak, który opublikował branżowy portal transport-publiczny.pl. Znajdziecie w nim wiele ciekawych informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w naszym mieście po zakończeniu przebudowy.

Portal transport-publiczny.pl: Co skłoniło Urząd Miasta do rezygnacji z planów okrojenia sieci tramwajowej, deklarowanych jeszcze kilka lat temu?

Ewa Sadowska-Cieślak: Władze miasta, mając na uwadze wartości historyczne transportu tramwajowego, powstałego w roku 1899 w ówczesnym mieście Landsberg, postanowiły utrzymać i – wobec możliwości dotacji – rozbudować istniejącą infrastrukturę tramwajową. Determinantą planowanego obecnie etapu modernizacji i rozbudowy sieci tramwajowej jest wysokość przyznanego miastu dofinansowania, która wraz z projektem MZK wynosi ok 37,5 mln euro. W pierwszej kolejności postanowiono przeznaczyć środki na zakup 14 nowych niskopodłogowych tramwajów, lecz aby mogły one obsłużyć pasażerów, konieczna jest przebudowa istniejącej infrastruktury tramwajowej. Pozostałe środki przeznaczono na budowę nowej linii w kierunku osiedla Górczyn. Dofinansowanie stanowi ok. 61% środków przeznaczonych na tę inwestycję.

PTP: Dlaczego Gorzów, w przeciwieństwie do innych polskich miast, nie skorzystał wcześniej z dostępnych środków unijnych na rozwój transportu szynowego?

ES-C: W perspektywie finansowej funduszy UE 2007-2013 trzy miasta wojewódzkie, w tym Gorzów, znalazły się w niekorzystnym położeniu w zakresie możliwości pozyskania wsparcia na inwestycje dotyczące komunikacji publicznej. Nie mogły one korzystać ani ze środków POIiŚ 2007-2013 (gdzie wskazano 9 aglomeracji), ani ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia z uwagi na położenie poza obszarem wsparcia. Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 alokacja z zakresu komunikacji publicznej została podzielona na dwa miasta wojewódzkie i wynosiła ok. 12 mln zł. Transport tramwajowy generuje duże koszty i alokacja przeznaczona w konkursie była niewystarczająca. Miasto Gorzów skorzystało więc z możliwości rozwinięcia podsystemu autobusowego.

PTP:Jaką rolę ma odgrywać tramwaj w przyszłym układzie komunikacyjnym miasta?

ES-C: Podsystem tramwajowy będzie stanowił swoisty kręgosłup komunikacji miejskiej w naszym mieście. Linie autobusowe, poza rejonami miasta nieobsługiwanym przez tramwaje, będą liniami uzupełniającymi. Zachętą do korzystania z linii tramwajowych będzie wysoka częstotliwość kursowania – np. na nowej linii na Osiedle Górczyn tramwaje będą kursowały w szczycie co 10 minut. Dzięki obsłudze przez dwie linie tramwajowe (3 i 4) uzyskamy wtedy częstotliwość 5 minut, nieporównywalną z żadną linią autobusową.

PTP:Przetargu na remont ul. Pomorskiej nie udało się rozstrzygnąć z powodu przekroczenia kosztorysu. Jakie będą dalsze kroki?

ES-C: Przetarg został podzielony na 3 zamówienia częściowe. Rozstrzygnięte zostały dwa z nich. Zamówienie na dokumentację przetargową na remont torowiska na ul. Pomorskiej przeprowadzono zgodnie z zasadami dla zamówień poniżej 30 tys. euro. Umowa na dokumentację tego odcinka została podpisana. Zakończenie prac projektowych jest planowane do 6 października bieżącego roku. Remont tego odcinka torowiska będzie realizowany w roku przyszłym, po całkowitym zamknięciu wszystkich torowisk w Gorzowie Wlkp.

PTP: Linia wzdłuż zachodniej części ul. Kostrzyńskiej ma zostać przebudowana na jednotorową. Jaka jest przyczyna takiej decyzji? Czy nie spowoduje to problemów z przepustowością, zwłaszcza w kontekście dojazdu do zajezdni na Wieprzycach?

ES-C: Badania ruchu i model transportu wykazały, iż przepustowość i płynność zostanie zachowana. Pokazały również, iż ta relacja nie jest głównym generatorem ruchu. Wybrane rozwiązanie nie powinno stanowić zagrożenia dla przepustowości tego odcinka, gdyż cześć kursów linii nr 2 będzie kończyła się na Placu Słonecznym, na nowo wybudowanej końcówce. Odcinek od Wieprzyc do Placu Słonecznego nie generuje potoków pasażerskich wymagających ciągłej obsługi przez dwie linie tramwajowe (1 i 2).

PTP: Jakie kroki, oprócz modernizacji i rozbudowy torowisk oraz zakupu nowych wagonów, zamierza podjąć Urząd Miasta, by zachęcić gorzowian do korzystania z komunikacji miejskiej?

ES-C: Aby podnieść standard usług przewozowych, zamierzamy zapewnić wszystkie statystycznie istotne i oczekiwane przez pasażerów połączenia bezpośrednie, szczególnie w ramach podsystemu tramwajowego. Poprawimy standardy częstotliwości, utworzymy węzły przesiadkowe i wprowadzimy priorytety – szczególnie dla tramwajów. Zadbamy też o dostępność poprzez utrzymanie obecnego wskaźnika gęstości przystanków, eksploatację taboru wyłącznie z niską podłogą, dalsze wyposażanie przystanków w wiaty i eliminację barier komunikacyjnych. W trosce o bezpieczeństwo wyposażymy pojazdy w monitoring, a w okolicach przystanków zainstalujemy monitoring wizyjny. Przystanki na nowej trasie tramwajowej oraz na przystankach węzłowych o znacznym ruchu pasażerskim zostaną wyposażone w tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, zapewniające informacje o odjazdach autobusów i tramwajów w czasie rzeczywistym oraz przekazywanie informacji o zakłóceniach w komunikacji miejskiej.

Wydzielenie torowisk z ruchu ulicznego, ich modernizacja oraz wspomniane uprzywilejowanie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną umożliwi podniesienie prędkości, co powinno przyczynić się do zahamowania trendu spadkowego w komunikacji, a tym samym do uniknięcia kongestii w ruchu w wyniku ograniczenia podróży samochodem. Będziemy kontynuować wymianę taboru autobusowego i tramwajowego na tabor nowoczesny, spełniający oczekiwania pasażerów w zakresie m. in. niskiej podłogi, przystosowania do przewozów osób niepełnosprawnych, klimatyzacji, system zapowiedzi głosowej i elektronicznej informacji pasażerskiej. Nowoczesny tabor będzie oczywiście charakteryzował się większą niezawodnością. Niektóre z wymienionych przedsięwzięć są zrealizowane, inne – w fazie realizacji, a pozostałe w fazie projektowania.

PTP: Jak zmieni się układ linii z chwilą uruchomienia nowej trasy tramwajowej na Osiedle Górczyn?

ES-C: Przebudowie ulegnie cały układ sieci komunikacji miejskiej. Do obsługi osiedla zostaną skierowane 3 linie tramwajowe. Linia 1 z Wieprzyc, która dotychczas kończyła bieg na pętli Silwana, podczas remontu DK 22 zostanie wydłużona o około 500 m do ul. Fieldorfa – Nila. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do tramwajów mieszkańcom Osiedla Ustronie od strony ul. Walczaka. Linia 3 z Piasków od ronda Ofiar Katynia pojadą nowym odcinkiem (ul. RMN – Piłsudskiego – Górczyńską – Okulickiego) do pętli Ustronie. Wreszcie linia 4 skomunikuje największe osiedle w Gorzowie z Dworcem PKP, gdzie docelowo jest planowane uruchomienie węzła przesiadkowego.

Jeszcze w tym roku zostanie ponadto zlecone opracowanie nowego układu komunikacji miejskiej zarówno na liniach miejskich, jak i podmiejskich, uwzględniające bezpośrednie inwestycje w transport publiczny (remonty torowisk, budowa nowej trasy) oraz te związane z remontami i przebudową dróg (DK 22, ul. Myśliborska, częściowe wyłączenie z ruchu ul. Sikorskiego), które silnie na niego oddziałują. Osobne opracowanie będzie poświęcone optymalizacji taryfy biletowej na liniach miejskich i podmiejskich wraz z badaniem struktury popytu. Na podstawie wyników badań zamierzamy przebudować obecną taryfę opłat za przejazdy, wprowadzając nowe rodzaje i nowe nośniki biletów.

PTP: Lokalne media krytykują plan podwyżki cen biletów jednorazowych. Czy taki krok nie doprowadzi od spadku liczby podróżujących, którzy zamiast transportu zbiorowego wybiorą np. samochód lub rower?

Obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do podwyżki cen biletów jednorazowych.

PTP: Jak będą z tym współgrały działania w zakresie polityki parkingowej?

Będą one skupiały się na ograniczeniu dostępności pojazdów samochodowych do centrum miasta. Zamiarem miasta jest odstąpienie od rozbudowy Strefy Płatnego parkowania o kolejne ulice i miejsca parkingowe. Projektowane rozwiązania, dotyczące uruchomienia stref zamieszkania na odcinku ul. Chrobrego (od ul. Borowskiego do ul. Wybickiego) oraz ul. Sikorskiego (od ul. Chrobrego do ul. Pionierów), będą skutkowały ograniczeniem ruchu kołowego i zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych w SPP.

PTP: Proszę rozwinąć temat węzła przy dworcu...

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego obejmuje budowę intermodalnego dworca, stanowiącego centrum obsługi pasażerów dla komunikacji kolejowej, autobusowej dalekobieżnej i lokalnej oraz komunikacji miejskiej. Centrum przesiadkowe będzie skupiało wszystkich przewoźników regionalnych i międzyregionalnych, umożliwiając przesiadki do i z miejskich autobusów i tramwajów. Kwestia skomunikowania centrum przesiadkowego z pozostałymi rejonami miasta jest rozważana.

PTP: Jakie są plany dalszego rozwoju komunikacji miejskiej w Gorzowie po zakończeniu obecnej unijnej perspektywy budżetowej?

Zamierzamy realizować kolejne założone etapy rozbudowy systemu tramwajowego w myśl złożonego zarysu projektu na liście rezerwowej w ramach POIiŚ. Szansą na to będą oszczędności poprzetargowe w działaniu POIiŚ, przesunięcia alokacji z innych działań, wreszcie nowa perspektywa.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości