Ważny głos dla miasta

15 maja 2017, 11:15, red
fot. Marcin Kluwak
Już wiemy, że 44 pomysły mieszkańców Gorzowa zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Ta rekordowa liczba jeszcze wzrośnie, bo przed nami głosowanie i wybór zadań z kategorii ogólnomiejskiej oraz z Zawarcia. r

W ostatnich pięciu edycjach budżetu obywatelskiego zrealizowano 53 pomysły mieszkańców (w tym 14 jest realizowanych w bieżącym roku). Szósta edycja Budżet Obywatelski 2018 podwoi tę liczbę. Już wiemy, że 44 inwestycje z 149 zgłoszonych zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

To efekt porozumienia, które zawarli mieszkańcy większości rejonów podczas spotkań dyskusyjnych wybierając zadania do realizacji bez głosowania. Prawie wszystkie zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców zostały pozytywnie zaopiniowane, a suma ich kosztów nie przekracza maksymalnej kwoty przeznaczonej na poszczególne rejony.

I tak: na Zakanalu zostanie zrealizowany 1 połączony projekt, w Śródmieściu – 5, na Piaskach – 2, Manhattanie – 3, Wieprzycach – 4, Staszica – 8, Górczynie – 7, Osiedlu Słonecznym – 4 i Dolinkach – 2. W przypadku inwestycji dotyczących budowy oświetlenia ulicznego, po szczegółowej analizie inwestycyjnej, uwzględniając zgłaszane przez mieszkańców potrzeby, zapadła decyzja o realizacji oświetlenia elektrycznego w zamian za oświetlenie solarne, w miejscu, gdzie będzie to możliwe. Skorzystano z zapisu regulaminu pozwalającego, w uzasadnionych przypadkach, na wydłużenie realizacji do 30 czerwca następnego roku.

Ponadto do realizacji przeznaczonych jest 8 zadań oświatowych. W ten sposób, w drodze dialogu, mieszkańcy rozdysponowali większość z kwoty 5.730.000 zł przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2018. Do podziału, w drodze głosowania powszechnego, pozostała kwota przeznaczona na kategorię ogólnomiejską tj. 1.031.400 zł na zadania twarde i 114.600 na zadania miękkie. W drodze głosowania zdecydujemy także, która z inwestycji zostanie zrealizowana na Zawarciu.

Głosowanie rusza 29 maja i będzie trwało do 12 czerwca do godz. 14.00. Jeden głos na zadanie ogólnomiejskie, a także na zadanie w rejonie Zawarcie (osobne karty do głosowania) będą mogli oddać gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej. Punkty z urnami odnajdziemy w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta) oraz Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie). Karty do głosowania będą dostępne przy urnach, a także na stronie internetowe www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny. Dodatkowo 10 czerwca w godz. 18.00-23.00 zostanie uruchomiony mobilny punkt z urną w Domu Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5 w ramach Przystanku Obywatelskiego podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego. Zachęcamy także do głosowania internetowego na stronie www.gorzow.wybiera.pl


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości