Wiadomości

Dyżurny Techniczny Inżynier Miasta - jesteśmy ZA!

25 stycznia 2017, 11:23, red
Jest oficer rowerowy, oficer od zieleni – teraz pora na Dyżurnego Technicznego Inżyniera Miasta Gorzowa. Miałaby to być osoba, która kompleksowo zajmowałaby się drobnymi, ale jakże uciążliwymi awariami. Usterki można byłoby zgłaszać 24 godziny na dobę – chociażby przez Facebooka.

Z taką inicjatywą, a jednocześnie z interpelacją do Prezydenta Miasta Gorzowa wystąpił radny Klubu Ludzie Dla Miasta – Grzegorz Musiałowicz. Pomysł i zasadność i konieczność utworzenia takiej osoby jest jak najbardziej trafny. Wystarczy, że rozejrzymy się wokół i zobaczymy jak bardzo zdewastowane i zaniedbane jest nasze podwórko. To mogłoby się zmienić, gdyby w Gorzowie działał Dyżurny Techniczny Inżynier Miasta.

Ilość awarii, niekiedy drobnych, ale uciążliwych dla mieszkańców, jak również tych zagrażających ich zdrowiu i życiu - np. odpadające tynki w dniu 27 listopada na ul. Mickiewicza 29, zapchane wpusty studzienek powodujące zalewanie ulic oraz piwnic w trakcie nawałnic, zdemolowane wiaty przystankowe, zniszczone znaki drogowe, zdewastowane ławki - jest olbrzymia. Ponadto często wiele z tych usterek czy stanów utrzymuje się miesiącami, powodując negatywne odczucia mieszkańców wobec władz miasta.

Aby takie stanowisko wykazywało się pełną skutecznością, warto rozważyć jego umiejscowienie w systemie całodobowym, celem zapewnienia maksymalnej skuteczności takiego rozwiązania, gdyż zdarzenia i sytuacje wymagające szybkiego reagowania są zgłaszane w różnych porach. Oprócz możliwości zgłaszania telefonicznie czy poprzez SMS i MMS warto umożliwić to również drogą elektroniczną, jednak tak, aby na bieżąco prowadzone było ich odczytywanie (warto zintegrować to z aplikacją „Usterka”). Należałoby też – oprócz uruchomienia numeru telefonu dostępnego z sieci stacjonarnych i komórkowych – uzupełnić (ze względu na powszechną dostępność i dużą popularność) o opcję zgłaszania sytuacji za pomocą Facebooka (np. przesyłanie fotografii).

Główną sferą zadań realizowanych przez Dyżurnego Technicznego (Inżyniera) Miasta byłoby reagowanie na zgłaszane przez mieszkańców wszelkie kwestie uszkodzeń, dewastacji, awarii i odstępstw od normalnego stanu materialnej infrastruktury miejskiej, a więc:

- wszelkie usterki i awarie uciążliwe dla mieszkańców,

- zniszczenia nawierzchni dróg i chodników, krawężników itp.,

- zniszczenia ławek i wiat przystankowych, tablic informacyjnych, rozkładów

jazdy miejskiej komunikacji,

- spostrzeżone uszkodzenia znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,

- dewastacje zieleni miejskiej, zagrażające przewróceniem się drzewa,

- budowle stwarzające zagrożenie dla mieszkańców i ruchu drogowego,

- brak odśnieżania jezdni, chodników i dachów budynków,

- niezabezpieczone budynki miejskie i prywatne do rozbiórki lub grożące katastrofą budowlaną, w tym nieszczelne rynny, spadające dachówki, odpadające tynki,

- brakujące osłony studzienek i niedrożne wpusty kanalizacyjne,

- uszkodzenia po opadach, wichurach i nawałnicach,

- uszkodzone barierki i łańcuchy ograniczające,

- brakujące bądź otwarte osłony instalacji miejskich latarń,

- uszkodzone skrzynki gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne,

- inne elementy infrastruktury, częstokroć będących przedmiotem kradzieży,

- nieświecące latarnie,

- zablokowane drogi ewakuacji i dojazdu dla służb ratunkowych,

- demolowane altany i kontenery na śmieci,

- porzucone pojazdy i ich części, odpady gabarytowe i inne uciążliwe,

- elektrośmieci poza miejscami dlań przeznaczonymi,

- awarie torowisk, zwrotnic oraz sieci trakcyjnych i przewodów energetycznych,

- inne zadania mogące wchodzić w zakres obowiązków takiego stanowiska.

Aby zapewniona była pełna efektywność sugerowanego rozwiązania, ustalone być powinny zasady bieżącej współpracy z wszelkimi służbami – policją, strażą miejską, strażą pożarną, pogotowiami gazowym, energetycznym i ciepłowniczym, służbami spółek MZK czy PWiK czy innymi służbami (w przypadku takiej konieczności). Bezpośredni kontakt DT z podmiotami właściwymi do usunięcia awarii czy doprowadzenia danej infrastruktury do prawidłowego stanu i zabezpieczania miejsc stanowiących zagrożenie dla mieszkańców to kierunek funkcjonowania takiego stanowiska w całodobowym czasie pracy. Pozwoli to szybko i efektywnie reagować i eliminować w jak najkrótszym czasie problemy, z których część jest tak naprawdę łatwa do zażegnania, pod warunkiem błyskawicznej reakcji i przekazania ich w jak najkrótszym czasie właściwym do realizacji organom czy podmiotom. Osoby sprawujące funkcję DTM powinny być kompetentnie przeszkolone i posiadać stosowną wiedzę o procedurach oraz możliwości działania w celu szybkich i skutecznych reakcji na zgłoszenia.

Profesjonalne stworzenie takiego stanowiska to remedium na wiele sytuacji, często krytykowanych przez mieszkańców, którzy oczekują szybkiego, sprawnego i skutecznego działania od władz miasta. Jednocześnie jest to odciążenie radnych, którzy są obecnie w takich sprawach ogniwem pomiędzy mieszkańcami a urzędem miasta, zgłaszając problemy, które w rzeczywistości powinny trafiać bezpośrednio przez DTM do administracji miasta podległej organowi wykonawczemu, a nie do przedstawicieli władzy uchwałodawczej. To znacznie wydłuża procesy decyzyjne, szczególnie w sytuacjach, gdzie czynnik czasu jest niesłychanie istotny. 


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości