Wiadomości

Walczaka i Warszawska do remontu!

15 kwietnia 2016, 14:18, inf. rpaswoa
Na tę inwestycję mieszkańcy Gorzowa czekali od lat! Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę Walczaka i Warszawskiej wraz z budową ronda turbinowego.

Przebudowa ulicy Walczaka będzie realizowana na odcinku o długości około 715m od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Jagiełły wraz z przebudową odcinka ul. Jagiełły i ulicy Warszawskiej na długości ok. 250m.

Co będzie zrobione? Miasto chce przebudować całą konstrukcję jezdną wraz z nawierzchnią, wybudować rondo turbinowe na skrzyżowaniu ul. Walczaka z ul. Jagiełły, przebudować chodniki i ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej, całkowicie przebudować kanalizację deszczową i wodociągową i zmodernizować oświetlenie drogowe.

Natomiast przebudowa ulicy Warszawskiej będzie realizowana na odcinku o długości około 365m od skrzyżowania z ulicą IX Muz do skrzyżowania z ul. Cichońskiego wraz z przebudową ul. Cichońskiego na odcinku o długości ok. 180m. W tym przypadku również przebudowana będzie konstrukcja jezdni wraz z nawierzchnią, całkowitej modernizacji doczeka się torowisko wraz z siecią trakcyjną. Powstaną nowe chodniki, asfaltowa ścieżka rowerowa, przebudowana będzie kanalizacja deszczowa i oswietlenie.

Realizacja przebudowy ulicy Warszawskiej jest planowana z uwzględnieniem dofinansowania ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach dla „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”.

Miasto planuje realizację w/w zadań inwestycyjnych wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Jest to druga wspólna realizacja zadania, w ramach którego PWiK przekazało swoją dokumentację projektową i upoważniło Miasto do wyłonienia w ramach przetargu wspólnego wykonawcę, który zrealizuje zarówno roboty drogowe jak i sieci stanowiące własność PWiK. Dzięki temu spółka będzie mogła wymienić swoje zniszczone sieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów, które powstałyby gdyby roboty realizowała indywidualnie. Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca będzie odpowiedzialny za przebudowę ulicy Walczaka i przebudowę ulicy Warszawskiej. Inwestorem robót drogowych: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, torowiska i sieci trakcyjnej jest Miasto Gorzów Wlkp. Inwestorem robót dotyczących przebudowy sieci wodociągowej jest PWiK Sp. o.o.

Tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania przebudowy ul. Warszawskiej, Walczaka

W ramach inwestycji przebudowana zostanie:

- ul. Walczaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Jagiełły,

- ul. Warszawska na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 9 Muz,

- skrzyżowanie ulic Jagiełły – Walczaka (budowa ronda),

- skrzyżowanie ulic Cichońskiego – Sikorskiego – Warszawska,

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami na odcinku ul. Walczaka – Jagiełły - Warszawskiej – Cichońskiego.

Ponadto wyremontowana zostanie ul. Cichońskiego.

Prace prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym w marcu projektem czasowej organizacji ruchu, który był opiniowany przez Komendą Miejską Policji, MZK oraz merytoryczne wydziały Urzędu Miasta. Roboty wykonywane będą etapowo tak, aby zminimalizować utrudnienia dla pieszych i kierowców oraz umożliwić prawidłowe funkcjonowanie komunikacji publicznej oraz dostęp do posesji zlokalizowanych w rejonie przebudowywanych ulic. W tym celu jednorazowo zamykane będą chodniki (tylko po 1 stronie drogi), a przejścia poprzeczne organizowane będą przez tymczasowo ułożone kładki dla pieszych.

I etap

W etapie I wyłączona z ruchu zostanie ul. Walczaka, początkowo na połowie odcinka od ul. Piłsudskiego do stacji pomp, a później do ul. Góra Powstańców. Jednocześnie w trakcie etapu I planowane jest zamknięcie ul. Cichońskiego (remont nawierzchni) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską i Teatralną. Wówczas ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Dzieci Wrzesińskich i Herberta funkcjonować będzie jako droga bez przejazdu.

Objazdy dla komunikacji publicznej (w tym również dla komunikacji zastępczej za tramwaje) i pojazdów indywidualnych wyznaczone zostaną ulicami: Jagiełły – Warszawską – Podmiejską – Pomorską. Objazd alternatywny dla kierowców w kierunku północnej części miasta wyznaczony zostanie od ul. Jagiełły ulicami: Dąbrowskiego – Borowskiego – Wyszyńskiego.

II etap

Na czas II etapu całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie ulic Jagiełły – Walczaka, odcinek ul. Walczaka od budowanego ronda do ul. Góra Powstańców oraz odcinek ul. Warszawskiej od przebudowywanego skrzyżowania do ul. 9 Muz. W związku z powyższa ul. Walczaka od Piłsudskiego funkcjonować będzie jako droga „ślepa”, bez przejazdu. Na samym końcu etapu II zaplanowano przebudowanie skrzyżowania ul. Warszawskiej – 9 Muz – Ogrodowa.

Objazdy dla komunikacji publicznej (w tym również dla komunikacji zastępczej za tramwaje) i pojazdów indywidualnych wyznaczone zostaną ulicami: Sikorskiego - Teatralną – Podmiejską – Pomorską. Podobnie jak w etapie I przygotowany zostanie również objazd alternatywny dla kierowców wyznaczony ulicami: Dąbrowskiego – Borowskiego – Wyszyńskiego.

Dokładne terminy trwania robót w każdym z etapów zostaną szczegółowo podane w późniejszym terminie, po wyborze wykonawcy zadania i opracowaniu przez niego harmonogramu. Przed wprowadzeniem każdego z etapów mieszkańcy będą szczegółowo informowani o spodziewanych utrudnieniach, trasach objazdów, trasach linii autobusowych i rozmieszczeniu przystanków czasowych. W obu etapach zawieszone będzie kursowanie linii tramwajowych nr „1” i „3”, a w ich miejsce funkcjonować będzie zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Zakład Energetyczny – Silwana – Zakład Energetyczny.

Subskrybuj "Gorzowianin.com" na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Może widziałeś wypadek? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Coś Cię denerwuje? Daj nam znać!
redakcja@gorzowianin.com tel. +48 450 066 400

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości