500 zł na dziecko od kwietnia w Lubuskiem

19 lutego 2016, 16:59, aw
fot. Anna Warchoł
W całym województwie lubuskim programem „500 plus” objętych będzie ponad 106 tys. dzieci. Natomiast z samym Gorzowie ze świadczeń skorzysta ponad 6 tys. najmłodszych. Gminy szykują się i szkolą, aby składanie wniosków od kwietnia przebiegało bez problemów.

W budżecie programu "500 plus" dla województwa lubuskiego zapisano 445 mln zł. Tylko w ciągu tygodnia od wejścia w życie ustawy, samorządy otrzymają pieniądze na wdrażanie programu, będą to 2 mln zł. Dla samorządów, które już zgłosiły potrzeby wypłacono już 1,4 mln zł. Ponadto w Lubuskiem odbędzie się specjalne szkolenie dla osób zajmujących się programem.

-  W całym województwie programem zostanie objętych ponad 106 tys. dzieci z 76 tys. rodzin. Możemy zapewnić, że dla nikogo nie zabraknie pieniędzy – podkreśla Robert Paluch, wicewojewoda lubuski.

Na terenie województwa wypłatą świadczeń w ramach "500 plus" zajmie się 70 ośrodków pomocy społecznej oraz 12 gmin. Łącznie będzie to 300 osób, które zajmą się programem. Ponadto gminy planują kampanię informacyjną na temat programu i tego komu tak naprawdę będą przysługiwały świadczenia. – Ponadto odbędzie się specjalnie szkolenie dla pracowników, którzy będą zajmowali się programem. Przeprowadzą je specjaliści z departamentu polityki rodzinnej. Szkolenie będzie dotyczyło ustawy i osoby biorące w nim udział będą analizowały punkt po punkcie ustawę, tak aby móc jak najlepiej odpowiadać na pytania obywateli – tłumaczy Grażyna Jelska, dyrektor wydziału polityki społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wnioski o wypłatę pieniędzy w ramach „500 plus” będzie można składać od 1 kwietnia. W Gorzowie taki punkt będzie mieścił się w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Teatralnej.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości