Rozwój Gorzowa inny, niż dotychczas

8 czerwca 2015, 10:14, aw
fot. Bartosz Zakrzewski./archiwum
Pod koniec maja prezydent Gorzowa Jacek Wójciki przedstawił raport otwarcia, w który podsumował to w jakim stanie zastał miasta oraz wyznaczył cele, jakie chce osiągnąć w tej kadencji. Jednak to nie koniec planów, ponieważ władze miasta przygotowały wstępną Strategię Rozwoju Miasta na lata 2022+.

Do tej pory Gorzów rozwijał się nie tak, jak tego oczekiwali mieszkańcy. Tylko według poglądów prezydenta, który praktycznie nie liczył się ze zdaniem gorzowian. A ich oczekiwania wcale nie były wygórowane. Ludzie po prostu chcieli mieć równe drogi i chodniki, a nie budowy np. kolejnej filharmonii.

Sposób traktowania mieszkańców przez władzę zmienił się, kiedy urząd prezydenta objął Jacek Wójcicki, który od razu zaznaczył, że chce rozwijać miasto inaczej, niż dotychczas i wspólnie z gorzowianami.

- Nadeszła pilna potrzeba wypracowania przez mieszkańców miasta nowej wieloletniej strategii rozwoju miejsca, w którym żyją i będą żyli. Świat wokół nas zmienia się, otwierając przed miastami, takimi jak Gorzów nowe szanse rozwojowe i chcemy z tych szans skorzystać. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się zasadniczo podejście do strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Przestało ono być postrzegane jako zadanie czysto eksperckie. Nie jest to także dziś zadanie, które spoczywa wyłącznie na barkach władz lokalnych. Kluczowym podmiotem decyzji strategicznych są dziś sami mieszkańcy, którzy w procesie współpracy z władzami i ekspertami będą wypracowywać strategię rozwoju swego miasta – tłumaczy Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

To mieszkańcy będą wskazywać wartości ważne dla nich i mówić o swoich oczekiwaniach. Z kolei władze samorządowe i specjaliści z administracji samorządowej będą sprawdzać możliwości finansowe i prawne wobec oczekiwań na plany wykonawcze. Natomiast eksperci zewnętrzni będą dostarczać inspirujących przykładów z zewnątrz i wskazywać na to, co konieczne .

Jak przyznaje prezydent obecna strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa wyczerpała się i w żadnym stopniu nie odpowiada już wyzwaniom rozwojowym stojącym dziś przed naszym miastem.

- Nadeszła więc pilna potrzeba zbudowania spójnego systemu strategicznego myślenia o przyszłości. Dlatego postanawiamy przygotować nową Strategię Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2022+, która stanie się jednolitym fundamentem pod pozostałe dokumenty strategiczne miasta – komentuje Wójcicki i przyznaje, że miasto pod tym względem musi odrobić wieloletnie opóźnienia.

Podstawowymi kierunkami rozwoju będzie: nowy system komunikacyjno-transportowy, włączenie obywateli w proces decydowania o mieście, rewitalizacja centrum Gorzowa, ochrona środowiska i niezbędne inwestycje w gospodarkę komunalną czy też  inwestowanie w nowoczesną gospodarkę i trwały rozwój gospodarczy.

Wszystkie założone oczywiście zostaną poddane konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gorzowa.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości