Co dalej z zaniedbanymi podwórkami?

5 czerwca 2015, 10:48, aw
fot. Anna Warchoł
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski nie odpuszcza tematu zagospodarowania kwartałów podwórek w centrum miasta, które są zapomniane i zaniedbane. Władze podkreślają, że wszystko zależy od pieniędzy w budżecie.

Problem zagospodarowania zaniedbanych podwórek w centrum miasta jest zauważalny podczas zwykłego spaceru. Jednak jak podkreśla Jan Kaczanowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta od 2013 roku władze miasta nie potrafią podjąć konkretnych działań w tej kwestii. A mieszkańcy oczekują jakichkolwiek reakcji w tej sprawie.

Chodzi przede wszystkim o podwórka w kwartale ul. Mieszka I-Mickiewicza-Krasińskiego-Dąbrowskiego oraz Wodnej-Spichrzowej-Łazienki-Łużyckiej  czy też 30 Stycznia-Armii Polskiej-Krzywoustego-Chrobrego. A także przy Mieszka I-Słowackiego-Dąbrowskiego-Mickiwiecza, jak również Borowskiego-Kosynierów Gdyńskich-Łokietka-Dąbrowskiego.

Dlatego też radny Kaczanowski zwrócił się z prośbą do prezydenta miasta o przedstawienie koncepcji zagospodarowania tych kwartałów.

I jak się okazuje, władze Gorzowa wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej pracują zagospodarowaniem trzech z pięciu podwórek. Jednak poziom zaawansowania tych prac jest uzależniony jak zwykle od pieniędzy.

Kwartał ul. Mieszka I-Mickiewicza-Krasińskiego-Dąbrowskiego

- Kwartał charakteryzuje się największym zaawansowaniem prac w obrębie podwórza. W pracach należy prać pod uwagę to, że otaczające podwórko budynki są zróżnicowane pod względem struktury własnościowej – komentuje Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Co do samego podwórka, to jednym z najważniejszych problemów jest brak możliwości odprowadzenia wód opadowych. Wielkie kałuże utrudniają przejście oraz wpływają na znaczące pogorszenie stanu technicznego budynków poprzez zawilgocenie fundamentów.

Według kosztorysu, które przygotowało miasto na prace przy tym podwórku trzeba by było wydać ponad 2,3 mln zł, a prace obejmowałyby m.in. wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe, montaż oświetlenia i monitoringu oraz wykonanie elementów małej architektury.

Do tej pory udało się wykonać remont zejść do piwnic oraz elementy małej architektury. A także instalację deszczową. Natomiast pozostały jeszcze prace ziemne, które pochłoną 1 mln zł oraz zagospodarowanie terenów zielonych 100 tys. zł i resztę elementów małej architektury. Niestety w tym roku nie ma już pieniędzy, aby wykonać dalsze prace.

Kwartał ul. Wodnej-Spichrzowej-Łazienki-Łużyckiej

Na tym podwórku zostanie wykonana instalacja, która ma odprowadzać wody deszczowe. Ponadto prace będą obejmowały utwardzenie nawierzchni i nowe oświetlenie.

- Koncepcja zagospodarowania wraz z projektem została wykonana przez ZGM w 2010 roku. Jednak do 2014 roku ZGM nie otrzymał dotacji na realizację tego zadania, a brak środków własnych nie pozwolił na jego wykonanie – tłumaczy Wójcicki.

Kwartał ul. 30 Stycznia-Armii Polskiej-Krzywoustego-Chrobrego

Również na tym podwórku najważniejszą kwestią będzie odprowadzenie wód opadowych oraz utwardzenie nawierzchni. Do tej pory ZGM nie otrzymał pieniędzy na rewitalizację tego kwartału.

Natomiast w tym kwartale będzie wykonywana rozbiórka części pomieszczeń gospodarczych i garaży z uwagi na ich zły stan techniczny – oczywiście wszystko w ramach posiadanych środków finansowych.

Lokalny Program Rewitalizacji

Prezydent Wójcicki podkreśla, że do końca roku zostanie opracowany Lokalny Program Rewitalizacji do której zostaną włączone prawdopodobnie wszystkie wymienione wyżej podwórka.

- Program będzie obejmował szeroki kontekst społeczny i gospodarczy rewitalizowanych obszarów, w tym stopniowe wprowadzenie dodatkowych funkcji handlowych i usługowych, które będą w przyszłości współutrzymywały znajdujące się tam budynki – wyjaśnia prezydent.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości