Woda i ścieki pod lupą wojewody

30 marca 2015, 20:09, aw
Służby wojewody lubuskiego badały czy wprowadzone w styczniu podwyżki za wodę i ścieki są zgodne z prawem i czy nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. Efekt?

Od połowy stycznia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wprowadziło nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. W efekcie rachunek czteroosobowej rodziny wzrósł o kilkanaście złotych.

Te podwyżki nie spodobały się radnym i temat został poruszony na jednym ze spotkań komisji gospodarki i rozwoju. Wówczas pojawił się zarząd PWiK oraz dyrektor Związku Celowego Gmin MG-6, aby wyjaśnić dlaczego zostały wprowadzone podwyżki.

- Wszystko odbyło się zgodnie z prawem – zaznaczał Bogusław Andrzejczak, dyrektor PWiK w Gorzowie. - Wiele osób zarzucało nam, że było nieprawidłowości.  A to nie prawda, ponieważ jako zarząd procedury prawne znamy od podszewki. Nie mogliśmy uniknąć wzrostu cen za wodę i ścieki, kiedy prowadzimy inwestycje, które są dziesięciokrotnie większe od obrotów naszej firmy.

Z kolei Marcin Pierzecki, dyrektor MG-6 bronił się tym, że wszystko zostało zgodnie z procedurami i nie było potrzeby dodatkowego informowania mieszkańców, ponieważ wszelkie informacje były podane na stronach internetowych. Natomiast dyrektor Adrzejczak podkreślał, że wnioski taryfowe były składane przez PWiK do Rady Miasta w poprzednich latach, jednak w 2012 roku to radni podjęli uchwałę, która przekazała te uprawnienia na MG-6. Zatem w październiku 2014 PWiK nie musiało przesyłać informacji o podwyżkach do Rady Miasta  i przesłało je tylko do MG-6.

Jednak te tłumaczenia nie wystarczały radnym i postanowili że skierują do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo z prośbą o sprawdzenie przez służby wojewody wniosku dotyczącego podwyżek cen wody i ścieków od strony prawnej.

Wojewoda sprawdza wodę i ścieki

Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa w połowie lutego wystąpił do wojewody lubuskiego o zbadanie prawidłowości przeprowadzenia przez Związek Celowy Gmin MG6 procedury zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Gorzowa. Pismo zostało wysłane 12 lutego, do LUW dotarło 16 lutego.

Pod koniec marca portalowi gorzowianin.com udaje się otrzymać odpowiedź z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat tej kontroli.

Oto odpowiedź: 

„W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie organ nadzoru ustalił, że w dniu 31 października 2014 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. złożyło Zarządowi Związku wniosek o zatwierdzenie taryf na okres od 16 stycznia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. Wniosek został zarekomendowany w dniu 28 listopada 2014 r. przez Zarząd Związku do zatwierdzenia Zgromadzeniu Związku Celowego Gmin MG-6. Z przekazanej przez Zarząd Związku   informacji wynika, że Zgromadzenie Związku nie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki w terminie wynikającym z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 139) jak i uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf.

Wobec powyższego zgodnie z art. 24 ust. 8 w/w ustawy zweryfikowane przez Zarząd Związku taryfy weszły w życie z mocy prawa po upływie 70 dni od dnia złożenia przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o  wniosku o zatwierdzenie taryf. Wobec powyższego brak jest podstaw do prowadzenia postępowania nadzorczego, o którym mowa  w art. 85- 99 ustawy o samorządzie gminnym”.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości