Radni Sejmiku chcą Akademii Gorzowskiej

2 lutego 2015, 22:37, Marcin Kluwak, inf. prasowa
fot. Bartosz Zakrzewski/archwium
Na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego radni poparli pomysł utworzenia Akademii Gorzowskiej. Za głosowało 26 radnych.

Radni Województwa Lubuskiego wysłuchali informacji na temat działań zarządu województwa na rzecz powołania Akademii Gorzowskiej. Podniesienie jakości kształcenia to jeden z celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku. W dokumencie tym jest także mowa o wsparciu działań na rzecz utworzenia akademii. Zarząd Województwa podjął także szereg kroków wspomagających ten proces.- W nowej perspektywie musimy szczególnie postawić na kształcenie. Dostosować ofertę do rynku pracy i sprawić, by nasze uczelnie liczyły się w kraju. Tym bardziej, że mamy wpływ na poprawę edukacji szkolnictwa wyższego. W minionej perspektywie przeznaczyliśmy kilkadziesiąt milionów na poprawę bazy dydaktycznej. W nowej perspektywie nie musimy czekać do 2020 roku, tu i teraz mamy realny wpływ na zmiany w Gorzowie. To nasz wspólny cel, nie tylko sejmiku, ale i uczelni w Gorzowie. Mamy niż demograficzny i w tym kontekście łączenie uczelni jest akceptowane przez ministerstwo. Oczywiście, to musi być autonomiczna decyzja władz uczelni, my możemy ją jednak wspierać. Jako sejmik właśnie to robimy, ale decyzja należy do samych uczelni, które muszą osiągnąć konsensus akceptowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówiła marszałek Elżbieta Polak.

W Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020 jest zapis dotyczący wsparcia działań na rzecz utworzenia Akademii Gorzowskiej. Utworzenie Akademii jest niezwykle ważne dla samorządu województwa, a także dla rozwoju gospodarczego szczególnie północnej jego części.

Skrótowe kalendarium działań na rzecz powołania Akademii Gorzowskiej:

22 maja 2013 r. spotkanie z poseł na Sejm RP Krystyna Sibińską. Marszałek wyraziła poparcie dla powstania Akademii Gorzowskiej oraz potwierdziła, że projekt ten jest wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

3 lipca 2013 r. spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym uczestniczył wicemarszałek Maciej Szykuła. W spotkaniu uczestniczyli także Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor AWF w Poznaniu Jerzy Smorawiński, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Jan Świrepo, Radny Sejmiku Województwa Mirosław Marcinkiewicz, posłowie Krystyna Sibińska i Witold Pahl, Przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański oraz Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty. Wicemarszałek zadeklarował wsparcie projektu ze środków unijnych oraz wsparcie merytoryczne

17 marca 2014 r. – Otwarte spotkanie z zarządem województwa w PWSZ w Gorzowie Wlkp. – deklaracja wsparcia powołania Akademii Gorzowskiej

23 maja 2014 r. spotkanie s prof. Jerzym Smorawińskim, Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Rozmowa dotyczyła przyszłości uczelni w Gorzowie, gdzie mieści się Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, a także rozliczenia projektów unijnych realizowanych w tej perspektywie.

11 grudnia 2014 r. spotkanie, w którym uczestniczyli w nim: Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, rektor PWSZ w Gorzowie Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Roman Gawroniak, kanclerz PWSZ, senator RP Helena Hatka, poseł Krystyna Sibińska, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz Arkadiusz Wołoszyn z PWSZ w Gorzowie. Informacja, dot. możliwości zwiększenia dofinansowania dla projektu utworzenia Akademii w ramach LRPO, pod warunkiem zawarcia porozumienia między PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz AWF z Poznania.

9 stycznia 2015 r. spotkanie marszałek Elżbiety Polak oraz członek zarządu Alicji Makarkskiej z prof. Jerzym Smorawińskim – rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dot. porozumienia z PWSZ.

 

Akademia Gorzowska będzie utworzona w oparciu o Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Uczelnie są zobowiązane do zawarcia stosownego porozumienia, określenia szczegółowych warunków finansowych i organizacyjnych planowanej inicjatywy, w celu opracowania odpowiednich aktów prawnych w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiotowej sprawie. Sejmik apeluje o niezwłoczne osiągnięcie porozumienia i uwzględnienie racji obu stron procesu. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest zakończenie do dnia 30 września 2015 roku projektu "Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6", który uzyskał dofinansowanie z LRPO w wysokości 17 mln 740 zł.

Akademia Gorzowska przejmuje zobowiązania PWSZ w Gorzowie Wlkp. i WZKF AWF w Poznaniu oraz zobligowana jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu zwiększenia liczby studentów, zachowania trwałości projektu i wykorzystania infrastruktury dofinasowanej z LRPO.

Sejmik Województwa Lubuskiego deklaruje wsparcie finansowe procesu tworzenia Akademii Gorzowskiej z budżetu Województwa w tym i kolejnych latach. Zwraca się także z apelem do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o pomoc finansową w współfinansowaniu określonych zadań procesu połączeniowego i powstania nowej uczelni w tym mieście. Sejmik apeluje do Parlamentarzystów Województwa Lubuskiego o zainicjowanie bez zbędnej zwłoki, procesu legislacyjnego niezbędnego do utworzenia Akademii Gorzowskiej.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x
-->