Bolemin prawie pod wodą

9 sierpnia 2014, 22:07
fot: Jacek Wójcicki
To nie była wielka woda, taką jaką widzimy na południu kraju. Tu nie wylała nagle rzeka, nie przyjechały kamery telewizyjne. Ale ludzie walczyli z wodą tak samo intensywnie, jak Ci na południu. I też tracili dorobek swojego życia.

 W większości przypadków rowy melioracyjne należą do właścicieli gruntów, na których są usytuowane. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych. Utrzymywanie tego rodzaju urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów, na których się znajdują. Tylko gdy urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej, taki obowiązek obciąża tego rodzaju spółkę.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości