Lubuskie wsie będą się rozwijać!

4 stycznia 2012, 10:36
(fot. Bartosz Zakrzewski)
Już wkrótce kolejne lubuskie wsie zyskają nowe świetlice i centra rekreacyjno-sportowe. Pojawią się też place zabaw, a mury wiejskich kościołów odzyskają dawny blask.

Wczoraj zarząd województwa lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozytywnie oceniono 92 wnioski. Kwota przyznania pomocy ze środków unijnych to blisko 30 mln zł.

- Beneficjentami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie; instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP o stosunku Państwa do innych Kościołów lub związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - mówi Mirosława Dulat, rzecznik prasowy zarządu województwa lubuskiego.

Środki (dokładnie 29 626 528 mln zł) zostały przeznaczone m.in. na remonty świetlic wiejskich, placów zabaw, wiejskich centrów rekreacyjno-sportowych, kościołów oraz centrów kultury i integracji społecznej. Wsparcie otrzymały m.in. gminy Skwierzyna, Witnica, Międzyrzecz, Słubice i Kłodawa.


Zgodnie z celem programu obszary wiejskie powinny stać się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności rolniczej lub pozarolniczej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych tych terenów dla przyszłych pokoleń. Oficjalne podpisanie umów zaplanowano na 16 stycznia w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości