Ryzykowny budżet województwa na 2012 rok

17 listopada 2011, 12:19
- Musimy bardzo uważać i planować budżet pod wskaźniki,
które będą obowiązywały od 2014 roku - ostrzega marszałek
Elżbieta Polak (fot. Bartosz Zakrzewski)
Wczoraj odbyła się konferencja prasowa z udziałem Członków Zarządu Województwa Lubuskiego oraz skarbnik województwa Józefy Chaleckiej, podczas której przedstawiony został projekt budżetu na 2012 rok. Zakłada on dochody na poziomie 428 649 386 zł oraz wydatki na poziomie 440 038 791 zł. Deficyt wynosi 11 mln 389 tys. zł.
- To jest najważniejszy dokument, przyszłość naszego województwa na następny rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych został już przekazany do sejmiku i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Deficyt jest niewielki i stanowi 30 proc. tegorocznego deficytu. Zostanie on pokryty z kredytu długoterminowego w wysokości 5,5 mln zł. Pozostała część będzie pokryta z przychodów z planowanych spłat z pożyczek udzielonych szpitalom. Ze wskaźników wynika, że będzie to dość ryzykowny budżet zwłaszcza, że nie posiadamy już dużej zdolności kredytowej. Biorąc pod uwagę wieloletnią prognozę finansową musimy bardzo uważać i planować budżet pod wskaźniki, które będą obowiązywały od 2014 roku. Jest to bardzo optymistyczny projekt, gdyż zakłada realizację wszystkich zadań - mówiła marszałek Elżbieta Polak.

Zadania do wykonania

Oprócz wielu cyfr, członkowie zarządu przedstawili najważniejsze zadania do wykonania na kolejny rok. - Wszystkie projekty, które były do tej pory realizowane i będą kontynuowane z udziałem środków Unii Europejskiej, nie są zagrożone. Natomiast inwestycje rozpoczynane są uzależnione od realizacji przychodów. Dlatego wiele z tych zadań znalazło się w rezerwie celowej. Największe środki będą skierowane na poprawę infrastruktury transportowej. Będą one realizowane w pełnym zakresie - powiedziała E. Polak. Marszałek mówiła także o zadaniach związanych z rozwojem regionalnym. - Mamy zaawansowane prace nad strategią rozwoju regionalnego. Poniesiemy także koszty dotyczące przygotowania ekspertyz niezbędnych do zamknięcia prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej. Powstanie także Lubuskie Centrum Innowacji - dodała. Ponadto, w tym zakresie, pieniądze przeznaczone będą także na udział w targach Berlinie i Poznaniu oraz na organizację Dni Województwa Lubuskiego i dofinansowanie Przystanku Woodstock. Marszałek mówiła także o zadaniach realizowanych dzięki programom unijnym. Z Krajowej Rezerwy Wykonania zaangażowana zostanie kwota w wysokości 240 mln zł. Ogłoszonych zostanie kilkanaście konkursów. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego duże środki finansowe przeznaczone zostaną przede wszystkim dla osób pozostających bez zatrudnienia, ale także na wsparcie przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową.

Gospodarka najważniejsza

O wydatkach związanych z gospodarką mówił wicemarszałek Jarosław Sokołowski. - Budżet Departamentu Gospodarki stanowi 45 proc. budżetu województwa, więc pracowaliśmy nad nim szczególnie dokładnie. Budżet Zarządu Dróg Wojewódzkich będzie wynosił 101 mln zł. Natomiast budżet departamentu gospodarki 81 mln zł - mówił. W ramach budżetu 39 mln złotych przeznaczonych zostanie na przewozy regionalne. Jednak ta kwota może się jeszcze zmienić. To zależy od wyników negocjacji. Ponadto 8 mln zł przeznaczonych zostanie na zakup miejsc w rejsach lotniczych na trasie Babimost-Warszawa, a 23 mln zł powędrują do przewoźników autobusowych z tytułu stosowania ulg ustawowych. Są to największe inwestycje gospodarcze zaplanowane w budżecie. Ponadto znalazł się w nim także szereg inwestycji dla poprawy jakości dróg. Kontynuowane będą także inwestycje kolejowe, w tym 40 mln zł z KRW na zakup szynobusów. Przygotowanie zostały także inwestycje lotniskowe, głównie związane z bezpieczeństwem. Realizowany będzie także projekt budowy Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, na który przeznaczone zostanie 335 tys. zł (projekt w 85% finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

Dbamy o zdrowie Lubuszan

O wydatkach na ochronę zdrowia mówił natomiast członek zarządu Tomasz Gierczak. - W ramach budżetu zaplanowaliśmy działania inwestycyjne. Będzie to kontynuacja dwóch inwestycji, w dwóch naszych największych jednostkach. W szpitalu w Gorzowie Wlkp. kontynuowana będzie modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem, natomiast w zielonogórskiej placówce modernizacja Oddziału Zakaźnego. W budżecie przewidzieliśmy także środki na przekształcenie jednostek. Chcielibyśmy rozpocząć procedurę przekształcenia zielonogórskiego Medkolu oraz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. Są to dwie jednostki, które się bilansują - powiedział. Tomasz Gierczak mówił także o zdaniach związanych ze współpracą zagraniczną, a także o projektach związanych z informatyzacją regionu: e-Urząd oraz e-Zdrowie.

To będzie dobry rok dla rolnictwa

Plany dotyczące rolnictwa i ochrony środowiska przybliżył członek zarządu Stanisław Tomczyszyn. - Województwo lubuskie jako pierwsze podpisało umowy z Programu Operacyjnego RYBY na kwotę 104 mln zł. Rok 2012 będzie więc ostrym wejściem tego programu na rynek województwa lubuskiego. Jeżeli chodzi o melioracje, to myślę, że zauważacie już państwo znaczne postępy, jakie poszły w tym kierunku. Kończymy już niektóre inwestycje. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozstrzygnięty zostanie konkurs „Odbudowa i Rozwój Wsi na kwotę 35 mln zł. Ponadto trwa konkurs na budowę targowisk. Realizowane będą także projekty w ramach podstawowych usług dla gospodarki. Będzie to dobry rok dla inwestowania w tereny wiejskie - mówił.

Konferencję podsumowała skarbnik województwa Józefa Chalecka. - Konstrukcja budżetu to przede wszystkim dostosowanie wydatków do możliwości finansowych. Planowane wskaźniki dla dochodów i wydatków województwa oraz poziom deficytu budżetowego są zadowalające z punktu widzenia równowagi finansowej i bezpieczeństwa finansów województwa - zakończyła.

fp

Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości