Wiadomości

Jesteśmy wśród odstających

10 października 2011, 09:48
(il. www.wikipedia.org)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało Raport Polska 2011, który opisuje nasz kraj w różnych aspektach. Przedstawione w nim liczby pokazują, że województwo lubuskie ma jeden z najniższych PKB w kraju.
Raport przedstawia obraz kraju w okresie od 2007 do 2010 roku. Jego twórcy porównują zmiany zachodzące w Polsce do innych krajów Unii Europejskiej , a z drugiej strony analizują to, co dzieje się w poszczególnych regionach. Jeżeli chodzi o tempo rozwoju poszczególnych województw było ono zróżnicowane, podobnie zresztą jak w latach poprzednich. Najwyższy poziom produktu krajowego brutto osiągało województwo mazowieckie - 311,4 mld zł w 2010 roku, najniższy - woj. opolskie na poziomie 31,4 mld zł. Województwo lubuskie pod tym względem jest przedostatnie, jego wynik jest zbliżony do opolskiego. Udział procentowy lubuskiego w wytwarzaniu PKB wynosi 2,2 proc., natomiast mazowieckiego, które jest liderem 22 proc. Sąsiadujące z lubuskim województwo zachodniopomorskie ma 3,8 proc. udziału w PKB kraju..
Niestety w Lubuskiem spada tempo wzrostu PKB na mieszkańca. W tym przypadku liderem jest świętokrzyskie. Relatywnie niskie tempo wzrostu w okresie 2007-2010 w województwach: lubuskim i pomorskim spowodowało pogorszenie relacji PKB na mieszkańca do średniej krajowej w przypadku województwa lubuskiego - z 89 proc. w 2007 roku. do 84 proc. w 2010 roku. - oraz pomorskiego - z 98 proc. średniej krajowej w 2007 roku. do 94 proc. w 2010 roku.
Twórcy raportu biorąc pod uwagę PKB per capita do średniej krajowej, podzielili regiony na cztery grupy. „Liderzy” to województwa o najwyższej dynamice wzrostu, z PKB per capita powyżej średniej krajowej, należą do nich mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie. „Regiony doganiające” - o dynamice wzrostu powyżej średniej krajowej oraz niższym od średniej krajowej poziomie PKB per capita. Do tej grupy należą województwa: świętokrzyskie, małopolskie, łódzkie i opolskie. Lubuskie znalazło się wśród „regionów odstających”, razem z województwami: kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, pomorskim, podkarpackim i zachodniopomorskim, przy czym zachodniopomorskie i lubuskie właśnie mają w tej grupie wyraźnie niższą dynamikę wzrostu. Do ostatniej, czwartej grupy zaliczono województwo śląskie, które jest „regionem tracącym”. Chociaż jego PKB per capita jest wyższe od średniej krajowej, to już dynamika wzrostu jest poniżej przeciętnej.
Stosunkowo nieźle wypada lubuskie jeżeli chodzi o napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Z 250 mln euro plasujemy się na 9 pozycji.

Sebastian Górny

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości