• Dziś 29°/19°
  • Jutro 27°/16°
  • Jakość powietrza (CAQI): 17
Wiadomości

Ognisko ptasiej grypy w powiecie gorzowskim. 35 tys. indyków zostanie zutylizowanych

9 lutego 2024, 10:51, Anna Kluwak
fot. archiwum
Ptasia grypa znów atakuje. Ognisko ptasiej grypy wykryto w gminie Deszczno. Cały powiat gorzowski oraz miasto Gorzów znalazły się w strefie szczególnie narażonej na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W miejscowości Płonica w gminie Deszczno wykryto ognisko ptasiej grypy. Wirus pojawił się na fermie gdzie znajduje się 35 tys. indyków. Wszystkie zakażone indyki trzeba będzie zabić i zutylizować.

W związku z tym wojewoda lubuski rozporządzeniem ze środy 7 lutego określił teren całego miasta Gorzowa oraz powiatu gorzowskiego i kilku miejscowości powiatu sulęcińskiego, jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach.

Na ptasią grypę nikt nie wynalazł jeszcze skutecznego lekarstwa. Jedyną, sprawdzoną metodą walki z tą chorobą jest uśmiercenie ptactwa. Uchronić się mogą te gospodarstwa, do których wirus jeszcze nie dotarł, ale dotrzeć może. Najprostszym sposobem roznoszenia tej choroby jest dostęp do poideł z wodą dla ptactwa. Dlatego też władze weterynaryjne apelują o zamykanie ptactwa w kurnikach i odpowiednią bioasekurację.

Ptasia grypa w powiecie gorzowskim. Obszar zapowietrzony

W związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy wytyczono tak zwany obszar zapowietrzony, czyli obszar ustanowiony wokół ogniska choroby. Z rozporządzenia wojewody lubuskiego wynika, że najbardziej narażone na zakażenie jest obecnie ptactwo w miejscowościach: Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Płonica, Koszęcin, część miejscowości Białobłocie, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin oraz Jasiniec oraz miejscowości Kołczyn, Łąków i Rudnica w powiecie sulęcińskim.

Ptasia grypa w powiecie gorzowskim. Obszar zagrożony

Z kolei za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków są uznane takie miejscowości jak miasto Gorzów, Osiedle Poznańskie, Deszczno, Karnin, Łagodzin, Niwica, Maszewo, Dziersławice, Glinik, Orzelec, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin, Łupowo, Jeże, Jeżyki, Jenin, Lubczyno, Kwiatkowice, Jeninek,Jeniniec, Chwałowice, Krzyszczyna, Roszkowice, Krzyszczynka, Gostkowice, Podjenin, Wieprzyce, Włostów, część miejscowości Bogdaniec.

Ptasia grypa w powiecie gorzowskim. Działania służb wojewody

W związku z powyższym zostały wprowadzone nakazy oraz zakazy dotyczące hodowli, przemieszczania oraz handlu drobiem oraz produktami drobiowymi. Wprowadzono nakaz utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Nakaz ten obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na tym obszarze.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości