• Dziś 28°/16°
  • Jutro 29°/16°
  • Jakość powietrza (CAQI): 17
Wiadomości

Macierzyństwo zastępcze na Ukrainie. Ogłoszenia surogatki albo Agencja surogatek

17 listopada 2023, 15:08, Artykuł partnera
Macierzyństwo zastępcze - w aspekcie medycznym, to umowa, zgodnie z którą kobieta będąca osobą trzecią dobrowolnie daje pisemną i notarialną zgodę na przeniesienie do jej macicy embriona, uzyskanego z zapłodnienia komórki jajowej biologicznej matki.

Pragnienie rodzicielstwa jest naturalną podstawą rodziny. Jednak dla niektórych par droga do posiadania dziecka jest najeżona przeszkodami. W przeszłości problemy par bezdzietnych pozostawały nierozwiązane i nie dawały nadziei na zostanie rodzicami. Na szczęście teraz żyjemy w epoce znaczących osiągnięć w dziedzinie technologii reprodukcyjnych.

Macierzyństwo zastępcze to jeden z metod wspomagających technologii reprodukcyjnych. Daje to szansę tym, którzy nie mogą samodzielnie zajść w ciążę i urodzić dziecka, na zrealizowanie swojego rodzicielskiego marzenia.

Macierzyństwo zastępcze - w aspekcie medycznym, to umowa, zgodnie z którą kobieta będąca osobą trzecią dobrowolnie daje pisemną i notarialną zgodę na przeniesienie do jej macicy embriona, uzyskanego z zapłodnienia komórki jajowej biologicznej matki – żony, spermą biologicznego ojca - męża, z dalszym wysiłaniem i urodzeniem dziecka genetycznie obcego, które po porodzie jest przekazywane genetycznym rodzicom. Z medycznego wskazania możliwe jest użycie dawczej komórki jajowej lub spermy dawcy.

Procedura macierzyństwa zastępczego jest przeprowadzana wyłącznie w klinikach lub szpitalach, które mają odpowiednią licencję na ten rodzaj działalności, przy pisemnej zgody małżeństwa. Informacje o zastosowaniu sztucznego zapłodnienia i implantacji embrionu, a także tożsamość dawcy są tajemnicą lekarską i nie podlegają ujawnieniu.

Rozwój macierzyństwa zastępczego jest niewątpliwie pozytywny dla wielu małżeństw, w których kobieta z medycznych wskazań nie może samodzielnie zajść w ciążę i urodzić dziecka. Jednak pomimo pozytywnych wyników macierzyństwa zastępczego, stanowiska prawne różnych krajów światowych różnią się w tej kwestii. W niektórych krajach macierzyństwo zastępcze jest witane i uregulowane na poziomie ustawodawczym, podczas gdy inne kraje całkowicie zakazują macierzyństwa zastępczego.

Ukraina jako europejskie centrum wspomagających technologii reprodukcyjnych.

Ukraina jest jednym z najbardziej znanych krajów europejskich, w których macierzyństwo zastępcze jest dozwolone na oficjalnym poziomie legislacyjnym.

Ukraina stała się europejskim centrum macierzyństwa zastępczego dzięki zrozumiałemu i przyjaznemu prawodawstwu. Prawo dotyczące macierzyństwa zastępczego nie zawiera surowych wymagań, ograniczeń ani zakazów.

Na przykład, wszystko co jest potrzebne do rozpoczęcia procedury od przyszłych rodziców to medyczne wskazania do macierzyństwa zastępczego oraz standardowy pakiet dokumentów (wniosek małżeństwa, kopie paszportów i akt małżeństwa). Prawo jasno opisuje medyczną procedurę stosowania programu macierzyństwa zastępczego, określa, kto jest genetycznymi i jedynymi rodzicami urodzonego dziecka, ustala procedurę rejestracji dokumentów urodzenia dziecka.

Zaletą Ukrainy jest również to, że w kraju jest duży wybór klinik medycznych, które stosują wspomagające technologie reprodukcyjne. Takie kliniki muszą mieć państwową licencję, odpowiednie najnowocześniejsze wyposażenie, wykwalifikowany personel medyczny, co daje wysoki wskaźnik powodzenia.

Koszt procedury na Ukrainie jest znacznie bardziej dostępny niż podobna procedura w innych krajach. Ukraińskie prawodawstwo pozwala na posiadanie dzieci urodzonych przez matki zastępcze zarówno obywatelom Ukrainy, jak i obcokrajowcom.

Na Ukrainie powstały również specjalne Agencje specjalizujące się w świadczeniu usług macierzyństwa zastępczego. Celem i zadaniem Agencji jest pomoc we wszystkich procesach organizacyjnych zarówno dla genetycznych rodziców, jak i matki zastępczej. Agencje dokładnie dobierają matki zastępcze, zajmują się obsługą i zarządzaniem procedurami medycznymi, regulują ochronę praw i obowiązków wszystkich uczestników procesu, zapewniają wsparcie prawne matce zastępczej i genetycznym rodzicom na wszystkich etapach procesu.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej Agencji UaMedTours.

Na podstawie powyższego, Ukraina ze swoim liberalnym i jasnym podejściem do macierzyństwa zastępczego stała się centrum macierzyństwa zastępczego dla Europejczyków.

Zgodnie z raportem Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, w ostatnich latach na Ukrainie urodziło się 6599 dzieci od matek zastępczych, z których 6126 dzieci mają rodziców-obcokrajowców.

Pomoc dla par polskich.

Weźmy na przykład Polskę w kwestii regulacji macierzyństwa zastępczego. Polskie prawodawstwo odzwierciedla konserwatywne stanowisko w kwestii wspomagających technologii reprodukcyjnych: zapłodnienie pozaustrojowe (IVF) podlega surowej kontroli państwa, a macierzyństwo zastępcze w ogóle nie jest uznawane przez prawo.

Takie surowe ograniczające środowisko zmusza znaczną liczbę polskich par, które zmagają się z problemem bezpłodności, do szukania alternatyw poza granicami swojego kraju, i wielu znajduje szansę na rodzicielstwo w sąsiedniej Ukrainie, dzięki bardziej korzystnej bazie prawnej dla macierzyństwa zastępczego.

System prawny Ukrainy pozwala zarówno na altruistyczne, jak i komercyjne macierzyństwo zastępcze, zapewniając strukturalny i bezpieczny proces dla wszystkich zaangażowanych stron. Ukraińskie prawodawstwo uznaje potencjalnych rodziców za legalnych rodziców od momentu poczęcia, a matka zastępcza nie ma żadnych praw rodzicielskich do urodzonego dziecka, oferując polskim przyszłym rodzicom tę tak potrzebną jasność prawną i bezpieczeństwo.

Dla par polskich również zaletą jest to, że nie mają bariery językowej na Ukrainie, ponieważ znacząca liczba lekarzy na Ukrainie mówi po polsku, poza tym podobieństwo leksykalne języka ukraińskiego i polskiego wynosi 70%.

 Pracownicy naszej Agencji UaMedTours mówią po polsku, angielsku i ukraińsku. Jednakże, w razie potrzeby, Agencja na życzenie rodziców zapewnia usługi tłumacza.

 Historie polskich par, które zrealizowały swoje marzenie o rodzicielstwie dzięki ukraińskiemu macierzyństwu zastępczemu, są liczne i inspirujące. Te opowieści to nie tylko historie o udanych procedurach medycznych, ale także o międzynarodowej współpracy, kulturalnym zrozumieniu i wspólnym ludzkim dążeniu do rodzicielstwa, miłości i rodziny.

Zapraszamy również do zapoznania się z tym, dlaczego lepiej skorzystać z usług agencji macierzyństwa zastępczego niż prywatnych usług matek zastępczych.

Dla wielu przyszłych rodziców decyzja o macierzyństwie zastępczym to tylko pierwszy krok na skomplikowanej drodze. Kolejny ważny wybór często dotyczy tego, czy skorzystać z usług agencji macierzyństwa zastępczego, czy zawrzeć umowę bezpośrednio z matką zastępczą, przez prywatną umowę.

 Każda ścieżka ma swoje zalety, ale konsensus wśród ekspertów jest oczywisty: agencje oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa i struktury, trudny do porównania z prywatnymi umowami.

Agencja czy wyszukiwanie ogłoszeń?

 Agencje macierzyństwa zastępczego działają jako pośrednicy, oferując kompleksowy zestaw usług obejmujący wszystkie aspekty procesu macierzyństwa zastępczego. Przeprowadzają oni dokładną weryfikację potencjalnych matek zastępczych, gwarantując, że kandydatki spełniają rygorystyczne kryteria medyczne, psychologiczne i prawne niezbędne do sukcesu i małego ryzyka macierzyństwa zastępczego.

Agencje również ułatwiają zawieranie umów prawnych, transakcji finansowych i spotkań medycznych, działając jako bufor chroniący interesy zarówno potencjalnych rodziców, jak i matki zastępczej.

Jedną z istotnych zalet pracy z agencją jest profesjonalna koordynacja skomplikowanych procesów logistycznych i medycznych. Zarządzają skomplikowanym procesem synchronizacji cykli menstruacyjnych, nadzorują pobieranie komórek jajowych i transfer embrionów, a także gwarantują, że matka zastępcza otrzyma najwyższy poziom opieki prenatalnej.

Ponadto, agencje zapewniają nieocenione wsparcie i konsultacje zarówno dla matek zastępczych, jak i przyszłych rodziców, prowadząc ich przez wszystkie etapy na drodze do narodzin dziecka przez matkę zastępczą. Ten system wsparcia ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu oczekiwaniami i przygotowywaniu uczestników procesu do wszystkich możliwych scenariuszy macierzyństwa zastępczego, w tym możliwych nadzwyczajnych okoliczności, takich jak utrata ciąży lub komplikacje.

 W przeciwieństwie do tego, prywatne macierzyństwo zastępcze, chociaż często tańsze, wiąże się z większymi ryzykami. Brak oficjalnej kontroli i nadzoru prawnego może uczynić zarówno genetycznych rodziców, jak i matki zastępcze, podatnymi na zagrożenia.

 Problemy, które można rozwiązać pod kierunkiem agencji, takie jak spory o prawa rodzicielskie, ustalenia finansowe i procedury w przypadku anomalii medycznych, mogą stać się istotnymi punktami sporu w prywatnych umowach.

Ponadto, bez wsparcia agencji dynamika relacji między przyszłymi rodzicami a matkami zastępczymi może stać się zbyt skomplikowana lub napięta, co może wpłynąć na dobrostan matki zastępczej i ogólny sukces ciąży i porodu.

W związku z tym, chociaż prywatne macierzyństwo zastępcze może początkowo wydawać się atrakcyjne ze względu na ich spersonalizowany charakter i niższy koszt, zalety korzystania z usług renomowanej agencji macierzyństwa zastępczego są niezaprzeczalne.

Agencje zapewniają zorganizowane, bezpieczne i przyjazne środowisko, które sprzyja fizycznemu i emocjonalnemu zdrowiu wszystkich zaangażowanych stron.

Ponieważ rynek macierzyństwa zastępczego nadal się rozwija, rola tych agencji staje się coraz ważniejsza w zapewnieniu, że droga do rodzicielstwa jest jak najbardziej płynna i radosna.

Nasza firma UaMedTours współpracuje z najlepszymi ukraińskimi klinikami medycyny rozrodu i zapewnia pełne wsparcie dla genetycznych rodziców-obywateli innych krajów.

W razie potrzeby organizujemy spotkanie rodziców na granicy z Ukrainą, świadczymy usługi tłumaczeniowe, zapewniamy tymczasową lokalną kartę ukraińskiego operatora komórkowego z Internetem 4 G, oraz inne usługi, aby pobyt małżeństw zagranicznych na Ukrainie był jak najbardziej komfortowy.

Nie wahaj się skontaktować z nami, aby uzyskać więcej informacji, nasz personel jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Mówimy po polsku, angielsku i ukraińsku.

Z Agencją UaMedTours Wasze marzenia staną się rzeczywistością. 

E-mail: inbox@uamedtours.com
Tel: +380 (68) 770-61-77
Strona internetowa: uamedtours.pl


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości