Wiadomości

Czym różni się praca mecenasa od adwokata?

25 sierpnia 2023, 10:39, Artykuł partnera
Czy praca adwokata i mecenasa czymś się różni? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw wyjaśnić, co oznaczają oba zwroty. W tym artykule tłumaczymy, kogo można nazywać mecenasem i jakie są różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym

Mecenas a adwokat – jaka jest różnica?

Zacznijmy od tego, co oznacza termin „mecenas”. Nieporozumienia mogą bowiem wynikać z przekonania, że jest to nazwa profesji. Tymczasem jest to po prostu zwrot grzecznościowy, którego używa się w stosunku do osób wykonujących zawód prawniczy lub reprezentujących w sądzie inne osoby. Między mecenasem a adwokatem jest więc tylko taka różnica, że to drugie jest określeniem zawodu.

W Polsce w XVI wieku adwokatów nazywano procuratores mecenarii. Oznaczało to „płatnych zastępców procesowych”. Z tego właśnie powodu przez całe stulecia terminy „mecenas” i „adwokat” były ze sobą ściśle powiązane.

Obecnie mecenasem możemy też nazwać radcę prawnego, aplikanta, radcę Prokuratorii Generalnej RP, a nawet doradcę podatkowego czy rzecznika patentowego. Tytułem tym możemy określać także absolwentów studiów prawniczych. W środowisku prawniczym trwają naciski na to, by zwrot „mecenas” został zarezerwowany dla adwokatów i radców prawnych. Na razie jednak nie ma żadnych formalnych nakazów w tej sprawie.

Adwokat i radca prawny – czym się zajmują?

Jak już wiemy, nie ma różnicy między mecenasem a adwokatem, jeśli chodzi o sam zakres obowiązków. Należy do nich świadczenie pomocy prawnej i udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, opracowanie projektów aktów prawnych, a także występowanie przed sądami i urzędami. Podobne kompetencje posiada radca prawny. Jedyną różnicą między nim a adwokatem jest fakt, że może zostać zatrudniony w ramach umowy o pracę. Taka sytuacja wyklucza go jednak z roli obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Adwokat a radca prawny

Początki adwokatury sięgają starożytności, natomiast zawód radcy prawnego jest stosunkowo młody w tym porównaniu. W Polsce w latach 60. XX wieku radcami prawnymi byli pracujący na etacie prawnicy obsługujący banki oraz przedsiębiorstwa. Stąd rozróżnienie między adwokatem a radcą. Kompetencje tych drugich zwiększały się jednak w miarę upływu czasu, a od 2015 roku mają oni także możliwość reprezentowania klientów przed sądem. Radcę możemy więc nazywać mecenasem tak samo jak adwokata.

Pomoc adwokata czy radcy prawnego?

Obie profesje upoważniają do porad prawnych oraz fachowej pomocy w zakresie prawa administracyjnego, gospodarczego, rodzinnego, cywilnego, skarbowego czy karnego. Zarówno do adwokata, jak i radcy prawnego możemy zwracać się per „mecenasie”.

W jakich sprawach do adwokata?

Tym, co stanowi istotną różnicę, jest przebieg samej aplikacji radcowskiej i adwokackiej. Podczas tej drugiej kładzie się bardzo duży nacisk na występowanie w sprawach karnych. Można więc śmiało stwierdzić, że adwokaci są w nich wyspecjalizowani. Stąd powszechna opinia o tym, że w sprawach karnych lepiej zwrócić się o pomoc do adwokata, którego oczywiście możemy tytułować mecenasem.

Decyzja o tym, komu powierzymy prowadzenie naszej sprawy, powinna być poprzedzona analizą. Należy wziąć pod uwagę dziedzinę, w której specjalizuje się prawnik oraz jego doświadczenie. Niezbędnych informacji prawnych do przygotowania publikacji dostarczyła: https://adwokat-chojaczyk.pl/


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości