Główne zadania aglomeracji

23 września 2011, 11:20
(fot. Bartosz Zakrzewski)
4 listopada 2010 roku podpisano list intencyjny, który umożliwił dalsze prace nad stworzeniem dokumentów statutowych dla projektu Aglomeracji Gorzowskiej.

Podpisanie listu intencyjnego było efektem zakończonych prac nad wywołaniem obszaru aglomeracyjnego (funkcjonalnego) miasta Gorzowa, które poprzedzone było licznymi analizami, ale także było rezultatem spotkań i rozmów z przedstawicielami samorządów.

22 września 2011 roku zawarte zostało „Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej”. Samorządy zadeklarowały w nim wolę współdziałania dla rozszerzenia i umacniania istniejących kontaktów, w celu przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych samorządów, z korzyścią dla społeczności i środowiska w regionie.

Uczestnicy aglomeracji to miasto Gorzów Wlkp., 23 gminy województwa lubuskiego, cztery gminy województwa zachodniopomorskiego, pięć starostw powiatowych województwa lubuskiego i jedno starostwo powiatowe województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia: ok. 5900 tys. km2. Liczba ludności: ok. 390 tysięcy.

- Gminy, które w badaniach geograficznych nie zostały zaliczone do obszaru funkcjonalnego Gorzowa, ale posiadają z nami szereg powiązań administracyjnych, komunikacyjnych, czy gospodarczych, również zadeklarowały chęć współpracy w ramach Aglomeracji Gorzowskiej - mówi Anna Zaleska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gorzowie.

Główne dziedziny współpracy to gospodarka przestrzenna, transport zbiorowy, oświata, kultura i sport, ochrona zdrowia i środowiska, gospodarka komunalna, rozwój gospodarczy, działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, aktywizacja zawodowa mieszkańców, promocja gospodarcza i turystyczna regionu oraz efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz działań członków aglomeracji, w tym w szczególności funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Główne zadania to podjęcie zabiegów na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 22 łączącej Niemcy z Rosją (budowa obwodnic), działania na rzecz rozwoju połączeń kolejowych, w tym m.in. bezpośredniego skomunikowania Gorzowa z Berlinem i Warszawą, a także rewitalizacja szlaku wodnego Warty i Noteci.

Jakie będą kolejne kroki przedstawicieli aglomeracji? - Po podpisaniu porozumienia pomiędzy gminami i miastami, które chcą wejść w skład Aglomeracji Gorzowskiej, wspólnie będziemy walczyć o dogodne międzyregionalne połączenie kolejowe naszego regionu z Warszawą. Ponadto będziemy konsultować dokumenty strategiczne, aby zadbać o właściwe określenie w nich roli Gorzowa i północnej części województwa. W najbliższym czasie wspólne stanowisko będzie niezbędne podczas konsultacji związanych ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Strategią Rozwoju Polski Zachodniej, które staną się podstawą dla kierunków wydatkowania środków UE na poziomie regionalnym w kolejnej perspektywie budżetowej - kończy rzeczniczka gorzowskiego magistratu.

fp


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości