• Dziś 27°/16°
  • Jutro 23°/13°
  • Jakość powietrza (CAQI): 10
Wiadomości

Czym jest decyzja środowiskowa?

2 kwietnia 2023, 20:17
Decyzja środowiskowa - co to jest?

Zanim zatankujesz, sprawdź ceny paliw w Gorzowie.

Większość inwestycji budowlanych wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Potocznie dokument ten nazywamy decyzją środowiskową i określa on warunki dla realizacji danego przedsięwzięcia. Czym dokładnie jest decyzja środowiskowa i co się w niej powinno znaleźć?

Coś Cię wkurza? Widzisz coś niepokojącego? Daj nam znać! Napisz do nas na WhatsApp-ie lub Messengerze.

Decyzja środowiskowa to dokument niezbędny w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, które może wpłynąć na środowisko naturalne lub jego elementy. Decyzja ta jest wydawana na podstawie przepisów ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko oraz innych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Decyzje środowiskowe określają warunki, jakie muszą zostać spełnione przez przedsiębiorcę, wykonawcę lub inwestora, którzy chcą realizować daną inwestycję. Warunki te mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków dla środowiska oraz zapewnienie ochrony jego elementów, takich jak powietrze, woda, gleba, roślinność czy fauna.

Jak otrzymać decyzję środowiskową?

Przed wydaniem decyzji środowiskowej organ administracji publicznej przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach tej oceny analizowane są m.in. możliwe skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jego oddziaływanie na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, sposoby minimalizacji negatywnych skutków oraz ewentualne alternatywy dla danego przedsięwzięcia.

Warto przy tym wiedzieć, że decyzja wydawana jest na wniosek, do którego musimy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Taki dokument załączamy, gdy przedsięwzięcie należy do tych, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jeśli jednak przedsięwzięcie zaliczamy do kategorii tych, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to do wniosku załączamy kartę informacyjną przedsięwzięcia. Obydwa dokumenty możesz uzyskać od profesjonalistów zajmujących się wydawaniem opinii i analizą środowiskową. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zestaw dokumentów jest kompletny i odpowiednio przygotowany.

Pamiętaj przy tym, że pominięcie któregokolwiek z załączników traktowane jest jako brak formalny. Skutkuje to pisemnym wezwaniem przez urząd do jego uzupełnienia. W efekcie proces uzyskania decyzji środowiskowej znacznie się wydłuża, a tym samym rozpoczęcie inwestycji. Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU), musimy złożyć wniosek do właściwego organu. W większości przypadków będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta.


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości