• Dziś 18°/8°
  • Jutro 20°/12°
  • Jakość powietrza (CAQI): 7
Wiadomości

Poznaj zasady segregacji i odbioru odpadów

5 sierpnia 2022, 10:09, materiał partnera
Od stycznia 2022 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o odpadach. Wprowadzono szereg zmian, którymi objęto wszelkie odpady poza budowlanymi i rozbiórkowymi – zapisy ich dotyczące zaczną obowiązywać w 2023 roku. Nowelizacja wynika wprost z obowiązku zastosowania dyrektywy odpadowej nr 2018/851 z 30 maja 2018 roku. Jakie zasady, w tym także segregowania odpadów, obecnie obowiązują?

Nowe regulacje postępowania z odpadami

Znowelizowana ustawa przewiduje zachęty do ograniczenia produkcji odpadów. W nowym załączniku do nowego aktu prawnego znajduje się lista tych zachęt. Są to między innymi ulgi podatkowe, polityka zwrotu kaucji, dopłaty do rozwiązań innowacyjnych oraz badań w obszarze regeneracji produktów i recyklingu. 

Również nowy załącznik otrzymał Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami (KPGO). Jest to Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów (KPZPO). Dla odpadów żywnościowych powstaje specjalny program zapobiegania ich wytwarzaniu, będący elementem KPZPO. KPGO wskazuje pożądane kierunki i sposoby postępowania w zakresie gospodarki odpadami, mające być ogólną podstawą dalszych nowelizacji przepisów.

W znowelizowanej ustawie znalazły się zapisy, uściślające obowiązki samorządów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowlanymi i rozbiórkowymi. Mimo że przepisy dotyczące tych ostatnich będą obowiązywać dopiero od przyszłego roku, warto odnotować istotne zmiany. Otóż zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów budowlano – rozbiórkowych osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Ponadto wprowadzono obowiązek segregowania tych odpadów i ich podział na sześć frakcji pod rygorem kary administracyjnej w wysokości od 1000 zł nawet do 1 mln zł. 

W 2022 roku nastąpiły również zmiany w obszarze segregacji śmieci. Od 1 lipca w całym kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Odpady komunalne segregowane są na 5 frakcji: szkło, papier, metale i plastik, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane, a każda z nich umieszczana jest w pojemnikach o jednakowych kolorach dla poszczególnych frakcji. Na osiedlach stanęły kolorowe kontenery na odpady. Wywóz śmieci prowadzi się z uwzględnieniem segregacji.

Nowe zasady segregacji śmieci

Do 30 czerwca 2022 roku gminy miały obowiązek wprowadzenia jednolitych kolorystycznie pojemników na śmieci komunalne według nowych przepisów. Obecnie obowiązują następujące kontenery na śmieci:

  • pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne
  • pojemnik niebieski – papier
  • pojemnik zielony – szkło barwione (pojemnik biały – szkło bezbarwne)
  • pojemnik żółty – metale i tworzywa sztucznego
  • pojemnik czarny – odpady komunalne zmieszane

Warto segregować odpady już w domu. Można w tym celu zakupić pojemniki (np. worki) w odpowiednich kolorach i wydzielić dla nich oddzielne miejsce. Opakowania zajmujące miejsce, jak plastikowe butelki, puszki, kartony, należy zgniatać. Jeżeli mamy problem z zapamiętaniem kolorów, przypisanych do każdej grupy odpadów, powieśmy na lodówce „ściągę”. Można ją przygotować z poniższej tabeli.

Segregacja śmieci ma duże znaczenie ekologiczne. Posegregowane odpady można poddać recyklingowi, co przekłada się na oszczędność surowców i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Oczywiście, nawiązując do wspomnianej wyżej nowelizacji ustawy, wytwarza się dzięki temu mniej śmieci.

Jeżeli nie wiemy, gdzie wyrzucić odpady, których nie wolno umieszczać w kolorowych pojemnikach podczas segregacji, można to sprawdzić na stronie internetowej gminy lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Tam też można zasięgnąć informacji co do utylizacji poszczególnych odpadów. Informacji udzielają ponadto firmy wywożące odpady, np. skipgroup.pl

Artykuł przygotowany przy współpracy z Vilpol producent opakowań kartonowych

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Więcej informacji z Gorzowa znajdziesz na stronie głównej portalu gorzowianin.com


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości