• Dziś 24°/15°
 • Jutro 25°/14°
 • Pojutrze 24°/14°
 • Jakość powietrza (CAQI): 17 Wspaniałe powietrze! Idealny dzień na wyjście.
Wiadomości

Jak wygląda praca prywatnego detektywa?

1 lipca 2022, 12:13
W lipcu 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o usługach detektywistycznych. Wcześniej biura detektywistyczne działały bez regulacji prawnych. Obecnie zawód detektywa staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza że w 2014 roku został zniesiony obowiązek zdawania egzaminu państwowego, który przeprowadzała Komenda Główna Policji. Coraz większa jest też świadomość społeczna w zakresie funkcjonowania prywatnych detektywów. A jak wygląda ich praca?

Licencja – podstawą wykonywania zawodu

Od 1 stycznia 2014 roku uzyskanie licencji detektywa jest o wiele prostsze niż wcześniej. Może się o to ubiegać kandydat (kandydatka), który spełnia następujące warunki:

 • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa – członka Unii Europejskiej albo innego państwa, jeżeli posiada prawo do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP
 • Ma ukończone 21 lat
 • Posiada minimum średnie wykształcenie
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie był za takie przestępstwa skazany prawomocnym wyrokiem
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
 • posiada nienaganną opinię, wydaną przez właściwego miejscowo komendanta Policji
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania zawodu detektywa
 • odbył szkolenie w zakresie RODO oraz przepisów regulujących działalność detektywa i zasad wykonywania tej działalności.

Licencję uzyskuje się po około 30 dniach od złożenia dokumentów w Wydziale Postępowań Administracyjnych właściwej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Specjalizacje detektywistyczne

Wśród prywatnych detektywów, podobnie jak w innych zawodach, wyodrębniły się specjalizacje. Podstawowe kategorie przyjmowanych przez detektywów zleceń to sprawy rodzinne, gospodarcze i kryminalne. Biura detektywistyczne zajmują się jednak nie tylko śledzeniem niewiernych małżonków, ale również wywiadem gospodarczym, przestępczością zorganizowaną, poszukiwaniem osób i mienia. Często biura detektywistyczne korzystają z pomocy zewnętrznej – specjalistów z zakresu informatyki, elektroniki, prawa i innych dziedzin, w miarę potrzeby i wymagań konkretnego zlecenia.

Sprawy rodzinne najczęściej obejmują wspomniane już zdrady małżeńskie. Oprócz ustalenia samego faktu zdrady detektywi gromadzą dowody, które mogą posłużyć w sprawie rozwodowej. Sądy w pełni honorują takie dowody. Ponadto prywatny detektyw może poszukiwać małżonka, który permanentnie nie stawia się na rozprawach i opóźnia proces rozwodowy. Z kolei w sprawach o alimenty zadaniem detektywa jest ustalenie wszystkich źródeł dochodu i ujawnienie majątku byłego małżonka, który uchyla się od łożenia na dzieci i (ewentualnie) niepracującego drugiego małżonka.

W sprawach gospodarczych prywatny detektyw ma za zadanie sprawdzić wypłacalność kontrahenta, wiarygodność banku lub lojalność pracownika. Biura detektywistyczne wykonują audyt informatyczny; prześwietlają dostęp do urządzeń i oprogramowania, serwerów, sieci i baz danych, przeprowadzają wywiad wśród konkurencji i wykrywają nadużycia finansowe.

Sprawy kryminalne należą do najbardziej niebezpiecznych. Wymagają one posiadania przez detektywa odpowiednich predyspozycji (tzw. zimnej krwi) i sporych umiejętności, w tym sprawności fizycznej. Pracę w tych sprawach utrudnia zakaz używania przez detektywa kajdanek i posługiwania się bronią palną. Dlatego jego udział w sprawach kryminalnych ogranicza się do poszukiwania dowodów, mogących pomóc klientowi w sprawie karnej, pomocy ofiarom mobbingu, szantażu, stalkingu, itp.

Zwykle w biurach i agencjach detektywistycznych pracują detektywi o różnych specjalnościach, dzięki czemu oferta tych firm jest szersza. Poznańska agencja Sektor (detektyw-sektor.pl) dzieli swoją ofertę na tę dla osób prywatnych oraz dla firm. W zakresie usług dla osób prywatnych Sektor specjalizuje się w sprawach rodzinnych, natomiast pozostałe (sprawy gospodarcze i kryminalne) przeznaczone są dla przedsiębiorstw.

Kolejna agencja, Spark (detektywspark.pl), mająca siedzibę również w Poznaniu, nie rozróżnia wyraźnie swojej oferty na osoby prywatne i firmy, ponadto zajmuje się także bardziej szczegółowymi tematami, jak kontrola zwolnień lekarskich, prewencja inwigilacji, windykacja i odzyskiwanie długów czy szkody i oszustwa ubezpieczeniowe. Oczywiście prywatny detektyw nie ma takich możliwości operacyjnych jak np. policjant, ale agencje detektywistyczne współpracują z policją i niejednokrotnie wykonują pracę, której policja nie wykona ze względu na braki osobowe – policjantów często jest po prostu za mało.

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Więcej informacji z Gorzowa znajdziesz na stronie głównej portalu gorzowianin.com


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości