Wiadomości

Jak wygląda praca prywatnego detektywa?

1 lipca 2022, 12:13
W lipcu 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o usługach detektywistycznych. Wcześniej biura detektywistyczne działały bez regulacji prawnych. Obecnie zawód detektywa staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza że w 2014 roku został zniesiony obowiązek zdawania egzaminu państwowego, który przeprowadzała Komenda Główna Policji. Coraz większa jest też świadomość społeczna w zakresie funkcjonowania prywatnych detektywów. A jak wygląda ich praca?

Licencja – podstawą wykonywania zawodu

Od 1 stycznia 2014 roku uzyskanie licencji detektywa jest o wiele prostsze niż wcześniej. Może się o to ubiegać kandydat (kandydatka), który spełnia następujące warunki:

  • Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa – członka Unii Europejskiej albo innego państwa, jeżeli posiada prawo do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP
  • Ma ukończone 21 lat
  • Posiada minimum średnie wykształcenie
  • Ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie był za takie przestępstwa skazany prawomocnym wyrokiem
  • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
  • posiada nienaganną opinię, wydaną przez właściwego miejscowo komendanta Policji
  • posiada zdolność psychiczną do wykonywania zawodu detektywa
  • odbył szkolenie w zakresie RODO oraz przepisów regulujących działalność detektywa i zasad wykonywania tej działalności.

Licencję uzyskuje się po około 30 dniach od złożenia dokumentów w Wydziale Postępowań Administracyjnych właściwej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Specjalizacje detektywistyczne

Wśród prywatnych detektywów, podobnie jak w innych zawodach, wyodrębniły się specjalizacje. Podstawowe kategorie przyjmowanych przez detektywów zleceń to sprawy rodzinne, gospodarcze i kryminalne. Biura detektywistyczne zajmują się jednak nie tylko śledzeniem niewiernych małżonków, ale również wywiadem gospodarczym, przestępczością zorganizowaną, poszukiwaniem osób i mienia. Często biura detektywistyczne korzystają z pomocy zewnętrznej – specjalistów z zakresu informatyki, elektroniki, prawa i innych dziedzin, w miarę potrzeby i wymagań konkretnego zlecenia.

Sprawy rodzinne najczęściej obejmują wspomniane już zdrady małżeńskie. Oprócz ustalenia samego faktu zdrady detektywi gromadzą dowody, które mogą posłużyć w sprawie rozwodowej. Sądy w pełni honorują takie dowody. Ponadto prywatny detektyw może poszukiwać małżonka, który permanentnie nie stawia się na rozprawach i opóźnia proces rozwodowy. Z kolei w sprawach o alimenty zadaniem detektywa jest ustalenie wszystkich źródeł dochodu i ujawnienie majątku byłego małżonka, który uchyla się od łożenia na dzieci i (ewentualnie) niepracującego drugiego małżonka.

W sprawach gospodarczych prywatny detektyw ma za zadanie sprawdzić wypłacalność kontrahenta, wiarygodność banku lub lojalność pracownika. Biura detektywistyczne wykonują audyt informatyczny; prześwietlają dostęp do urządzeń i oprogramowania, serwerów, sieci i baz danych, przeprowadzają wywiad wśród konkurencji i wykrywają nadużycia finansowe.

Sprawy kryminalne należą do najbardziej niebezpiecznych. Wymagają one posiadania przez detektywa odpowiednich predyspozycji (tzw. zimnej krwi) i sporych umiejętności, w tym sprawności fizycznej. Pracę w tych sprawach utrudnia zakaz używania przez detektywa kajdanek i posługiwania się bronią palną. Dlatego jego udział w sprawach kryminalnych ogranicza się do poszukiwania dowodów, mogących pomóc klientowi w sprawie karnej, pomocy ofiarom mobbingu, szantażu, stalkingu, itp.

Zwykle w biurach i agencjach detektywistycznych pracują detektywi o różnych specjalnościach, dzięki czemu oferta tych firm jest szersza. Poznańska agencja Sektor (detektyw-sektor.pl) dzieli swoją ofertę na tę dla osób prywatnych oraz dla firm. W zakresie usług dla osób prywatnych Sektor specjalizuje się w sprawach rodzinnych, natomiast pozostałe (sprawy gospodarcze i kryminalne) przeznaczone są dla przedsiębiorstw.

Kolejna agencja, Spark (detektywspark.pl), mająca siedzibę również w Poznaniu, nie rozróżnia wyraźnie swojej oferty na osoby prywatne i firmy, ponadto zajmuje się także bardziej szczegółowymi tematami, jak kontrola zwolnień lekarskich, prewencja inwigilacji, windykacja i odzyskiwanie długów czy szkody i oszustwa ubezpieczeniowe. Oczywiście prywatny detektyw nie ma takich możliwości operacyjnych jak np. policjant, ale agencje detektywistyczne współpracują z policją i niejednokrotnie wykonują pracę, której policja nie wykona ze względu na braki osobowe – policjantów często jest po prostu za mało.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Coś Cię denerwuje? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400
Wyślij nam wiadomość poprzez Messengera lub WhatsAppa

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości