• Dziś /-5°
  • Jutro -1°/-7°
  • Pojutrze -2°/-6°
  • Jakość powietrza (CAQI): 27 Dobre powietrze. Możesz bez obaw wyjść na zewnątrz.
Wiadomości

Wyposażenie placu zabaw - jak wybrać bezpieczne wyposażenie na plac zabaw?

2 czerwca 2022, 12:23
Plac zabaw powinien umożliwiać aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu dzieciom w różnym wieku i o różnych potrzebach. Współcześni producenci placów zabaw mają do dyspozycji szeroką gamę materiałów oraz nowoczesne, rozbudowane parki maszyn, dzięki czemu wyposażenie placu zabaw XXI wieku stale zyskuje na atrakcyjności - zarówno wizualnej, jak i użytkowej oraz zabawowej. Równocześnie ogromny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo rozwiązań oferowanych dzieciom w ramach placów zabaw - wyposażenie placów zabaw musi spełniać określone warunki i normy, być zgodne z odpowiednimi przepisami, a właściciele / zarządcy obiektów są zobowiązani do przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego urządzeń i konstrukcji oraz niezbędnych prac porządkowych, konserwatorskich i naprawczych. Jakie przepisy obowiązują tworząc place zabaw? Jakie powinno być wyposażenie placu zabaw dla dzieci? Jakie normy powinny spełniać urządzenia na plac zabaw z atestem?

Plac zabaw zgodny z przepisami

Place zabaw to inwestycje, które powinny być realizowane z zachowaniem najwyższej ostrożności - zawsze w oparciu o projekt opracowany przez specjalistów i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. W większości przypadków budowa placu zabaw wymaga wyłącznie zgłoszenia o zamiarze budowy - Ustawa Prawo budowlane opisuje urządzenia i konstrukcje instalowane na placach zabaw, jako obiekty małej architektury, a ich postawienie / budowa w przestrzeni publicznej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy placu zabaw wystarczy złożyć właściwemu organowi państwowemu - staroście lub wojewodzie. 

Plac zabaw, który jest miejscem służącym do zabawy i rekreacji, podlega Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie reguluje m.in. kwestię naświetlenia powierzchni placu zabaw oraz wszelkie kwestie związane z umiejscowieniem placu zabaw w stosunku do innych obiektów i pomieszczeń przebywania ludzi, miejsc składowania odpadków, a także dróg / ulic i parkingów (w większości przypadków konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 10 metrów, w innych: 7, 20 lub 30 m). 

Mamy to? Czas na wybór bezpiecznego wyposażania. Co to w ogóle znaczy i na co zwrócić uwagę kompletując urządzenia na plac zabaw? 

Bezpieczne wyposażenie placów zabaw dla dzieci - co to znaczy?

Odpowiednie, zgodne z przepisami usytuowanie placu zabaw to dopiero początek planowania bezpiecznego miejsca dla dzieci. Kluczowe znaczenie ma wyposażenie placów zabaw - jego jakość, solidność wykonania oraz zgodność z normami. Europejskie normy techniczne są bardzo restrykcyjne, a ich stosowanie maksymalizuje bezpieczeństwo urządzeń zabawowych. W kontekście wyposażenia placów zabaw dla dzieci najistotniejsze są dwie normy: Norma PN-EN 1176 i Norma PN-EN 1177.

Norma PN-EN 1176 - bezpieczne wyposażenie placów zabaw

Norma PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie szczegółowo opisuje cechy, które powinny posiadać urządzenia na plac zabaw, wszystkie wymagania oraz metody badania bezpieczeństwa wyposażenia oraz sposoby wyznaczania stref bezpieczeństwa wokół poszczególnych urządzeń. W Normie znajdują się ponadto wytyczne dotyczące sposobu instalowania, zasad kontrolowania, konserwacji i eksploatacji wyposażenia placów zabaw, m.in.: huśtawek, zjeżdżalni, kolejek linowych, karuzel i urządzeń kołyszących. 

Norma PN-EN 1177 - bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw

Normy PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki precyzyjnie opisuje cechy odpowiedniej nawierzchni, która może być zastosowana na danym placu zabaw, a konkretnie - w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia. Bezpieczna nawierzchnia ma skutecznie amortyzować ewentualne upadki z urządzeń i konstrukcji wchodzących w skład wyposażenia placu zabaw. Inwestorzy mają do wyboru zarówno nawierzchnie naturalne (np. piasek czy kruszywo o odpowiedniej frakcji, korę lub wióry), jak i nowoczesne nawierzchnie syntetyczne (np. gumowe maty przerostowe, nawierzchnie typu tartan - wylewane lub układane oraz imitującą wióry syntetyczną nawierzchnię sypaną - Rubber Mulch). Metody i wzory obliczeniowe znajdujące się w Normie PN-EN 1177 pozwala na prawidłowe wyznaczenie HIC (Head Injury Criterion) i WSU (wysokość swobodnego upadku) oraz skuteczną weryfikację jakości amortyzacji gwarantowanej przez daną nawierzchnię. 

Atestowane urządzenia na plac zabaw - zgodne z normami

Wybierając wyposażenie na plac zabaw należy zwrócić uwagę na ich jakość oraz zgodność z wyżej opisanymi normami. Tylko w wówczas możemy mieć pewność, że urządzenia będą bezpieczne w eksploatacji. 

Poświadczeniem zgodności danego elementu wyposażenia z normą może być: 

  • deklaracja zgodności  - dokument wystawiany przez producenta danego urządzenia, dotyczący pojedynczego, konkretnego egzemplarza (np. na podstawie numeru seryjnego lub faktury sprzedażowej); deklaracja powinna być sporządzona w oparciu o odpowiednie badania, zgodnie z wymogami ISO 17050-1;
  • certyfikat - dokument wystawiony przez zewnętrzną, niezależną instytucję i potwierdzający, że dany produkt jest zgodny z normami; certyfikat wystawiany jest na podstawie badania przykładowego egzemplarza / egzemplarzy lub precyzyjnego projektu danego urządzenia;
  • świadectwo / zaświadczenie z inspekcji, którą może na zlecenia inwestora / zarządcy placu zabaw przeprowadzić zewnętrzna instytucja.

Bezpieczne wyposażenie to urządzenia na plac zabaw z atestem, czyli dokumentem określającym właściwości gotowego produktu, materiału lub urządzenia oraz potwierdzającym jego zgodność z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Atesty wydawane są przez upoważnione do tego instytucje, dedykowane do przeprowadzania kontroli w określonym zakresie. 

Podsumowanie

Wyposażenie placu zabaw powinno być atrakcyjne, skutecznie aktywizować dzieci i zachęcać je do kreatywnych zabaw z rówieśnikami. Wszystko powinno odbywać się w bezpiecznych ramach placu zabaw zaaranżowanego z użyciem wyłącznie bezpiecznych konstrukcji i urządzeń. Co to znaczy? Bezpieczne urządzenia na plac zabaw to wyposażenie atestowane, zgodne z wymogami normy PN-EN 1176, posadowione na odpowiednio dobranej nawierzchni amortyzującej, zgodnej z wytycznymi normy PN-EN 1177. 

Za pomoc w przygotowaniu tekstu dziękujemy specjalistom firmy Activeline, doświadczonemu producentowi bezpiecznego wyposażenia na place zabaw dla dzieci. 

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości