Wiadomości

Wyposażenie placu zabaw - jak wybrać bezpieczne wyposażenie na plac zabaw?

2 czerwca 2022, 12:23
Plac zabaw powinien umożliwiać aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu dzieciom w różnym wieku i o różnych potrzebach. Współcześni producenci placów zabaw mają do dyspozycji szeroką gamę materiałów oraz nowoczesne, rozbudowane parki maszyn, dzięki czemu wyposażenie placu zabaw XXI wieku stale zyskuje na atrakcyjności - zarówno wizualnej, jak i użytkowej oraz zabawowej. Równocześnie ogromny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo rozwiązań oferowanych dzieciom w ramach placów zabaw - wyposażenie placów zabaw musi spełniać określone warunki i normy, być zgodne z odpowiednimi przepisami, a właściciele / zarządcy obiektów są zobowiązani do przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego urządzeń i konstrukcji oraz niezbędnych prac porządkowych, konserwatorskich i naprawczych. Jakie przepisy obowiązują tworząc place zabaw? Jakie powinno być wyposażenie placu zabaw dla dzieci? Jakie normy powinny spełniać urządzenia na plac zabaw z atestem?

Plac zabaw zgodny z przepisami

Place zabaw to inwestycje, które powinny być realizowane z zachowaniem najwyższej ostrożności - zawsze w oparciu o projekt opracowany przez specjalistów i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. W większości przypadków budowa placu zabaw wymaga wyłącznie zgłoszenia o zamiarze budowy - Ustawa Prawo budowlane opisuje urządzenia i konstrukcje instalowane na placach zabaw, jako obiekty małej architektury, a ich postawienie / budowa w przestrzeni publicznej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy placu zabaw wystarczy złożyć właściwemu organowi państwowemu - staroście lub wojewodzie. 

Plac zabaw, który jest miejscem służącym do zabawy i rekreacji, podlega Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie reguluje m.in. kwestię naświetlenia powierzchni placu zabaw oraz wszelkie kwestie związane z umiejscowieniem placu zabaw w stosunku do innych obiektów i pomieszczeń przebywania ludzi, miejsc składowania odpadków, a także dróg / ulic i parkingów (w większości przypadków konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 10 metrów, w innych: 7, 20 lub 30 m). 

Mamy to? Czas na wybór bezpiecznego wyposażania. Co to w ogóle znaczy i na co zwrócić uwagę kompletując urządzenia na plac zabaw? 

Bezpieczne wyposażenie placów zabaw dla dzieci - co to znaczy?

Odpowiednie, zgodne z przepisami usytuowanie placu zabaw to dopiero początek planowania bezpiecznego miejsca dla dzieci. Kluczowe znaczenie ma wyposażenie placów zabaw - jego jakość, solidność wykonania oraz zgodność z normami. Europejskie normy techniczne są bardzo restrykcyjne, a ich stosowanie maksymalizuje bezpieczeństwo urządzeń zabawowych. W kontekście wyposażenia placów zabaw dla dzieci najistotniejsze są dwie normy: Norma PN-EN 1176 i Norma PN-EN 1177.

Norma PN-EN 1176 - bezpieczne wyposażenie placów zabaw

Norma PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie szczegółowo opisuje cechy, które powinny posiadać urządzenia na plac zabaw, wszystkie wymagania oraz metody badania bezpieczeństwa wyposażenia oraz sposoby wyznaczania stref bezpieczeństwa wokół poszczególnych urządzeń. W Normie znajdują się ponadto wytyczne dotyczące sposobu instalowania, zasad kontrolowania, konserwacji i eksploatacji wyposażenia placów zabaw, m.in.: huśtawek, zjeżdżalni, kolejek linowych, karuzel i urządzeń kołyszących. 

Norma PN-EN 1177 - bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw

Normy PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki precyzyjnie opisuje cechy odpowiedniej nawierzchni, która może być zastosowana na danym placu zabaw, a konkretnie - w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia. Bezpieczna nawierzchnia ma skutecznie amortyzować ewentualne upadki z urządzeń i konstrukcji wchodzących w skład wyposażenia placu zabaw. Inwestorzy mają do wyboru zarówno nawierzchnie naturalne (np. piasek czy kruszywo o odpowiedniej frakcji, korę lub wióry), jak i nowoczesne nawierzchnie syntetyczne (np. gumowe maty przerostowe, nawierzchnie typu tartan - wylewane lub układane oraz imitującą wióry syntetyczną nawierzchnię sypaną - Rubber Mulch). Metody i wzory obliczeniowe znajdujące się w Normie PN-EN 1177 pozwala na prawidłowe wyznaczenie HIC (Head Injury Criterion) i WSU (wysokość swobodnego upadku) oraz skuteczną weryfikację jakości amortyzacji gwarantowanej przez daną nawierzchnię. 

Atestowane urządzenia na plac zabaw - zgodne z normami

Wybierając wyposażenie na plac zabaw należy zwrócić uwagę na ich jakość oraz zgodność z wyżej opisanymi normami. Tylko w wówczas możemy mieć pewność, że urządzenia będą bezpieczne w eksploatacji. 

Poświadczeniem zgodności danego elementu wyposażenia z normą może być: 

  • deklaracja zgodności  - dokument wystawiany przez producenta danego urządzenia, dotyczący pojedynczego, konkretnego egzemplarza (np. na podstawie numeru seryjnego lub faktury sprzedażowej); deklaracja powinna być sporządzona w oparciu o odpowiednie badania, zgodnie z wymogami ISO 17050-1;
  • certyfikat - dokument wystawiony przez zewnętrzną, niezależną instytucję i potwierdzający, że dany produkt jest zgodny z normami; certyfikat wystawiany jest na podstawie badania przykładowego egzemplarza / egzemplarzy lub precyzyjnego projektu danego urządzenia;
  • świadectwo / zaświadczenie z inspekcji, którą może na zlecenia inwestora / zarządcy placu zabaw przeprowadzić zewnętrzna instytucja.

Bezpieczne wyposażenie to urządzenia na plac zabaw z atestem, czyli dokumentem określającym właściwości gotowego produktu, materiału lub urządzenia oraz potwierdzającym jego zgodność z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Atesty wydawane są przez upoważnione do tego instytucje, dedykowane do przeprowadzania kontroli w określonym zakresie. 

Podsumowanie

Wyposażenie placu zabaw powinno być atrakcyjne, skutecznie aktywizować dzieci i zachęcać je do kreatywnych zabaw z rówieśnikami. Wszystko powinno odbywać się w bezpiecznych ramach placu zabaw zaaranżowanego z użyciem wyłącznie bezpiecznych konstrukcji i urządzeń. Co to znaczy? Bezpieczne urządzenia na plac zabaw to wyposażenie atestowane, zgodne z wymogami normy PN-EN 1176, posadowione na odpowiednio dobranej nawierzchni amortyzującej, zgodnej z wytycznymi normy PN-EN 1177. 

Za pomoc w przygotowaniu tekstu dziękujemy specjalistom firmy Activeline, doświadczonemu producentowi bezpiecznego wyposażenia na place zabaw dla dzieci. 

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Coś Cię denerwuje? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400
Wyślij nam wiadomość poprzez Messengera lub WhatsAppa

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości