Wiadomości

Co zrobić z gruzem z remontu?

27 października 2021, 21:17, red
Gruz powstaje nawet przy niewielkim remoncie, podczas którego wyburza się jedną ściankę działową lub montuje nowe okno. Przy remoncie generalnym gruzu tworzy się znacznie więcej, szczególnie jeżeli w grę wchodzi np. skuwanie glazury czy przenoszenie kuchni do innego pomieszczenia. Gruz jest odpadem, który trzeba zagospodarować. Jak należy postąpić, aby było to zgodne z zasadami ochrony środowiska, a przede wszystkim z przepisami prawa?

Gruz jako surowiec wtórny

Gruz nie jest takim samym odpadem, jak inne – komunalne. Wyrzucanie go do osiedlowych pojemników na śmieci jest zabronione i podlega karze grzywny. Tak samo penalizowane jest wywożenie i porzucanie gruzu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. w lesie lub przydrożnym rowie. Istnieją sposoby legalnego pozbycia się gruzu; co więcej, może on stać się cennym surowcem wtórnym. 

Firmy budowlane, funkcjonujące w Europie Zachodniej, którym zlecono wyburzenie budynku, mają obowiązek prawny wykorzystać pochodzący z niego gruz do budowy nowego domu w tym samym miejscu. Jest to duża oszczędność, bowiem materiał budowlany pozyskiwany z recyklingu jest znacznie tańszy. Ponadto odpad, jakim jest gruz, staje się surowcem, a nie wędruje na wysypisko, na którym zalega przez wiele lat. Możliwe jest wykorzystanie nawet 90 proc. gruzu z wyburzenia. 

W Polsce nie ma jak dotąd ustawowego nakazu recyklingu gruzu, aczkolwiek praktyka wykazuje, że jest to coraz bardziej popularna procedura, a wykorzystanie gruzu jako surowca wtórnego stale zyskuje popularność. Najbardziej wartościowy jest tzw. czysty gruz, który znajduje najszersze zastosowanie po recyklingu.

Jak wykorzystać gruz

Rozróżnia się trzy rodzaje gruzu:

  1. Czysty – są to odpady z betonu i gruz rozbiórkowy i remontowy z betonu oraz gruz ceglany
  2. Zmieszany – gruz czysty zmieszany z materiałami ceramicznymi (np. skute płytki z kuchni i łazienki, armatura sanitarna) i elementami wyposażenia (np. okrawki płyt kartonowo – gipsowych)
  3. Zanieczyszczony – wszelkie zmieszane odpady z rozbiórek, remontów, demontaży (resztki paneli podłogowych, złom, folia malarska, karton, itp.).

Szacuje się, że w Polsce każdego roku powstaje około 3 mln ton gruzu. Większą jego część można racjonalnie wykorzystać. Gruz jest czyszczony, dzielony na frakcje (rozdrabniany do żądanej wielkości ziarna) za pomocą maszyny zwanej kruszarką, po czym może być ponownie wykorzystany. Nadaje się do użycia jako podbudowa pod drogi asfaltowe, do wykonywania wylewek lub podłoża pod nawierzchnię z kostki brukowej – w tym wypadku najbardziej odpowiednie są drobniejsze frakcje gruzu z uwagi na konieczność położenia kilkucentymetrowej warstwy pod kostkę.

Gruz ceglany jest wysoko ceniony. Można go zastosować po odpowiednim rozdrobnieniu do wysypania nawierzchni obiektów sportowych (kortów tenisowych, bieżni lekkoatletycznych). Gruz zmieszany może znaleźć zastosowanie także do urządzenia małej architektury ogrodowej, kaskady z oczkiem wodnym, jak również do ogrodowej instalacji melioracyjnej dla odprowadzania deszczówki – do dołu wypełnionego gruzem.

Legalny wywóz gruzu

Jeżeli inwestor nie wykorzystuje gruzu na własne potrzeby i zamierza się go pozbyć, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy, zajmującej się profesjonalnie wywozem gruzu. Takie firmy działają we wszystkich większych miastach, a zasięg działalności to często nawet kilkadziesiąt kilometrów od siedziby.

Firma wywożąca gruz dysponuje różnej wielkości kontenerami i workami big bag. Należy oszacować ilość gruzu przeznaczonego do wywiezienia, skontaktować się z firmą telefonicznie i ustalić dzień i miejsce podstawienia kontenera o odpowiedniej pojemności. Gamę kontenerów na gruz dostępnych w Warszawie można obejrzeć na stronie https://gruzo.pl/nasza-oferta-kontenery-na-gruz/. Jeżeli ilość gruzu przekracza pojemność kontenera, wystarczy zamówić odbiór zapełnionego pojemnika z jednoczesnym podstawieniem pustego.

Firmy wywożące gruz dysponują wszystkimi zezwoleniami i certyfikatami, uprawniającymi do wywozu gruzu i odpadów budowlanych. Dzięki temu osoba zamawiająca usługę nie musi troszczyć się o stronę formalną przedsięwzięcia. Jest to ze wszech miar korzystne, umożliwia bowiem zaoszczędzić czas i fatygę, poświęconą na zorganizowanie logistyki (załatwienie odpowiedniego pojazdu z kierowcą, terminu na wysypisku, odpowiedniej segregacji odpadów, itp.). Taka logistyka jest konieczna, jeżeli planowane jest dostarczenie gruzu do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości