Wiadomości

Jaka powinna być minimalna szerokość drogi dojazdowej do działki?

7 września 2021, 15:42, red,10
Wiele niedomówień i niejasności budzi kwestia szerokości drogi dojazdowej do działki. Zwykle mamy na myśli działkę budowlaną, na której planujemy prywatną inwestycję – budowę domu i zagospodarowanie całej posesji. Przepisy nie są oczywiste do interpretacji i sporo osób zastanawia się, czy taka droga ma mieć 3 metry czy też 5 metrów szerokości. Jest to zwłaszcza istotne w kontekście konieczności wyznaczenia służebności drogi.

Szerokość drogi dojazdowej – przepisy prawne

Do każdej działki budowlanej musi istnieć dojazd. Droga dojazdowa w takim przypadku nazywana jest drogą konieczną. Powinna ona spełniać pewne warunki techniczne, o których mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:


„1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.


2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.


3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.


4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku”.


Jak widać, w cytowanym przepisie pojawiają się dwie szerokości drogi dojazdowej i szerokość drogi dojazdowej może mieć 3 lub 5 metrów. Warto zatem zastanowić się, jaką drogę musi posiadać (przyszły) inwestor chcący rozpocząć budowę domu.

Dojazd do działki budowlanej

Niestety, jak wynika z powyżej przytoczonego aktu prawnego, droga służąca jako ciąg pieszo-jezdny i dojazd do działek budowlanych powinna mieć szerokość minimalną 5 metrów.
Jeżeli zatem posiadamy dojazd węższy, konieczne są zmiany. Najczęściej droga dojazdowa (o ile nie należy do gminy) jest wyznaczonym pasem służebności. Gdy ma mniej niż 5 metrów, należy postarać się o zmianę zapisu o służebności.

Służebność drogi dojazdowej – koniecznej

Skoro zatem przepisy prawa nakładają obowiązek wytyczenia drogi koniecznej o konkretnej szerokości, należy to zrobić. Dopiero wtedy będzie można przystąpić do rozpoczęcia inwestycji.
Trzeba w takiej sytuacji ustanowić służebność gruntową (drogi dojazdowej). Jeśli jednak już istnieje służebność, ale nie spełnia warunków, należy dokonać jej zmiany. Zgodnie bowiem z art. 291 Kodeksu cywilnego „jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”.
Jak widać, są dwie opcje zmiany służebności – jej treści lub sposobu wykonywania. Najlepiej dojść z sąsiadami do porozumienia w zakresie wytyczenia drogi dojazdowej o co najmniej minimalnej szerokości. Jeśli taka ugoda jest trudna, niestety będzie trzeba wystąpić na drogę sądową.

Źródła:

Subskrybuj "Gorzowianin.com" na Google News
Jesteś świadkiem ważnego wydarzenia? Może widziałeś wypadek? Nagrałeś film lub zrobiłeś zdjęcie? Coś Cię denerwuje? Daj nam znać!
tel. +48 450 066 400

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości