• Dziś -2°/-6°
  • Jutro -1°/-4°
  • Pojutrze -1°/-6°
  • Jakość powietrza (CAQI): 64 Bywało lepiej… To nie jest najlepszy dzień na wyjście.
Wiadomości

Czas pracy przy zatrudnieniu na pół etatu

3 września 2021, 13:04, red
Zatrudnienie na pół etatu bywa dla wielu osób najlepszym wyborem. Jeżeli musimy pogodzić pracę zawodową z wymagającym życiem rodzinnym lub inną pracą – pół etatu jest dobrą decyzją. Warto jednak wcześniej zorientować się, jaki czas pracy obowiązuje przy umowie na pół etatu. Okazuje się bowiem, że jego obliczanie wprawdzie nie jest trudne, jednak występują pewne zmienne mające wpływ na jego ustalenie.

Określenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym

Czas pracy w danym okresie rozliczeniowym ustala się na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Istotny w tym zakresie jest art. 129 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem czas pracy pracownika nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy – o ile okres rozliczeniowy wynosi maksymalnie 4 miesiące.
Podane wielkości są górnym limitem czasu pracy przy zatrudnieniu na cały etat. Przy umowie na część etatu czas pracy oblicza się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Należy brać pod uwagę, że czas pracy ustala się dla danego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z art. 130 § 1–21 Kodeksu pracy obowiązują poniższe zasady:
trzeba przemnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających do przepracowania w danym okresie;
następnie dodać do otrzymanej liczby godzin liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, pomnożonych przez 8;
od otrzymanej liczby godzin odejmujemy po 8 godzin za każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela;
nie odejmuje się 8 godzin, jeżeli święto przypada w dniu wolnym od pracy.
Jest to podstawa czasu pracy dla pełnego etatu w danym okresie rozliczeniowym. Najczęściej okres ten wynosi jeden miesiąc.

Pół etatu i czas pracy

Jeżeli dla pełnego etatu czas pracy wynosi 160 godzin, nietrudno stwierdzić, że dla połowy etatu będzie to 80 godzin. Jeżeli jednak okres rozliczeniowy nie wynosi jednego miesiąca (tylko dłużej), trzeba przeanalizować czas przepracowany w danym okresie (np. 2-, 3-miesięcznym).
Rzecz jasna, pracownik musi być poinformowany o rozkładzie pracy. Rozkład ten bowiem określa liczbę godzin do przepracowania. Powinien być określony w umowie o pracę albo w harmonogramie czasu pracy.

Dzienny wymiar godzinowy pracy

Zatrudnienie na pół etatu zwykle wiąże się z pewną elastycznością czasu pracy. Wiadomo już, że w danym okresie rozliczeniowym obowiązuje pewna liczba godzin do przepracowania. Jest ona o połowę zmniejszona w stosunku do pełnego etatu. Jednak często da się także pracować w różnych dziennych wymiarach godzinowych, co daje duże możliwości dla pracownika.
Praca może wynosić codziennie określoną liczbę godzin (zasadniczo przy połowie etatu byłyby to 4 godziny) lub też różną w określone dni. Zasady te powinny wynikać przede wszystkim z umowy o pracę lub z ustalonego rozkładu czasu pracy.
Często więc ma miejsce sytuacja, iż pracownik w dane dni pracuje np. 8 godzin, by inne mieć zupełnie wolne. Powinno być jednak określone, od jakiego limitu dziennego rozpoczynają się nadgodziny przy zatrudnieniu na pół etatu. Może być bowiem tak, że dla danego pracownika limitem dziennym będzie np. 5 godzin pracy. Każda następna traktowana będzie jako godzina ponadwymiarowa.
Ustalenia w zakresie dziennego wymiaru godzinowego pozostają w gestii pracodawcy i pracownika. Dzięki zatrudnieniu na pół etatu zwykle jednak pracownicy mają więcej czasu spędzanego poza pracą. Wówczas łatwiej jest im pogodzić życie zawodowe z osobistym – jeżeli tego wymaga sytuacja.

Bibliografia:

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google.


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości