Wiadomości

Przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze na praktykach w gorzowskim szpitalu

17 lipca 2021, 16:31
fot. WSzW
W Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie odbywają praktyki studenci z I roku pielęgniarstwa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Wśród 40 osób, które zdecydowały się związać swoją zawodową przyszłość z pracą w szpitalu, jest też 3 mężczyzn. Praktyki w szpitalu będą odbywały się przez trzy miesiące.

- Średnia wieku pielęgniarek i położnych w naszym szpitalu to około 55 lat. Z każdym rokiem kolejne nabywają uprawnienia emerytalne i odchodzą z zawodu. Szpital potrzebuje osób, które w niedalekiej przyszłości będą w stanie zastąpić odchodzących  – mówi Katarzyna Barna, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie.

Dlatego też gorzowski szpital cieszy się, że przyjął właśnie na praktyki aż 40 studentów z I roku pielęgniarstwa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Wśród osób, które zdecydowały się związać swoją zawodową przyszłość z pracą w szpitalu na stanowisku pielęgniarki, jest też 3 mężczyzn chcących zostać pielęgniarzami.  W ciągu 3-miesięcznych praktyk przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze mają okazję dokładnie poznać szpital i czynności jakie niebawem – po ukończeniu studiów - będą wykonywali na co dzień. Absolwenci pielęgniarstwa na akademii mają być deską ratunkową z uwagi na coraz większe braki w tej grupie zawodowej. 

- Na początek wszyscy wykonują najbardziej podstawowe obowiązki pielęgniarki: od czynności higienicznych przy pacjentach, poprzez pomiary parametrów życiowych, po robienie zastrzyków. Z czasem będą wykonywali coraz bardziej skomplikowane procedury - opowiada Katarzyna Barna. 

Studentów I roku pielęgniarstwa można spotkać na kilku szpitalnych oddziałach m.in. kardiologii, chirurgii  czy ginekologii. - Wybrałem ten kierunek studiów, bo zawsze chciałem pomagać innym. Praca w szpitalu była od zawsze moim marzeniem. Dziś powoli zaczyna się ono spełniać. Naszymi pierwszymi pacjentami były fantomy w uczelnianej pracowni, teraz mamy kontakt z żywymi pacjentami; widzimy jak nasze działania przynoszą im ulgę. To bardzo cieszy - przyznaje Sebastian Sadowski, który praktyki studenckie odbywa na oddziale kardiologii.

 Sebastian swoją przyszłość wiąże z gorzowskim szpitalem. Chce być instrumentariuszem na bloku operacyjnym. Chęć pomagania innym sprawiła, że pielęgniarstwo wybrała też Aleksandra Gubała. - Początki nie były łatwe. Rozpoczynaliśmy studia w dobie kolejnej fali wzrostu zachorowań na covid. Decydując się na ten kierunek musieliśmy przełamać pewne bariery i być gotowymi do pomocy pacjentom szczególnie w tym trudnym okresie. Mnie to nie przestraszyło. Przeciwnie dało jeszcze większą motywację – komentuje Aleksandra Gubała, która część praktyk odbywała na oddziale ginekologicznym.

W trakcie 3-letnich studiów I stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu licencjata – przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze muszą odbyć aż 1300 godzin praktyki zawodowej. 


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości