Wiadomości

Teren szpitala jest już strefą ruchu

6 lipca 2021, 17:39, red
Drogi znajdujące się na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w zespole szpitalnym przy ul. Dekerta od wtorku, 6 lipca zostały objęte strefą ruchu. Tym samym stały się one obszarem, na którym stosuje się wszystkie przepisy ruchu drogowego i bez żadnych przeszkód mogą w nim podejmować czynności służbowe zarówno funkcjonariusze policji drogowej jak i straży miejskiej.

Początek i koniec strefy ruchu (zgodnie z zapisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym) określają znaki odpowiednio D-52 i D53. Jeśli pierwszy jest uzupełniony znakiem informującym o dopuszczalnej prędkości – w przypadku szpitala w Gorzowie to 30 km/h – oznacza, że obowiązuje ona w całej strefie ruchu.

W obszarze objętym strefą ruchu kierowcy nie mogą bezkarnie parkować wszędzie, ale muszą korzystać z wyznaczonych miejsc parkingowych. W strefie ruchu nie ma obowiązku instalowania sygnalizacji świetlnej; co ważne, w sytuacji, gdy nie ma w niej pionowych bądź poziomych znaków związanych z pierwszeństwem przejazdu należy w niej stosować tzw. zasadę prawej ręki.


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości