Wiadomości

Złóż wniosek o stypendium socjalne!

19 sierpnia 2011, 11:40
(fot. www.kostrzyn.um.gov.pl)
W okresie od 1 do 15 września w Referacie Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012.
Ubiegać się o nie mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie, gdy kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto.

Wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym są już dostępne na stronie internetowej miasta oraz w Referacie Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2. Informacje udzielane są również drogą telefoniczną: 095 727 81 78 lub 727 81 80).

Stypendia udzielane są w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia, a także gdy rodzina jest niepełna. Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stypendia mają trafić bezpośrednio na potrzeby ucznia, nie są przeznaczone na bieżące potrzeby rodzin.
Wszystkich ubiegających się o stypendium prosi się o składanie kompletnych wniosków stypendialnych.

Dokumenty do pobrania jak i informacje można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta.

fp

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości