Podatek liniowy PIT 36L – informacje początkowe (wybór i zgłoszenie oraz formularz)

26 marca 2021, 11:20
Jedną z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej, jest tak zwany podatek liniowy, który w zakresie osób fizycznych w większości przypadków oznacza opodatkowanie 19%, liniową stawką podatku. Należy jednak pamiętać, że ta forma ma pewne ograniczenia oraz wymogi. Czym charakteryzuje się podatek liniowy oraz jego deklaracja PIT 36L?

Wybór podatnika podatku liniowego
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że podatek liniowy nie jest podstawową forma opodatkowania (takową są zasady ogólne według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o PIT). Żeby z niej skorzystać, należy złożyć odpowiedni wniosek (wybór) liniowej metody opodatkowania 19% podatkiem. 

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT:
Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Pełna oddzielność form opodatkowania
W drugiej kolejności należy zaznaczyć, że opodatkowanie podatkiem liniowym oznacza pewną oddzielność. W tym sensie, że dochodów opodatkowanych liniową stawką 19% nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali. Jeżeli więc na przykład podatnik prowadzi działalność gospodarczą i wybrał dla niej opodatkowanie w formie podatku liniowego 19%, a jednocześnie pracuje w ramach umowy o pracę (opodatkowane na zasadach skali podatkowej) oba źródła dochodów będzie musiał rozliczać oddzielnie. Dochodów tych nie łączy się.

Nie mniej możliwe jest opodatkowanie podatkiem liniowym i w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Sprawa była wielokrotnie oceniana przez ograny podatkowe i tak na przykład Izba Skarbowa w Bydgoszczy, w interpretacji indywidualnej ITPB1/415-156/12/DP, gdzie podatnik zapytał czy może opodatkowywać się dwoma różnymi formami opodatkowania: tj. działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie - podatkiem liniowym, działalność w spółce cywilnej - zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Formularz podatkowy PIT 36L
Rozliczenie PIT w formie liniowej umożliwia zeznanie podatkowe PIT 36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2021 to wzór numer 17. Deklarację należy przygotować i złożyć maksymalnie do 30 kwietnia 2021 roku. Na razie ustawodawca nie podał żadnych oficjalnych informacji o ewentualnych zmianach terminu do rozliczenia PIT, ze względu na epidemię. Podatnik powinien pamiętać, że poza deklaracją, możliwe że obowiązkowe jest przygotowanie również załączników do zeznania PIT 36L. Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej – to znaczy na przykład za pomocą specjalnych aplikacji do PIT online i przesłać przez internet. 

Pit36L


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości