Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z ZUS, co warto wiedzieć?

26 czerwca 2020, 21:41
Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele firm popadło w problemy. Aby ochronić zatrudnienie oraz zmniejszyć wysokość obciążeń, a tym samym zachować płynność finansową, wprowadzono pakiet regulacji znany pod nazwą Tarczy Antyrakietowej. Pierwsze regulacje pomocowe weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku, kolejne 18 kwietnia i 15 maja. Jednym z rozwiązań, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest zwolnienie z ZUS. Co warto o nim wiedzieć?

Kto może starać się o zwolnienie z ZUS?

O zwolnienie ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku starać mogą się osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych niej niż 50 osób. Ze wsparcia skorzystać mogą także spółdzielnie specjalne i duchowni. Warunki, jakie stawia Tarcza Antykryzysowa przy zwolnieniu z ZUS to również:

  • - Dla przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie: prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku i nieprzekroczenie w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 r.;

  • - Dla przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych: prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r.; wypadku nie obowiązuje limit przychodu.

Tarcza Antykryzysowa nie może objąć pomocą firm, które posiadają zaległości w ZUS za wcześniejsze okresy. Zgodnie z regulacjami UE wsparcia nie otrzymają też firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie uregulowały należności na czas.

Na czym polega zwolnienie z ZUS?

Zwolnienie z ZUS jest mechanizmem pomocowym, który polega na zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie społeczne, Zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych. Mimo nieopłacania składek to przedsiębiorca oraz osoby pracujące dla niego zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczenia społecznego, świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

Jak można zostać zwolnionym z płacenia ZUS?

Aby móc skorzystać ze wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antyrakietowej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Można złożyć go tradycyjnie (zanosząc do siedziby ZUS), wysyłać pocztą lub elektronicznie. Wzór wniosku dostępny jest na Stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O zwolnieniu ZUS poinformuje po terminach ich opłacania, czyli odpowiednio 5, 10 lub 15 dnia miesiąca. Wniosek o zwolnienie ze składek na 3 miesiące składa się raz – nie osobno dla każdego miesiąca. Trzeba tu zaznaczyć, ponieważ ZUS nie rozpatruje od razu całości wniosku, a zajmuje się każdym miesiącem osobno w oparciu o jeden przesłany dokument. Oznacza to, że najpierw otrzyma się pismo ws. zwolnienia za marzec, a w kolejnych miesiącach za kwiecień i maj.

Zwolnienie z ZUS a dalsza pomoc z Tarczy Antykryzysowej?

Zwolnienie z ZUS nie wyklucza starania się o pozostałe formy pomocy określone w pakiecie pomocowym Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorca zwolniony z ZUS może więc wystąpić o postojowe, a także bezzwrotną pożyczkę i inne formy zapomogi.


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości


x