Zmiana organizacji ruchu na ul. Łukasińskiego i rondzie Sybiraków

17 maja 2020, 15:31
fot. gorzowianin.com
W poniedziałek 18 maja wykonawca przebudowy drogi krajowej nr 22 w Gorzowie przystąpi do kolejnego etapu prac. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami w organizacji ruchu na rondzie Sybiraków i ul. Łukasińskiego.

Rozbudową drogi krajowej nr 22 zajmuje się firma Budomex S.A. Obecnie trwają prace przy budowie drugiej jezdni ul. Łukasińskiego. W poniedziałek 18 maja wykonawca przystąpi do kolejnego etapu robót.

W rejonie ronda Sybiraków zostanie wybudowany tymczasowy zjazd na tereny przemysłowe, zlokalizowane przy ulicy Łukasińskiego (istniejący wjazd od strony ul. Łukasińskiego zostanie zablokowany po zakończeniu budowy zjazdu).

Następnie zamknięty zostanie wlot na rondo od strony ul. Łukasińskiego, dwupasmowy zjazd z ronda Sybiraków w kierunku Gdańska na odcinku około 100 metrów będzie pełnić funkcję jezdni dwukierunkowej, umożliwiając pojazdom jadącym ulicą Łukasińskiego dojazd do ronda Sybiraków. Ponadto ze względu na zamknięcie wylotu i wybudowanie tymczasowego zjazdu, częściowo z ruchu wyłączony zostanie prawy pas ruchu na rondzie.

W związku z realizacją powyższych prac planowana jest zmiana organizacji ruchu na rondzie Sybiraków. Na wysokości ul. Łukasińskiego jezdnia ronda zostanie zawężona do jednego pasa ruchu, a na wlocie ul. Podmiejskiej od strony Wawrowa zmianie ulegnie rozkład kierunków ruchu. Prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako prawoskręt, tym samym kierowcy jadący na rondzie z Wawrowa na wprost w kierunku centrum miasta, będą mogli korzystać tylko z lewego pasa. Zmiany na rondzie oznakowane zostaną za pomocą żółtych znaków poziomych i oznakowania pionowego.

Zmiany dotyczyć będą także ruchu pieszych i rowerzystów. W związku z pracami w rejonie ronda Sybiraków wyłączone z ruchu zostaną przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez jezdnie ul. Łukasińskiego i ul. Podmiejskiej (od strony Wawrowa). Piesi i rowerzyści poruszać się będą po zachodniej i południowej stronie ronda.

Wykonawca równocześnie przystąpi do przebudowy drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ronda Sybiraków do skrzyżowania z ul. Zawackiej, przez co istniejący chodnik zostanie wyłączony z ruchu pieszych, a rowerzyści będą mogli poruszać się po jezdni ul. Łukasińskiego.


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości


x