W Gorzowie powinny być miejskie stacje ładowania pojazdów elektrycznych?

30 marca 2020, 16:19
fot. archiwum
Prezydent Jacek Wójcicki zarządził właśnie konsultacje społeczne dotyczące projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie. Każdy mieszkaniec może wyrazić swoje zdanie na ten temat wysyłając maila do urzędu.

Obecnie na terenie Gorzowa funkcjonują trzy stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które zostały wybudowane przez prywatne firmy - na terenie galerii handlowej Feeria, na stacji paliw BP przy ul. Kasprzaka i stacji paliw Orlen przy ul. Złotego Smoka. Miasto natomiast chce wybudować ogólnodostępne, miejskie stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Według projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gorzowie do 31 grudnia 2020 roku miałoby zostać wybudowanych 10 ogólnodostępnych stacji ładowania. Miałyby zostać zlokalizowane przy ul. Mechanicznej, Herberta, Witosa, Składowej, Paderewskiego, Obrońców Pokoju, Hejmanowskiej, Ściegiennego, na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i Chełmońskiego oraz przy ul. Słonecznej.

Ankieta

Czy w Gorzowie powinny powstać ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych?

W związku z tym, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki zarządził konsultacje społeczne w związku z planem. Udział w konsultacjach jest możliwy poprzez przekazanie do 21 kwietnia 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełnionego formularza na adres: zip@um.gorzow.pl. TUTAJ znajdziesz formularz do pobrania.

Projekt został opracowany, mając na uwadze potrzeby transportowe oraz komunikacyjne, przesądzenia i uwarunkowania wynikające z zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz funkcjonalności układu komunikacyjnego, przewidywane potrzeby zmotoryzowanych użytkowników dróg, a także aspekty prawne oraz parametry ekonomiczne dotyczące budowy, obsługi i użytkowania stacji.

- W pracach nad sporządzeniem planu uczestniczyli przedstawiciele merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta. Ze względu na obowiązki, jakie zostały nałożone przez ustawodawcę na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, podjęto również ścisłą współpracę z Biurem Elektromobilności i Transportu Spółki Enea Operator - mówi Rafał Walentynowicz z wydziału ZIT i Programowania Strategicznego Urzędu Miasta Gorzowa.

Po przeprowadzeniu konsultacji i uchwaleniu przez Radę Miasta Gorzowa, plan zostanie przekazany do Operatora Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych. O jego przyjęciu zostanie poinformowany również Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości


x