Gorzów: Zakaz wejścia do szpitala i wstrzymane przyjęcia do poradni

16 marca 2020, 11:14, red
fot. archiwum
W związku z coraz większą ilością ilością osób zakażonych koronawirusem w Polsce, w tym dwóch przypadków w województwie lubuskim, gorzowski szpital postanowił wprowadzić kolejne ograniczenia. Od soboty jest zakaz wejścia do szpitala przy ul. Dekerta, natomiast od poniedziałku zostały wstrzymane przyjęcia w poradniach przyszpitalnych.

W sobotę 14 marca na specjalnym posiedzeniu w szpitalu zebrał się zespół kryzysowy ds. koronawirusa oraz zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Decyzją zespołu kryzysowego został wprowadzony zakaz wejścia do szpitala przy ul. Dekerta dla osób postronnych. Wszystko w trosce o zdrowie i życie pacjentów oraz pracowników. Co istotne, pacjenci nadal mogą korzystać ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Natomiast od poniedziałku 16 marca zostały wstrzymane przyjęcia w poradniach przyszpitalnych. To oznacza, że żadne planowe wizyty nie odbędą się. Jednym wyjątkiem są przyjęcia pilne i przyjęcia planowe w trybie onkologicznym.

Każda osoba wchodząca do szpitala zostaje poddana obowiązkowemu mierzeniu temperatury ciała.

Pod numerami telefonów 95 7331 223 i 95 7331 289 szpital uruchomił infolinię dla pacjentów.

Od poniedziałku 16 marca do odwołania zostaje zawieszona praca większości poradni specjalistycznych. Zaplanowane wcześniej wizyty i konsultacje będą się realizowane dla pacjentów leczonych lub diagnozowanych w kierunku chorób onkologicznych i radioterapii.

Wojewódzka Poradnia Onkologiczna, Poradnia Radioterapii oraz Wojewódzka Przychodnia Chirurgii Dziecięcej – w zakresie kontroli poszpitalnej, kontroli pourazowej i przypadków nagłych – pracują wg planu. (Ograniczenie do 1 osoby towarzyszącej)

Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna, Wojewódzka Poradnia Urologiczna – wg wcześniej ustalonego harmonogramu przyjmują pacjentów z zakresu leczenia onkologicznego i podawania zastrzyków hormonalnych wg planu.

Kontrole pourazowe z Wojewódzkiej Przychodni Urazowo-Ortopedycznej będą realizowane w części chirurgicznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci dla pacjentów włączonych w cykl leczenia pompami insulinowymi – pracuje wg wcześniej ustalonego planu.

Pacjenci (cyklicznie otrzymujący leczenie) w Poradni Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, a także pacjenci Wojewódzkiej Poradni Reumatologicznej (tylko objęci programem lekowym) będą przyjmowani wg wcześniej ustalonego planu.

Pacjenci, u którzy wymagają ściągnięcia szwów, zmiany opatrunków, wystawienia recepty czy zwolnienia lekarskiego powinni zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego).

Pozostałe poradnie i przychodnie są nieczynne do odwołania.

Bez zmian pracuje Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Pracownie i zakłady szpitalne (m.in. Zakład Diagnostyki Obrazowej) wykonują badania tylko na potrzeby szpitala oraz dla osób z rozpoznaniem onkologicznym.

Konsylia onkologiczne odbywają się telefonicznie. W szczególnych przypadkach konsylium może się odbyć na dotychczasowych zasadach ale bez osób towarzyszących (w wyjątkowych sytuacjach z max. 1 osobą towarzyszącą).
Konsultacje telefoniczne – Kontakt z Lekarzami poprzez sekretariaty/Dyżurki Lekarskie na Oddziałach Szpitalnych,

Punkt Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej będzie pracował na zasadzie teleporad (numer telefonu podamy najszybciej jak to będzie możliwe). Nie będą realizowane świadczenia wyjazdowe. W związku ze skompilowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju w punkcie nocnej i świątecznej opieki medycznej mogą się tam pojawić przejściowe trudności w zapewnieniu pełnej obsady.

Hostel w Ośrodku Radioterapii pracuje bez zmian.

Rzeczy dla osób hospitalizowanych można dostarczyć do holu głównego od godz. 11.00 do 12.00 i od 17.00 do 18.00 w workach podpisanych imieniem i nazwiskiem osoby hospitalizowanej oraz wskazaną nazwą oddziału.

Osoby zainfekowane prosimy pozostać w domu.


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości