Trzy warianty nowej obwodnicy Gorzowa

23 stycznia 2020, 18:25
fot. archiwum
Prezydent Jacek Wójcicki podkreśla, że miasto nie rezygnuje z budowy nowej obwodnicy miasta. Miasto musi uzyskać wszelkie zgody od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, aby mogło starać się o zewnętrzne dofinansowanie. W projekcie przewidziane są trzy trasy nowej obwodnicy, która wcale nie musi być północną obwodnicą miasta.

Władze Gorzowa nie rezygnują z pomysłu budowy nowej obwodnicy Gorzowa. Nowa obwodnica ma przede wszystkim odciążyć drogę krajową nr 22 w ciągu ul. Podmiejskiej, gdzie tworzą się spore korki w których tkwią samochody ciężarowe, jadące od strony Gdańska w kierunku trasy S3.

Dlatego też miasto cały czas pracuje nad wybraniem odpowiedniego przebiegu nowej obwodnicy oraz nad pozyskaniem dofinansowania. Jak podkreślają urzędnicy, bez zewnętrznego wsparcia miasta po prostu nie będzie stać na realizację tej ważnej dla ruchu tranzytowego inwestycji. Jednak po drodze jest jeszcze jeden problem z którym od kilku lat boryka się miasto – brak zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze na inwestycję.

- Dopóki GDDKiA z Zielonej Góry nie wyda nam zgody na zmianę przebiegu drogi krajowej nr 22 lub na nadanie nowego numeru drogi krajowej, to nie ma możliwości pozyskania dofinansowania do tej inwestycji. Chcemy, aby droga krajowa numer 22 zmieniła właśnie przebieg na ten północny wariant lub też, aby powstała zupełnie nowa droga krajowa. Tak naprawdę większość samochodów, które wjeżdżają od strony Gdańska do Gorzowa, porusza się w kierunku Szczecina. Wówczas musi przejechać przez praktycznie całe miasto. Cały czas prowadzimy rozmowy z GDDKiA i staramy się, aby udało się zrealizować tę inwestycję. Nie wykluczam, że będzie tutaj potrzebne wsparcie polityczne – mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

W 2019 rok zostało wykonane opracowanie analizy wariantów przebiegu obwodnicy Gorzowa polegające na wykonaniu podstawowej analizy techniczno-ekonomicznej oraz środowiskowej dla trzech wariantów proponowanych, nowych przebiegów obwodnicy miasta. Projekt, który wykonała firma "Osada" biuro projektowo-usługowe Antoni Dybikowski zakłada trzy warianty przebiegu nowej obwodnicy Gorzowa.

Wariant W1 zakłada pozostawienie obecnego przebiegu drogi krajowej nr 22 bez zmian i utworzenie nowej drogi krajowej od węzła S3 Gorzów Południe, dalej trasą S3 do węzła Gorzów Północ, a następnie ul. Szczecińską, ul. Myśliborską, nową ul. Kamienną do ronda Barlineckiego, ul. Górczyńską i na rondzie Gdańskim włączenie do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 22.

Wariant W2 - utworzenie drogi krajowej o przebiegu od węzła S3 Gorzów Południe, dalej trasą S3, następnie utworzenie nowego węzła S3 Kłodawa, dalej droga biegłaby przez Santocko, Mironice, Kłodawę, Wojcieszyce i zostałaby włączona do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 22 po wschodniej stronie Różanek. Obecny odcinek drogi krajowej nr 22 zastąpiony nowym przebiegiem stałby się drogą wojewódzką.

Wariant W3 - przebieg drogą krajową nr 22 od węzła S3 Gorzów Południe do ronda Kasprzaka, dalej jako nowa droga po południowej stronie rzeki Warty, nowy most na Warcie, dalej przez Czechów, Wawrów i Różanki Szklarnia. Tam nastąpiłoby włączenie do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 22.Obecny odcinek drogi krajowej nr 22 zastąpiony nowym przebiegiem stałby się drogą wojewódzką.

Ankieta

Jak powinna przebiegać nowa obwodnica Gorzowa?


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości