Na nowej jezdni ul. Myśliborskiej jest już asfalt

23 stycznia 2020, 14:42, red
fot. Bartłomiej Nowosielski, Urząd Miasta Gorzowa
Trwa rozbudowa ostatniego odcinka ul. Myśliborskiej w Gorzowie. Wykonawca położył właśnie pierwszą warstwę asfaltu na nowym fragmencie drogi od skrzyżowania z ul. Berlińską w stronę ul. Dobrej. Inwestycja powinna zakończyć się w listopadzie 2020 roku.

Na odcinku od ronda Europejskiego w kierunku ul. Berlińskiej został już wybudowany chodnik oraz została przygotowana podbudowa ścieżki rowerowej. Ulica Myśliborska od strony południowej na odcinku około 1,2 km została poszerzona, natomiast po stronie północnej strwa budowa nowej jezdni wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Berlińską. Dodatkowo powstaje kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne wód opadowych oraz trwają prace związane z likwidacją kolizji z sieciami.

We wtorek 21 stycznia i środę 23 stycznia na odcinku od ul. Berlińskiej do budynków Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin została położona pierwsza warstwa asfaltu na nowej jezdni. Jak tylko będzie gotowy ten fragment drogi i będzie wylana warstwa ścieralna, wówczas ruch zostanie przeniesiony na nowy odcinek ul. Myśliborskiej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 23 listopada 2020 roku.

Szeroka i dwupasmowa Myśliborska

W ramach inwestycji ul. Myśliborska będzie drogą dwujezdniową o czterech pasach ruchu – po dwa pasy w każdym kierunku, które będą odgrodzone od siebie zielenią. Oprócz tego zostaną wybudowane dwa, dwupasmowe ronda. Nowe ronda powstaną na skrzyżowaniu z ul. Dobrą i Mironicką oraz z ul. Berlińską, która jest drogą gminną, zaplanowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto wzdłuż ul. Myśliborskiej zostanie wybudowany chodnik i ścieżka rowerowa, a także oświetlenie parkowe. Natomiast na odcinku od ul. Dobrej do ul. Berlińskiej powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Zostaną również przebudowane zjazdy na posesje oraz wybudowane zatoki autobusowe. Inwestycja obejmie również budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego na wody opadowe.


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości