5000 zł dotacji na fotowoltaikę w Moim Prądzie!

18 września 2019, 09:27, red
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na program "Mój Prąd". Jego celem jest zachęcenie Polaków do zwiększenia produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych.

Programem został objęty cały kraj, a łączna kwota dotacji ma wynieść aż miliard złotych. Każdy, kto zdecyduje się na zainwestowanie w fotowoltaiki, może otrzymać dofinansowanie na kwotę maksymalną 5 tyś. złotych. Program ma pomóc w realizacji zobowiązań klimatycznych wobec Unii Europejskiej. Wnioski można składać od 30.08.2019r.

Cele programu "Mój prąd"

Beneficjentami programu są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Ministerstwo Środowiska chce w ten sposób zachęcić właścicieli gospodarstw domowych do inwestycji w panele słoneczne i zwiększyć produkcję energii z nich pozyskiwanych. Z pomocą projektu, na terenie całej Polski, może powstać blisko 200 tysięcy instalacji fotowotlaicznych. Dzięki temu możliwe będzie zmniejszenie emisji CO2 do 800 000 Mg na rok, a ponadto zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 1000 MW mocy.

Ile wyniesie dotacja?

Uczestnicy programu mogą uzyskać do 50% dotacji na zakupienie instalacji fotowoltaicznej, ale maksymalna kwota nie może przekroczyć 5 tyś zł. W praktyce jednak, koszty jej zainstalowania za wyczaj przekraczają 10 tyś złotych, dlatego większość osób otrzyma dotacje w kwocie maksymalnej. Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu wynosi miliard złotych i ma być spożytkowany do 2025 roku.

Terminy składania wzniosów

Pierwszy nabór wniosków do programu już się rozpoczął. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20.12.2019, czyli praktycznie do końca roku. Termin kwalifikacji kosztów to - 23 lipca 2019, czyli w projekcie może wciąć udział każda instalacja opłacona w całości lub częściowo po 23 lipca. Kluczowy jest termin wymiany licznika przez zakład energetyczny. Musi ono zostać wykonany po terminie rozpisania naboru.

Warunki przystąpienia do programu "Mój prąd"

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest wspomniana data ukończenia instalacji - 23 lipca 2019. Wymagane jest zawarcie kompleksowej umowy o regulacji kwestii związanych z wprowadzeniem energii, która została wytworzona w mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Ponadto instalacje muszą być nowe i wyprodukowane nie później niż 2 lata przed montażem, a zakres ich mocy wynosi od 2 do 10 kWp. Dotacje będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń. Należy pamiętać, że dofinansowanie z “Mój prąd” nie będzie łączone dotacją w programu „Czyste Powietrze”.

Jak przystąpić do programu "Mój prąd"?

Formularz wniosku znajduję się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy go złożyć wyłącznie w formie papierowej, własnoręcznie podpisać i umieścić w kopercie z adnotacją  „Program priorytetowy „Mój Prąd”. Wymagana będzie również odpowiednia dokumentacja inwestycji. Wnioski można składać z zachowanie wyznaczonego terminu (pierwszy nabór od 30.08.2019 – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków) w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie w portierni w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - ul. Konstruktorska 102-673 Warszawa.

Termin wypłaty dofinansowania i opłacalność inwestycji

Pieniądze zostaną wypłacone po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpasaniu umowy. Po skorzystaniu z dotacji w programie Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej, czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej szacowany jest na 7 lat, przy minimum 25 latach bezawaryjnej pracy paneli fotowoltaicznych.

Źródło: Columbus Energy


Podziel się


Komentarze


Imprezy


Pozostałe wiadomości


x