Czyste ciepło dla Gorzowa

12 sierpnia 2019, 18:58
Rozmowa z Mirosławem Rawą, dyrektorem PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja: W czerwcu, po dłuższej przerwie, spowodowanej realizacją największej w historii oddziału i miasta energetycznej inwestycji, gorzowska elektrociepłownia zorganizowała Dzień Otwarty dla mieszkańców. Jak duże było zainteresowanie?

Mirosław Rawa: Dzień Otwarty to już tradycja i okazja do tego, aby pokazać i wyjaśnić mieszkańcom tajniki skomplikowanego zakładu produkującego energię. Odwiedziło nas blisko 500 osób. To bardzo dobry wynik, świadczący o tym, że mieszkańcy zaciekawieni są tym, jak powstaje ciepło i energia elektryczna, które wytwarzane są w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Na czym polega ten proces?

Kogeneracja polega na równoczesnym wytwarzaniu ciepła razem z energią elektryczną. To rozwiązanie, dzięki któremu elektrociepłownia działa w sposób efektywny i zgodny z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu.

Jesteście największym producentem ciepła dla Gorzowa Wielkopolskiego. Jakie wobec tego zadania stawiacie przed sobą?

Największym wyzwaniem dla współczesnej energetyki jest stosowanie najnowszych dostępnych efektywnych technologii, gwarantujących bezpieczeństwo dostaw energii naszym klientów, a jednocześnie spełnienie coraz bardziej wymagających kryteriów dotyczących ochrony środowiska i klimatu. Nasza działalność ma bezpośredni wpływ na środowisko i jakość powietrza w Gorzowie, dlatego od wielu lat podejmujemy działania, które z roku na rok pomagają poprawiać jakość życia i minimalizować emisje oraz oddziaływanie na środowisko. Dwa lata temu oddaliśmy do eksploatacji drugi blok gazowo-parowy o mocy 140 MW. Jest on obecnie podstawowym źródłem energii dla miasta i regionu. Ta nowoczesna jednostka spełnia restrykcyjne normy emisyjne, charakteryzuje się wysoką sprawnością kogeneracyjną, niezawodnością eksploatacyjną oraz małym stopniem oddziaływania na środowisko. Warto tu wspomnieć, że jako duży zakład produkcyjny podlegamy rygorystycznym przepisom w obszarze emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i węgla. Ich emisja znacząco spadła po wybudowaniu, za 568 mln zł, bloku gazowo-parowego.

Czy jest coś, co robicie dla miasta i jego mieszkańców poza dostarczaniem ciepła?

Dzięki naszej podstawowej działalności jesteśmy blisko miasta i jego mieszkańców. Jesteśmy partnerem miasta w działaniach na rzecz ograniczenia niskiej emisji i poprawy czystości powietrza. Angażujemy się także w działania na rzecz kultury, sportu i edukacji. Od wielu lat, w ramach sponsorowania kultury wysokiej wspieramy Gorzowskie Spotkania Teatralne oraz Festiwal Muzyki Dawnej „Muzyka w raju”. Chętnie pomagamy lokalnym stowarzyszeniom w organizacji masowych imprez w zakresie sportu amatorskiego. W ramach projektu PGE Energia Ciepła „Energetyczna kariera” współpracujemy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim. Organizujemy uczniom zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na terenie elektrociepłowni. Najzdolniejsi, osiągający najlepsze oceny otrzymują od nas wysokie stypendia. Naszym celem jest budowanie kultu uczciwej pracy, prestiżu dobrego wykształcenia zawodowego i przygotowanie przyszłych wykwalifikowanych pracowników elektrociepłowni. Wiosną razem z uczniami „Elektryka” i rodzinami naszych pracowników oraz z Nadleśnictwem Kłodawa sadziliśmy wokół Gorzowa dęby i lipy, w ramach ogólnopolskiej akcji Grupy PGE „Lasy pełne energii”.

Wspomniał Pan o działaniach ograniczających wpływ na środowisko naturalne i klimat. Na czym one polegają?

Wspólnie z Miastem Gorzowem Wielkopolskim, w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) przystąpiliśmy w latach 2014 – 2017 do pilotażowego projektu „KAWKA”. Celem programu, w który zainwestowaliśmy łącznie z NFOŚiGW 80 mln zł, była poprawa jakości powietrza w Gorzowie Wielkopolskim. Jego realizacja polegała na likwidacji starych pieców kaflowych w śródmieściu i podłączeniu budynków do miejskiego systemu cieplnego, zasilanego z elektrociepłowni. Doprowadziliśmy ciepło do 236 budynków i wyposażyliśmy je w nowoczesne kompaktowe węzły ciepłownicze. Wybudowaliśmy także w najnowszej technologii 10 kilometrów sieci. Dzięki likwidacji prawie 3 tysięcy źródeł ciepła (pieców kaflowych) udało się wyeliminować ze spalania aż ponad 16 tysięcy ton węgla rocznie, a w powietrzu miasta mamy rocznie o 160 ton pyłu zawieszonego mniej.

Obecnie realizujemy trzy projekty w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), które są dofinansowywane z NFOŚiGW. Pierwszy obejmuje modernizację dwóch odcinków sieci ciepłowniczej i likwidację sześciu grupowych węzłów cieplnych. Drugi to rozbudowa sieci ciepłowniczej i poprawa bezpieczeństwa ich eksploatacji (zlikwidujemy węzły grupowe i przeniesiemy napowietrzne odcinki sieci pod ziemię). Trzeci dotyczy likwidacji lokalnych kotłowni i podłączenie obiektów do sieci miejskiej. Głównym celem jest niskoemisyjna dystrybucja ciepła w mieście, co doprowadzi do zmniejszenia pyłu zawieszonego w powietrzu o kolejnych 160 ton i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Łączny koszt tych inwestycji to 60 mln zł.

Od stycznia 2019 roku gorzowska elektrociepłownia należy do PGE Energia Ciepła, spółki Grupy Kapitałowej PGE.

 W ramach integracji aktywów ciepłowniczych do PGE Energia Ciepła przeszliśmy razem z pięcioma innymi elektrociepłowniami, należącymi wcześniej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Staliśmy się częścią największej firmy na rynku ciepłowniczym w Polsce, skupiającej 14 elektrociepłowni. Nowa linia biznesowa realizuje Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030. Przynależność do PGE Energia Ciepła nobilituje, ale także stawia wyzwania, z którymi chętnie się mierzymy.

PGE Energia Ciepła realizując Strategii Ciepłownictwa stawia na walkę z niską emisją, redukcję smogu i  poprawę efektywności wytwarzania. Jak gorzowska elektrociepłownia wpisuje się w te działania.

Realizujemy już nasz plan inwestycyjny i zaczynamy od modernizacji najstarszego w Polsce bloku gazowo-parowego, który powstał w Gorzowie już w 1999 roku. Niedawno, bo 19 lipca, podpisaliśmy umowę z firmą GE Power na modernizację turbiny gazowej GT8C oraz generatora bloku gazowo-parowego. Prace te rozpoczniemy w sierpniu przyszłego roku. Następnie zmodernizujemy Turbinę Parową TC 32 współpracującą z blokiem gazowo-parowym i wybudujemy nową chłodnię wentylatorową. Koszt tych prac to około 60 mln zł. W 2021 roku elektrociepłownia będzie dysponowała dwoma blokami gazowo parowymi o mocy ponad 200 MW. Po zakończeniu inwestycji, należąca do PGE Energia Ciepła Elektrociepłownia Oddział w Gorzowie Wielkopolskim będzie jednym z najnowocześniejszych wytwórców ciepła i energii elektrycznej w Polsce.

Jaką korzyść przyniesie to mieszkańcom?

Nasz plan inwestycyjny zakończymy wybudowaniem w roku 2023 kotłów szczytowo-rezerwowych o mocy około 100 MW. To będzie rok, kiedy gorzowska elektrociepłownia definitywnie pożegna technologie związane ze spalaniem węgla. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego dla dyrektora firmy energetycznej niż prowadzenie działalności gospodarczej gwarantującej satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne, zapewniającej bezpieczne miejsca pracy, a przede wszystkim zapewniającej podstawę rozwoju gospodarczego regionu i miasta. Te inwestycje gwarantują bezpieczeństwo energetyczne oraz pewność dostaw energii elektrycznej i ciepła, w konkurencyjnych rozsądnych cenach. Odbywa się to przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego i wymagań klimatycznych. Poprawę jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy w Gorzowie już można dostrzec, bo dostarczamy coraz bardziej czyste ciepło.

Dziękuję za rozmowę.

 

Energetyczne liczby

  • - 70 tysięcy mieszkańców – tylu odbiorców korzysta w Gorzowie z ciepła sieciowego

  • - 128 km - to długość sieci ciepłowniczej w Gorzowie (tyle co odległość z Gorzowa do Szczecina)

  • - 3 km – tyle nowych sieci powstanie w 2019 roku

  • - 260 - tyle budynków przyłączyliśmy do sieci ciepłowniczej w ciągu ostatnich 5 lat, ich łączna moc cieplna to 16 MW

  • - 600 mm - to największa średnica rury ciepłowniczej (mniej więcej takiej średnicy jest typowe koło rowerowe).

  • - 135°C - temperatura wody w sieci ciepłowniczej podczas ostrego mrozu np. – 18 °C

 

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 7,4 GWt mocy elektrycznej 4,2 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 592 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem elektrowni systemowej w Rybniku.

 


Podziel się

Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x