W Gorzowie bezrobocie nieznacznie w górę

13 lutego 2019, 10:14, inf. prasowa UM
W styczniu liczba osób bez pracy nieznacznie zwiększyła się; stopa bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim wzrosła z 2,5 do 2,6 %, a w powiecie gorzowskim z 4,3 do 4,4 %. To pierwsza zmiana od dłuższego czasu; stopa bezrobocia w naszym mieście przez całe drugie półrocze ubiegłego roku wynosiła 2,5 %.

W Gorzowie, jak i w powiecie gorzowskim, na trzy bezrobotne kobiety (odpowiednio 55,8 % i 61 %) przypada dwóch mężczyzn – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 23 % (372 osoby), a powyżej 50 lat – 28,5 % (460 osób). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (24,5 % - 303 osób), prawie co trzeci ma ponad 50 lat (29,5 % - 365 osób).

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosi 5,4 %, natomiast w podregionie zielonogórskim 6,1 %. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim (12,2 %), strzelecko-drezdeneckim (10,9 %) i krośnieńskim (9,5 %), a najniższą w powiecie słubickim (2,5 %), w Gorzowie (2,6 %) i w Zielonej Górze (3,4 %).

W styczniu 2019 r. do urzędów pracy zgłoszono 5 397 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 2 221 więcej niż w grudniu. Najwięcej w Gorzowie (2056) oraz w Zielonej Górze (843).

Na koniec stycznia 2019 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23 743 bezrobotnych, w tym 13 734 kobiety, które stanowiły 57,8 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 1 542 osoby (o 6,9 %). W stosunku do stycznia 2018 roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 2 958 osób (o 11,1%).


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości