Wiadomości

W kwietniu ruszą prace na Kostrzyńskiej?

9 marca 2018, 17:48, ak
Jest szansa na rozpoczęcie prac przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie jeszcze w kwietniu. Stanie się tak, jeżeli rozstrzygnięty przetarg przejdzie pomyślnie kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych.

W lutym został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Kostrzyńskiej, który wygrała firma Budimex S.A. oferując 65 mln zł za wykonanie inwestycji. To o 6 mln zł więcej, niż założyło miasto, jednak prezydent Jacek Wójcicki postanowił przesunąć brakujące środki, aby nie unieważniać postępowania, co ponownie opóźniłoby rozpoczęcie prac przy Kostrzyńskiej.

Po rozstrzygnięciu przetargu miasto czekało czy pozostałe firmy, czyli ZUE oraz Strabag nie złożą odwołań od decyzji magistratu. Na szczęście nie było żadnych odwołań i władze Gorzowa czekają teraz na wyniki tzw. kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych. Kontrola Prezesa Urzędu ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Weryfikacja dokumentów powinna zostać zakończona jeszcze w marcu, o ile urząd nie będzie chciał uzupełnienia dokumentacji.

Jeżeli kontrola przebiegnie pomyślnie, to miasto planuje podpisać umowę z firmą Budimex S.A. w pierwszej połowie kwietnia 2018 roku. Tym samym wykonawca mógłby ruszyć z pracami jeszcze w kwietniu lub na początku maja, ponieważ według specyfikacji istotnych warunków zamówienia firma Budimex S.A. może rozpocząć prace maksymalnie miesiąc od podpisania umowy.

Natomiast wykonawca na zrealizowanie inwestycji w zakresie drogowym będzie miał 17 miesięcy od pisania umowy, czyli nowiutką i równą Kostrzyńską powinniśmy przejechać we wrześniu 2019 roku. Z kolei w przypadku robót torowych i trakcyjnych, prace będą musiały się zakończyć się w ciągu 12 miesięcy, czyli torowisko powinno być gotowe w kwietniu 2019 roku.

Przebudowa ul. Kostrzyńskiej

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi o długości ponad 3 km na odcinku od placu Słonecznego do węzła S3. Rozbudowa będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogi wraz z budową infrastruktury (przebudowa skrzyżowania ulic Kostrzyńska-Dobra-Warzywna, budowa nowego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na odcinku o długości około 2 km wraz z pętlą przy ul. Warzywnej o parametrach technicznych dostosowanych dla nowych tramwajów, budowa peronów i przystanków tramwajowych, rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego i budowa nowego, budowa chodników oraz budowa ścieżek rowerowych).

Przedsięwzięcie zakłada budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oraz budowę wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z separatorami. W ramach przebudowy i rozbudowy układu drogowego wybudowane zostanie oświetlenie drogowe wzdłuż drogi z doświetleniem przejść dla pieszych. Nowe latarnie oświetleniowe w technologii energooszczędnej LED zasilane będą z istniejących obwodów oświetlenia drogowego.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości