Propozycje do budżetu radnego Musiałowicza

16 października 2017, 09:22, red
Mamy kolejne propozycje do budżetu miasta. Tym razem swoje pomysły przesłał do magistratu radny Grzegorz Musiałowicz. To radny, który jest – w naszej ocenie – najbliżej mieszkańców, dlatego też warto wsłuchać się w jego propozycje.

Tu nie ma żadnego przypadku, czy też niemożliwych do zrealizowania życzeń. Wszystkie poniższe propozycje przygotowane są tak naprawdę przez mieszkańców, którzy na co dzień zgłaszają do radnego Musiałowicza swoje uwagi.

Popozycje do budżetu z kategorii "miejskiej"

1. Remont zniszczonej śluzy na ul. Sikorskiego oraz wzmocnienie pękającego muru oporowego – 600 tys. zł;

2. Utwardzenie i wyrównanie nawierzchni ulic Małorolnych, Prusa, Podgórnej, Włościańskiej, Polnej, Dworskiej, Brauna, Granicznej, Zuchów – 850 tys. zł;

3. Przygotowanie i remont puli 10 mieszkań komunalnych dla studentów celem wsparcia oraz związania przyszłych podatników z Gorzowem – 450 tys. zł;

4. Naprawa zdegradowanego chodnika na ul. Puszkina – 110 tys. zł;

5. Budowa (zamiast kładki przez most kolejowy) mostu kompozytowego pieszo-rowerowego przez między os. Ułańskim a centrum przesiadkowym – 500 tys. zł;

6. Poszerzenie zwężonego odcinka chodnika przystanku autobusowego naprzeciw AWF-u celem zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów – 65 tys. zł;

7. Wprowadzenie darmowych przejazdów dla uczniów gorzowskich szkół w trakcie roku szkolnego oraz całorocznie osób ze stopniem umiarkowanym inwalidztwa, tzw. drugą grupą – 1 mln zł;

8. Remont budynku i pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sztuki – 1 800 tys. zł;

9. Obniżanie krawężników dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych na wózkach – poza planowanymi remontami dróg i chodników – oraz uzupełnienie wypustek dla osób niedowidzących przed przejściami i na przystankach komunikacji publicznej (jako też linii peronowych) – etap pierwszy – 350 tys. zł;

10. Naprawa nawierzchni i poboczy odcinka ul. Krótkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Koniawską i likwidacja niebezpiecznego uskoku jezdni przed tą ulicą, powstałego w wyniku remontu ul. Koniawskiej – 35 tys. zł.

Propozycje do budżetu miasta z kategorii „oświatowej”:

1. Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 27 przy ul. Śląskiej – ze szczególnym uwzględnieniem zadaszenia budynku – 32 tys. zł;

2. Wymiana pieca grzewczego na piec ekologiczny, zasilany gazem ziemnym w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej – 300 tys. zł;

3. Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wg zaleceń (a i b) konserwatorskich:

a) renowacja części zabytkowej stolarki okiennej budynku – 96 tys. zł,

b) renowacja czterech par drzwi zabytkowych zewnętrznych – 100 tys. zł,

c) remont dachu sali gimnastycznej, orynnowanie, piorunochrony – 160 tys. zł,

d) wymiana okien sali gimnastycznej – 100 tys. zł;

4. Kompleksowa naprawa dachu Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Słonecznej celem powstrzymania zalewania pomieszczeń i niszczenia ścian – 21 tys. zł;

5. Wykonanie elewacji oraz uszczelnienie i naprawa ścian w Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ul. Kasprowicza oraz osuszenie murów – 18,5 tys. zł;

6. Wymiana podłogi w sali gimnastycznej oraz salce do zajęć w Szkole Podstawowej nr 10 (ok. 200 m2) – 40 tys. zł;

7. Wymiana generujących koszty i częściowo niedziałających przemysłowych lamp (zawierających związki rtęci) na sali gimnastycznej w SP 10 na LED – 10 tys. zł;

8. Wymiana instalacji elektrycznej i podłóg w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Kobylogórskiej oraz remont budynku gospodarczego – 15 tys. zł;

9. Wymiana dwóch kompletów drzwi wejściowych do Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej i nowy podjazd dla uczniów niepełnosprawnych – 42 tys. zł;

10. Remont toalet i wymiana okien w gabinetach na II p. w ZS nr 12 – 60 tys. zł.


Podziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x
-->