• Dziś 27°/16°
  • Jutro 30°/18°
  • Jakość powietrza (CAQI): 25
Wiadomości

Na lubuskich torach. Robert Trębowicz rozmawia z ministrem Bittelem

30 września 2021, 11:36
Robert Trębowicz - ekonomista, publicysta, specjalista ds. kolei. Twórca Forum Interesów Komunikacyjnych Gorzowa.
O elektryfikacji LK203, modernizacji LK367 oraz ofercie połączeń dalekobieżnych PKP IC dla Gorzowa rozmowa z Andrzejem Bittelem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnikiem rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Robert Trębowicz: Panie Ministrze. Ambitne plany PKP PLK dotyczące elektryfikacji dawnego Ostbahn'u (LK203) to dla gorzowian dobra wiadomość. Nadzieja na lepsze jutro. W opinii mieszkańców północnej części województwa lubuskiego brak sieci trakcyjnej to główna przyczyna kolejowego wykluczenia subregionu gorzowskiego na kolejowej mapie Polski. Prace przygotowawcze zostały ukończone. Czekamy na "zielone światło" dla tej inwestycji. Czy w Pana ocenie elektryfikacja odcinka Kostrzyn - Piła to "mocny kandydat" na listę zadań do realizacji w nowej perspektywie unijnej? Kiedy możemy spodziewać się ostatecznej decyzji?

Andrzej Bittel: W ramach przygotowań do realizacji nowej perspektywy finansowej 2021-2027, spółka PKP PLK S.A. zrealizowała studium wykonalności dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn”. Projekt ten zakłada m.in. elektryfikację linii kolejowej nr 203 z podniesieniem maksymalnej prędkości pociągów osobowych do 160 km/h na linii nr 203 oraz do 200 km/h na linii nr 18, poprawę komfortu obsługi pasażerów na modernizowanych peronach oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Zakłada również wzrost prędkości maksymalnej dla pociągów towarowych do 120 km/h, wzrost dopuszczalnej długości składu pociągu do 750 m, przebudowę obiektów inżynieryjnych na całym odcinku objętym projektem oraz dostosowanie przejazdów kolejowo- drogowych do kategorii wynikającej z maksymalnej prędkości. Projekt ten jest rozważany przez PKP PLK S.A. do realizacji w ramach kolejnej perspektywy 2021-2027 (odcinkowo, w tym odcinki Piła – Krzyż, Krzyż – Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn). Należy zaznaczyć, że realizacja planu inwestycyjnego w perspektywie 2021-2027 będzie ściśle uzależniona od dostępności środków finansowych w tym wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich. Obecnie finalizowane są prace dotyczące zasad przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej oraz dostępnej alokacji środków UE.

R.T.: Nadzieja dla Gorzowa to także komponent kolejowy CPK. Gruntowna modernizacja linii 367 (Gorzów - Zbąszynek), która wejdzie w skład tzw. szprychy nr 9 to nowa jakość i szybkie połączenia Gorzowa z centralną Polską. Z informacji uzyskanych od Pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego to PKP PLK będzie realizowała tę inwestycję. Jak Pan prognozuje, kiedy odjedzie pierwszy pociąg po zmodernizowanej trasie?

A.B.: W ramach przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w dokumencie strategicznym pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” ujęte zostało zadanie związane z modernizacją linii kolejowej nr 367 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Zbąszynek. Dalsze działania PKP PLK S.A. będą skoordynowane z przewidywaną realizacją „szprychy” z CPK do Poznania, realizowanej przez spółkę CPK Sp. z o.o. W ramach kolejnej perspektywy 2021-2027, spółka PKP PLK S.A. rozważa realizację prac przygotowawczych (studium wykonalności, dokumentacja projektowa), a w dalszej kolejności - w zależności od postępów prac CPK Sp. z o.o. – także realizację robót budowlanych. Podobnie jak w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn, realizacja planu inwestycyjnego w perspektywie 2021-2027 będzie ściśle uzależniona od dostępności środków finansowych w tym wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich. Obecnie finalizowane są prace dotyczące zasad przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej oraz dostępnej alokacji środków UE.

R.T.: Połączenia dalekobieżne PKP IC od lat budzą w Gorzowie niedosyt. Z zazdrością patrzymy na tętniący życiem dworzec w Zielonej Górze. Dwa miasta tej samej wielkości, w praktyce zaś dwa różne światy. Dziesięciolecia zaniedbań infrastrukturalnych znacznie wygasiły popyt. Mieszkańcy w Gorzowie z konieczności przesiedli się do samochodów, na kolej nie mogli za bardzo liczyć. Ostatnie lata to jednak pozytywny zwrot w kierunku kolei. Również w Polsce, co mnie bardzo cieszy. Jaka jest recepta na ożywienie gorzowskiego dworca?

A.B.: W rocznym rozkładzie jazdy edycji 2021/2022 zaplanowano rozwój oferty dla Gorzowa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń, które oprócz dotychczasowych destynacji będą zapewniać dodatkową możliwość przejazdu bez przesiadek m.in. do Lublina, Torunia, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa oraz Przemyśla. Będzie to możliwe dzięki uruchomieniu nowego połączenia dalekobieżnego z Gorzowa Wielkopolskiego – pociągu IC „Matejko” relacji Gorzów Wielkopolski / Szczecin Główny – Przemyśl Główny (w początkowym okresie obowiązywania rozkładu jazdy edycji 2021/2022 ze względu na przedłużone przez PKP PLK S.A. zamknięcie linii kolejowej nr 358 pociąg ten nie będzie kursował i prawdopodobnie zostanie zastąpiony przez zastępczą komunikację autobusową) oraz dzięki zastąpieniu pociągu TLK „Kociewie” na odcinku Bydgoszcz Gł. – Gorzów Wielkopolski pociągiem TLK „Zamoyski” o wydłużonej relacji Lublin Główny – Gorzów Wielkopolski / Kołobrzeg. Połączenie Gorzowa Wielkopolskiego i Trójmiasta w dalszym ciągu będzie zapewniał pociąg TLK „Bory Tucholskie” relacji Kostrzyn – Gdynia Główna. Ponadto utrzymane będzie także połączenie Gorzowa Wielkopolskiego z Poznaniem i Warszawą przez Zbąszynek, realizowane pociągami: IC „Lubuszanin” relacji Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra Główna – Lublin Główny oraz IC „Dionizos” relacji Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra Główna – Warszawa Wschodnia.

W zakresie dworca kolejowego informuję, że w Spółce PKP SA trwają prace analityczne i studialne nad nową listą lokalizacji rekomendowanych do realizacji w najbliższych latach, związanych z rozpoczęciem przez Spółkę prac nad niezbędną aktualizacją Programu Inwestycji Dworcowych, pozwalającą na kontynuację jego realizacji w kolejnej perspektywie finansowej. Określenie docelowej listy lokalizacji dworcowych, które w najbliższych latach będą podlegać działaniom inwestycyjnym, będzie możliwe po dokonaniu analiz wielokryterialnych uwzględniających m.in. natężenie ruchu kolejowego, przepływ pasażerów, stan techniczny obiektów, a także będzie zależne od pozyskania finansowania dla przedmiotowej lokalizacji.

R.T.: Jakie jest Pana największe marzenie związane z rozwojem infrastruktury kolejowej w Polsce?

A.B.: Należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat Polska dokonała znacznego postępu w zakresie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego, jak również odnowy parku taborowego. Realizowano zadania polegające przede wszystkim na poprawie stanu technicznego linii kolejowych, budowie bezkolizyjnych skrzyżowań, modernizacji i zakupie nowoczesnego taboru kolejowego, wdrażaniu nowoczesnych systemów zapewniających interoperacyjność sieci, budowę terminali intermodalnych oraz modernizację i budowę infrastruktury dworcowej. Mając na uwadze podejmowane działania, jednym z moich marzeń jest sukcesywnie podnoszenie atrakcyjności transportu kolejowego względem innych środków transportu i w konsekwencji przeniesienie części przewożonych pasażerów i ładunku na ten bardziej przyjazny środowisku rodzaj transportu.

W chwili obecnej w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są, wdrażane oraz monitorowane programy wieloletnie związane z realizacją inwestycji kolejowych, umożliwiające rozwój infrastruktury kolejowej na terenie całej Polski, podejmowane są również działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu poszczególnych regionów, które utraciły dostęp do transportu kolejowego. Inwestycje te prowadzone są w ramach kilku programów rządowych: Krajowego Programu Kolejowego; Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku; Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury monitoruje również realizację Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 oraz Strategii taborowej PKP IC na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 roku.

Celem moich działań, a razem marzeniem jest przede wszystkim dokończenie prac na głównych ciągach, tworzących sieć bazową i kompleksową TEN-T, jak również stanowiących kolejowe korytarze transportowe, usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu z obszarami o niższej dynamice rozwoju, jak również utrzymanie skali inwestycji, co najmniej na dotychczasowym poziomie w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Więcej informacji z Gorzowa znajdziesz na stronie głównej portalu gorzowianin.com


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości