• Dziś 24°/15°
  • Jutro 25°/14°
  • Pojutrze 24°/14°
  • Jakość powietrza (CAQI): 17 Wspaniałe powietrze! Idealny dzień na wyjście.
Wiadomości

Lekarze z gorzowskiego szpitala otrzymali odznaki

3 lipca 2021, 15:58
fot. Małgorzata Kocik
Sześciu lekarzy związanych z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie otrzymało Odznaki Honorowe Miasta Gorzowa, a troje otrzymało Odznaki Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Wszystko podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Gorzowa, która odbyła się w piątek 2 lipca.

Małgorzata Dobryniewska, Stanisław Weryszko, Mirosław Pilimon, Tomasz Więckowski  - lekarze związani zawodowo z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., pielęgniarka Małgorzata Dwuraźna oraz pracownik Działu Higieny Szpitalnej – Elżbieta Jeleńska – otrzymali w piątek 2 lipca Odznaki Honorowe Miasta Gorzowa. Trojgu innym lekarzom: dr hab. n. med. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Katarzynie Brzeźniakiewicz-Janus, lek. Romanowi  Kołodziejczakowi oraz lek. Grzegorzowi Rutkowskiemu wręczono - przyznane przez Sejmik Województwa Lubuskiego - odznaki Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Okazją do wręczenia odznaczeń była 764. rocznica nadania praw miejskich Gorzowowi Wielkopolskiemu. 

- Wręczone odznaki są wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania osób, organizacji społecznych, zawodowych, instytucji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które swoją działalnością społeczną, zawodową i inną przekraczają zakres swoich obowiązków i przynoszą korzyść społeczności lokalnej w dziedzinach: gospodarczej, służby publicznej, twórczości naukowej, literackiej i artystycznej, działalności społecznej i zawodowej, działalności i aktywności sportowej – tłumaczy Agnieszka Wiśniewska, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Sylwetki nagrodzonych pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie

Małgorzata Dobryniewska w roku 1989 ukończyła Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie. W listopadzie 1994 r. uzyskała tytuł specjalisty I. stopnia w zakresie chorób płuc. Niemal dokładnie 5 lat później (w listopadzie 1999 r.) uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie chorób płuc. 
Z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie jest związana od czerwca 1990 roku; pracuje w nim do dzisiaj. Przez prawie 20 lat (od 1998 d0 2017 r.) była kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, obecnie jest ordynatorem Oddziału Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych z łóżkami zakaźnymi. Pracując na rzecz mieszkańców z Gorzowa i okolic dała się poznać jako bardzo sumienny i oddany pacjentom lekarz, wyjątkowo dzielnie stawiając czoła nowym wyzwaniom na swojej zawodowej drodze. Od 29 września 2020 r. jest ordynatorem Oddziału Reumatologii i Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych z łóżkami zakaźnymi, który był podstawą w tworzeniu Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Gorzowie. Była jednym z twórców oddziału, na którym leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2. Dla Małgorzaty Dobryniewskiej codzienna walka o zdrowie i życie pacjentów jest nie tylko pracą, ale także misją, dla której gotowa jest poświęcić wszystko. Jej wiedza i doświadczenie zawodowe – także dzięki ogromnemu zaangażowaniu w działania profilaktyczne związane z chorobami płuc, gruźlicą i POChP - pozwoliły na uratowanie zdrowia i ocalenie życia wielu Gorzowian i mieszkańców regionu. Pod jej czujnym okiem wiedzę z zakresu chorób płuc przyswajały i uzupełniały następne pokolenia lekarzy. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości została wyróżniona nagrodą specjalną przez zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Od lutego 2020 r. jest członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia powołanej przez biskupa ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego. 

Małgorzata Dwuraźna w listopadzie 2008 r. uzyskała tytuł pielęgniarki – specjalistki w zakresie medycyny ratunkowej. Z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. związana nieprzerwanie od  września 1999 r. Od października 2017 r. jest pielęgniarką oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w skład którego wchodzi także dział pomocy doraźnej, izba przyjęć oraz punkt nocnej i świątecznej pomocy medycznej w gorzowskim szpitalu. Bycie pielęgniarką to dla Małgorzaty Dwuraźnej misja - ofiarna i trudna praca oraz serce okazywane cierpiącemu człowiekowi. Swoją wiedzą  i  doświadczeniem chętnie dzieli się z młodszymi. Jest dobrym przykładem dla innych jak należy traktować każdą chorą osobę i okazywać szacunek cierpiącemu człowiekowi. Jest ceniona przez pacjentów i współpracowników. Bardzo oddana pacjentom. Od początku zaangażowana w walkę z pandemią. Jest członkiem powołanego przez zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Zespołu kryzysowego ds. koronawirusa SARS-COV-2. 

Rekomendowała wiele rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w czasie pandemii, które pozwoliły chronić pacjentów i personel lecznicy przed potencjalnym kontaktem z koronawirusem wewnątrz szpitala, a gdy patogen pojawił się na terenie lecznicy – skutecznie i z największą starannością realizowała procedury postępowania z osobami zakaźnymi i potencjalnie zakaźnymi. Ponadprzeciętnie zaangażowana w pracę na rzecz pacjentów – mieszkańców Gorzowa i innych części województwa lubuskiego. Odważna, ciepła, w swojej pracy zawsze kierująca się dobrem pacjenta. Jej trud i zaangażowanie zdecydowanie wykraczają poza codzienne obowiązki, a ratowanie zdrowia i życia ludzkiego jednym z najważniejszych celów życiowych. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości została wyróżniona nagrodą specjalną przez zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Elżbieta Jeleńska pracę zawodową rozpoczęła 20 listopada 1991 r. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na stanowisku pomocy kuchennej. Po likwidacji kuchni została zatrudniona jako salowa na oddziale chorób wewnętrznych. Od 12 jest zatrudniona na tym stanowisku w Oddziale Reumatologii i Chorób Płuc przy ul. Walczaka. Tu też została, gdy na bazie tego oddziału został utworzony Jednoimienny Szpital Zakaźny, służąc swoją pomocą, ciepłym słowem i wsparciem pacjentom zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2. 

Oprócz pracy zawodowej działa jako wolontariusz w Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Jest odpowiedzialna za zabieranie i rozdzielanie żywności, artykułów przemysłowych dla osób potrzebujących (szczególnie mieszkańców centrum Gorzowa). Koordynuje pracę zespołu Caritas, przygotowuje paczki żywnościowe, pomaga przy organizacji wyjazdów wakacyjnych dzieci, Dnia Dziecka, współorganizuje wigilie dla ubogich. Elżbieta Jeleńska jest także bardzo zaangażowana w pomoc gorzowskiemu Hospicjum św. Kamila.  W 2016 r. została zgłoszona i uzyskała wyróżnienie od kapituły nagrody Człowiek – Człowiekowi. Od 2017 r. jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od 2019  także Stowarzyszenia Szlachetna Paczka. 

Mirosław Pilimon w roku 1993  ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. W listopadzie 2002 r. uzyskał tytuł specjalisty I. stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a w kwietniu 2007 r. tytuł specjalisty II stopnia w tej dziedzinie medycyny. Na początku 2017 r. uzyskał prawo posługiwania się tytułem specjalisty II stopnia w dziedzinie kardiologii.  
Z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie jest związany – z krótką przerwą - niemal od 20 lat; jego lekarska służba w gorzowskiej lecznicy rozpoczęła się w 2003 r. 

Był jednym z pierwszych lekarzy, którzy podjęli pracę w tworzącym się Jednoimiennym Szpitalu Zakaźnym w Gorzowie, gdzie byli – i nadal są – leczeni pacjenci zakażeni koronawiruserm SARS-CoV-2. Dr Pilimon często ryzykując własnym zdrowiem, nie szczędząc sił, z ponadprzeciętnym zaangażowaniem podejmuje wyzwania jakie stawia przed nim walka z pandemią. W ciągu ostatnich 15 miesięcy na oddziałach zakaźnych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. leczonych było ponad 2300 osób; znaczna ich część była pod opieką zespołu lekarskiego, którego członkiem jest dr Mirosław Pilimon.  Dr Pilimon jest lekarzem zaangażowanym w pracę na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i jego pacjentów. To ceniony fachowiec, zawsze gotowy nieść pomoc potrzebującym, osoba, która w swoim życiu na pierwszym miejscu stawia dobro pacjentów, którzy powierzyli mu swoje zdrowie i życie. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości został wyróżniony nagrodą specjalną przez zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Stanisław Weryszko w roku 1988 ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie i rozpoczął pracę w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W kwietniu 1992 r. uzyskał tytuł specjalisty I. stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a 5 lat później (w kwietniu 2007 r.) tytuł specjalisty II stopnia w tej dziedzinie medycyny.  Jest trzonem zespołu lekarzy w utworzonym na bazie Oddziału Reumatologii i Chorób Płuc Jednoimiennym Szpitalu Zakaźnym. Dr Stanisław Weryszko był lekarzem prowadzącym tzw. pacjenta zero – czyli pierwszego pacjenta hospitalizowanego w gorzowskiej lecznicy z powodu COVID-19. Przez 12 dni opiekował się pacjentem, w  najtrudniejszym momencie, gdy o samym koronawirusie informacji było bardzo mało, a media donosiły o spustoszeniu jakie sieje on na całym świecie. Dr Weryszko to osoba, dla której zdrowie pacjenta jest najwyższym dobrem. W ciągu ostatnich 15 miesięcy na oddziałach zakaźnych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. leczonych było ponad 2300 osób; znaczna ich część była pod opieką zespołu lekarskiego, którego członkiem jest dr Stanisław Weryszko. 

W opiece nad pacjentem dr Weryszko odznacza się ogromną troską. Jego trud i zaangażowanie zdecydowanie wykraczają poza codzienne obowiązki, jest oddany pracy i zachowywał spokój, gdy wokół większość społeczeństwa była przestraszona i przerażona skutkami pandemii. W przeszłości był także członkiem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości został wyróżniony nagrodą specjalną przez zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Tomasz Więckowski w 2002 roku ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. W grudniu 2009 r. uzyskał tytuł specjalisty I stopnia w dziedzinie medycyny ratunkowej. Od maja 2007 r. jest związany zawodowo z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., a od stycznia 2020 r. jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Praca lekarza to dla dr Więckowskiego nie tylko stała gotowość do pomocy pacjentom, ale także ciągły rozwój osobisty i zawodowy, dlatego oprócz uzyskania tytułu specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej kształci się także na specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Był Lekarzem Koordynatorem w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  Jego wiedza i doświadczenie pozwoliły na uratowanie setek ludzkich istnień. Od początku zaangażowany w walkę z pandemią, jako kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także przewodniczący Zespołu Kryzysowego ds. koronawirusa SARS-CoV-2, powołanego przez Zarząd gorzowskiej lecznicy. To właśnie m.in. jego rekomendacje dotyczące rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pozwoliły przez wiele tygodni chronić pacjentów i personel lecznicy przed potencjalnym kontaktem z koronawirusem wewnątrz szpitala, a gdy mimo wielu obostrzeń i restrykcji, pojawił się na terenie lecznicy – zapewnić bezpieczeństwo osobom już hospitalizowanym szybko wprowadzając procedury postępowania z osobami zakaźnymi i potencjalnie zakaźnymi. 

Jego trud i zaangażowanie zdecydowanie wykraczają poza codzienne obowiązki a ratowanie zdrowia i życia ludzkiego jednym z najważniejszych celów życiowych. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości został wyróżniony nagrodą specjalną przez zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Szczecinie. Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Gastrologii i Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu nr 1 w Szczecinie, zajmując się problematyką chorób nowotworowych. Kilkakrotnie odbyła staż w Klinice Gastrologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych w Magdeburgu. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 2007 r. kontynuowała pracę zawodową w Klinice Hematologii w Szczecinie, uzyskując w 2007 r. specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2011 r. z hematologii. W 2014 r. podjęła pracę na stanowisku kierownika Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Została powołana na stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Zielonogórskim (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, później Collegium Medicum) oraz została Lubuskim Konsultantem w dziedzinie Hematologii. Jej działania spowodowały utworzenie Katedry i Kliniki Hematologii w 2018 r., na której zaproponowano jej kierownictwo. Uczestniczyła w przygotowaniach do utworzenia kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ (później: Collegium Medicum) oraz stanowisko pełnomocnika Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim ds. radioterapii. Dzięki jej współpracy został zakupiony PET-CT dla Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Współtworzyła program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego. Aktualnie angażuje się w utworzenie kierunku Pielęgniarstwo w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W 2019 r. uzyskała specjalizację z transplantologii klinicznej. W sierpniu 2020 r. rozpoczęła postępowanie habilitacyjne na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie 8 kwietnia 2021 r. Komisja Habilitacyjna przy Kolegium Nauk Medycznych UMP wydała pozytywną rekomendację ws. nadania jej stopnia doktora habilitowanego.

Roman Kołodziejczak – absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej. Od 1988 r. pracuje na Oddziale Chorób Wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W 1991 r. uzyskał pierwszy stopień, a 1994 drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. Przez wiele lat zajmował się diagnostyką endoskopową, następnie ultrasonografią w pełnym zakresie jej możliwości, rozpoczął wprowadzanie badań dopplerowskich, biopsji narządowych oraz prowadził systematyczne, praktyczne szkolenie lekarzy w tym zakresie. W ostatnim okresie wdrożył do codziennej praktyki ultrasonografię kontrastową i zorganizował pierwszą w Polsce dedykowaną temu tematowi konferencję z praktyczną nauką tej metody. Postawiło to gorzowski szpital w pionierskiej pozycji w Polsce. W 1997 r. uzyskał specjalizację z endokrynologii, co umożliwiło utworzenie Poradni Endokrynologicznej i poszerzenie kontraktu Oddziału Wewnętrznego o zakres endokrynologii. Od 12 lat jest Ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób wewnętrznych na Województwo Lubuskie. Współorganizator corocznych konferencji internistów Ziemi Lubuskiej oraz cyklicznych szkoleń w ramach Oddziału Gorzowskiego Towarzystwa Internistów Polskich. Dąży do kształtowania pracy w wieloprofilowym zespole internistów, prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy internistów, szkolenia w zakresie endokrynologii i gastroenterologii oraz ultrasonografii.

Grzegorz Rutkowski z wykształcenia jest lekarzem – specjalistą neurologiem. Od 11 lat kierownik Oddziału Neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie na kierunku Medycyna Bólu. Karierę zawodową rozpoczął w 105. Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach, gdzie odbył staż podyplomowy. W latach 2001-2009 pracował w 61. Skwierzyńskiej Brygadzie Obrony Przeciwlotniczej pełniąc funkcję lekarza, kierownika ambulatorium i szefa sekcji medycznej. Od 2002 do 2007 roku odbywał staż specjalizacyjny na Oddziale Neurologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W latach 2008-2009 pracował jako młodszy asystent na Oddziale Neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dwukrotnie odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej, m.in. za zwalczenie sepsy w 61. Brygadzie Obrony Przeciwlotniczej w Skwierzynie w 2007 roku.

Dziękujemy, że jesteś z nami i przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Więcej informacji z Gorzowa znajdziesz na stronie głównej portalu gorzowianin.com


Podziel się

Komentarze

Imprezy


Pozostałe wiadomości