Wiadomości

Gorzów: Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

20 marca 2020, 11:01
fot. gorzowianin.com
Władze Gorzowa przygotowały dla przedsiębiorców „Gorzowski Pakiet Pomocowy”, który wprowadza ulgi w spłacie podatków lokalnych. Chodzi przede wszystkim o podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki wprowadził pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, aby w miarę swoich możliwości, ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się gorzowskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania.

- Władze miasta proponują ulgi w spłacie podatków lokalnych, czyli podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Jest to odroczenie terminu płatności podatków na okres od 3 do 6 miesięcy. Rozłożenie na raty podatku, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.). A także umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa.

Pakiet pomocowy jest kierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność:

- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu

- związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję

- działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki

- związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness

- związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych

- związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

- związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych)

- działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej

- działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

- inna działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii.

- lub prowadzących handel detaliczny wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo- telewizyjnym lub -sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi,

- a także innych podmiotów prowadzących działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.

- Aby uzyskać ulgę przedsiębiorca musi złożyć dokumenty takie jak oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis, formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. A także sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów). Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę. Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie – tłumaczy Ciepiela.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP

- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydział Podatków i Opłat, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkoposlki

- wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), należy składać do specjalnie przygotowanej na tę okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.


Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości